Automatizace procesu

Společnost zabývající se výrobou chemikálií potřebovala modernizovat svůj systém řízení hořáků (Burner Management System – BMS) a systém řízení spalování, které nebyly automatizované a narušovaly plnění výrobních cílů.
Nejlepší postupy: Jak dosáhnout úspěšné modernizace závodu a jak se na projekt správně připravit.
Pokročilé řízení procesů (APC) umožňuje automatizaci snižovat variabilitu, zvyšovat objem výroby a dosahovat cílů udržitelnosti.
Dobrý programátor programovatelných logických automatů (PLC) by měl při psaní kódu myslet na koncového uživatele a implementovat to, co je pro danou situaci nejlepší.
Nová generace mikropanelů Harmony STM6 od Schneider Electric se na českém trhu skvěle etablovala. Nyní její řady rozšiřuje Harmony Edge Box, který k výhodám architektury Edge Control přidává možnost přenosu dat do cloudu. Díky své modulární koncepci je Harmony STM6…
Při přesném frézování ohebných vodivých vzorů se pro optimalizaci řízení využívá EtherCAT, řízení na bázi průmyslového PC a servopohony.
Návrháři řídicích systémů chtějí co nejlepší způsob ovládání aplikace. Podívejte se na příklady a obrázky.
Strana 1 z 9