Automatizace procesu

Kratší životní cykly produktů a jejich stále častější customizace dostávají stávající strojový park až na hranice svých možností. Situaci ještě vyostřují nové způsoby balení a obalových materiálů. Podívejme se, jak se k situaci postavila hessenská společnost Wolf, která díky novému balícímu…
Flexibilní computing, kontextová data a modulární architektury změní tvář řídicích systémů a zvýší celkový výkon závodu, což pomůže snížit rizika vyplývající z odchodu zkušených pracovníků do důchodu.
Může se umělá inteligence (AI) stát dalším vývojovým stupněm řídicích systémů? Podívejte se na tři charakteristiky řídicího prvku s umělou inteligencí a na tři aplikace.
Společnost Labplas doplnila do svých zakázkových výrobních strojů EtherCAT, robotiku a umělou inteligenci pro kontrolu kvality, zajistila si návratnost investice pro všechny tyto modernizace do jednoho roku a zaznamenala zvýšení produktivity stroje o 15 až 35 %. Umělá inteligence (AI) pomáhá.
Na Delftské technické univerzitě v Nizozemsku potřebovali profesoři a doktorandi nové řešení pro evoluční inženýrství - zlepšení studia geneticky upravených buněk ve snaze nahradit více petrochemických rostlinnými materiály. Vyžadovalo si to robustní, flexibilní a automatizované nastavení bioreaktoru šité na míru…
Dopředné a zpětnovazební řízení: Víceparametrového řízení, jako je řízení s jednou smyčkou, lze dosáhnout primárně pomocí zpětnovazebního řízení a selektivního (nikoli plošného) použití dopředného řízení.
Společnost Dedoles patří mezi nejúspěšnější domácí online obchody, které se prosadily i na zahraničních trzích včetně západní Evropy. S masívní expanzí se firma rozhodla inovovat a automatizovat své skladové a zásobovací procesy, k čemuž využila také technologie čtvrté průmyslové revoluce…
Strana 1 z 5