Automatizace procesu

Existuje velký rozdíl mezi fázovou migrací a prostým odkládáním problému zastaralosti. Ti, kteří neplánují s ohledem na zastarávání, zjistí, že se jejich možnosti zužují.
Dopředné řízení, aplikované na proces při omezených a měřitelných narušeních, dokáže udržovat regulovanou veličinu blízko žádané hodnotě.
Řídicí prvky musejí být programovány pro automatizované stroje a systémy dříve, než existuje samotný hardware. Řídící technici však mohou pomocí simulací testovat syntaxi, správné propojení tagů či adresování a funkčnost kódu.
Nový řídicí algoritmus, rychlostně prediktivní řízení (Rate-Predictive Control – RPC), nevyužívá PID a je adaptivní vůči změnám procesního zesílení, což je užitečné vzhledem ke komplikované průmyslové historii ladění smyček, automatického ladění a údržby modelů.
Mobilní technologie přicházejí do průmyslové sféry a představují konkurenci pro tradiční postupy zpracování dat.
Využívání simulace pro návrh závodu, validaci systému automatizace procesů a školení operátorů přispěje k optimalizaci operací závodu. 
Otevřený a interoperabilní přístup umožňuje firmám získat nejlepší hardwarové a softwarové upgrady ve své třídě. Podívejte se na 10 důvodů pro upgrade prvků řízení procesů.
Strana 1 z 3