Automatizace procesu

Na českém pracovním trhu podle Hospodářské komory chybí přibližně 450 tisíc zaměstnanců. Jejich nedostatek už se firmám nedaří kompenzovat ani agenturními pracovníky. Na řadu proto přichází i automatizace výroby. Ta se tradičně týkala zejména strojírenství, ale prostupuje všemi odvětvími včetně…
Případová studie: Distribuční centrum zvyšuje konektivitu zařízení a síťové schopnosti pomocí řízení na bázi PC a EtherCAT; náklady na hardware řídicí jednotky klesly o 50 %.
Standardizační rámce podporují větší interoperabilitu automatizace. Existuje snaha o rozšíření interoperability z jednoho nebo několika málo automatizačních ekosystémů do širšího světa. Viz čtyři úrovně kybernetické bezpečnosti.
Integrace odolné automatizace je přínosem pro většinu průmyslových aplikací.
Společnost Siemens rozšířila nabídku nevýbušných nízkonapěťových motorů řady Simotics XP, které jsou nyní k dostání v celém výkonovém rozsahu od 0,25 do 460 kW i pro práci s plyny v třídě výbušnosti IIB a IIC. Prémiová účinnost IE3 je navíc…
Kratší životní cykly produktů a jejich stále častější customizace dostávají stávající strojový park až na hranice svých možností. Situaci ještě vyostřují nové způsoby balení a obalových materiálů. Podívejme se, jak se k situaci postavila hessenská společnost Wolf, která díky novému balícímu…
Flexibilní computing, kontextová data a modulární architektury změní tvář řídicích systémů a zvýší celkový výkon závodu, což pomůže snížit rizika vyplývající z odchodu zkušených pracovníků do důchodu.
Strana 1 z 5