Automatizace procesu

Mobilní technologie přicházejí do průmyslové sféry a představují konkurenci pro tradiční postupy zpracování dat.
Využívání simulace pro návrh závodu, validaci systému automatizace procesů a školení operátorů přispěje k optimalizaci operací závodu. 
Otevřený a interoperabilní přístup umožňuje firmám získat nejlepší hardwarové a softwarové upgrady ve své třídě. Podívejte se na 10 důvodů pro upgrade prvků řízení procesů.
Postupy nejlepší praxe pro zvýšení výkonu smyček a pro jejich spolehlivé provozování v podniku zahrnují zvýšení účinnosti a zisku regulátoru a pochopení vzájemné interakce smyček. 
Rozhraní HMI a další zařízení operátorských rozhraní jsou vytlačována na okraj (edge) aplikací pro nepříznivá prostředí a spojují v sobě ty nejlepší prvky tradičních rozhraní s moderními, komerčně dostupnými technologiemi. 
Strategie pro mobilní rozhraní HMI (Human-Machine Interface) by měly brát v úvahu zabezpečení, snadnost používání, úroveň a podrobnost přístupu i spolupráci při přenášení rozhraní HMI z řídicí místnosti do základní výrobní úrovně.
Předběžná analýza/studie proveditelnosti (Front-End Loading – FEL) nabízí výhody pro plánování a tvorbu rozpočtu.
Strana 1 z 3