Control Engineering Česko

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

Podívejte se, jak digitální dvojčata a technologie průmyslového internetu věcí (IIoT) navzájem spolupracují. Aktualizace digitálního dvojčete lze automatizovat.

Průmyslové závody využívají průmyslový internet věcí (IIoT) a nástroje digitálního dvojčete k minimalizaci neplánovaných odstávek a k optimalizaci kvality produktů.

Jak otevřená je vaše automatizace? Otevřenost u průmyslové automatizace může být různá. Podívejme se na historii otevřenosti automatizačních systémů a na to, jak může být norma IEC 61499 prospěšná pro distribuovaný řídicí systém.

Průmyslový trh zažívá další porci nestability. Odpovědí jako mnohokrát předtím mohou být moderní technologie v čele s digitalizací? Kam se vyvíjí koncepty kolem průmyslového internetu věcí a jak pomáhají řídit výrobu, když žádná externí veličina není stálá více než pár dní. 

Použití umělých neuronových sítí (Artificial Neural Networks – ANN) pro řídicí systémy, nelineární systémy, simulaci časově optimálních řídicích prvků a pro modely řízených systémů (zařízení) založených na ANN.

Budoucnost průmyslové automatizace spočívá v okrajových řídicích prvcích, které jsou kombinací funkce PLC/PAC a výpočetních schopností k poskytování analytiky na okraji a reakcí na zjištění v reálném čase.

Umožněte vysoce efektivní komunikaci s přístroji v provozu pomocí správné kombinace technologií.

Průmyslové bezdrátové sítě využívající 5G zajišťují komunikaci v reálném čase mezi palubním řídicím systémem a centrem dálkového řízení pro automatizované operace.

PLC jsou často základem automatizace, komunikace, monitorování a řízení automatizovaných procesů a zůstanou jím i v éře IIoT.

Zatímco průmyslové řídicí systémy (ICS) budou vždy muset zajišťovat funkčnost, stále důležitější roli hraje získávání dat z automatizačních platforem.