Biofarmaceutická firma optimalizuje výrobní procesy pomocí moderního systému DCS

Biofarmaceutická firma optimalizuje výrobní procesy pomocí moderního systému DCS

Společnost Gilead Sciences využila nový, flexibilní distribuovaný řídicí systém (Distributed Control System – DCS) ve své pilotní laboratoři pro podporu výzkumu a vývoje, klinických studií a přípravu na růst objemu zakázek.

Nový distribuovaný řídicí systém, nasazený v pilotní laboratoři biofarmaceutické firmy, přináší podporu pro výzkum a vývoj a přípravu na růst objemu zakázek.

Společnost Gilead Sciences se sídlem ve Foster City (stát Kalifornie) již 30 let vyvíjí léčiva pro řešení významných, dosud nepokrytých potřeb medicíny. Tato společnost požádala firmu Banks Integration Group o navržení, programování a instalaci informačního systému pro řízení procesů v rámci budované pilotní laboratoře, aby tak získala lepší způsob shromažďování dat, poskytování přehledů a zajištění dostatečné flexibility pro růst v rámci společnosti Gilead.


Výběr systému DC S pro novou pilotní laboratoř

Společnost Banks Integration chtěla systém, který by se v této nové pilotní laboratoři o rozloze 2 222 m2 snadno integroval s novým vybavením a řídicími systémy poskytovanými dodavateli.

Nakonec společnost Banks Integration zvolila virtualizovaný systém DCS, jenž splňoval požadavky projektu a snižoval nároky na hardware serveru. Používání jednoho společného systému napříč všemi pracovišti poskytne společnosti Gilead flexibilitu pro údržbu systému a provádění potřebných změn, s čímž se v minulosti potýkala při používání jiných specializovaných systémů.

Společnost Banks Integration využila knihovnu procesních objektů pro přírodovědná odvětví systému DCS. Součástí této předpřipravené knihovny modulů byl předem naprogramovaný kód, moduly a přístrojové panely přizpůsobené pro aplikace přírodovědných odvětví a kompletní sada dokumentace pro navrhování a testování, jež respektovala zásady nejlepší praxe modelu životního cyklu automatizované výroby. Použití knihovny procesních objektů umožnilo společnosti Banks Integration dokončit programování během několika dnů namísto týdnů.


Méně programování a hardwaru

Pro společnost Gilead bylo velkým přínosem použití knihovny procesních objektů pro validační testování, protože měla k dispozici potřebnou dokumentaci pro navrhování a testování a věděla, že dodavatel automatizace moduly testoval a ověřil.

Virtualizovaná platforma sestávala z devíti virtuálních serverů, ale na pracovišti vyžadovala pouze dva fyzické hostitelské počítače k provozování rozhraní HMI a softwaru datového skladu. Virtualizované řešení přispělo ke snížení nákladů minimalizací potřebného hardwaru a výkonu.

K informačním funkcím nového systému patří schopnost redundantního datového skladu poskytovat operátorům a vědcům informační přehledy o výrobě. Systém vytahuje data do trendových přehledů, o které se vědci opírají při každodenním rozhodování a nemusejí již data shromažďovat manuálně.

Společnost Banks Integration jako součást systému v pilotní laboratoři implementovala pět stanic tenkých klientů s rozhraním HMI. V každé stanici mohou vědci snadno přistupovat k datům z datového skladu, zobrazovat si trendy a vytahovat robustní přehledy v reálném čase. Rozhraní HMI obsahuje software pro oznamování alarmů. Software je integrován s alarmy a komponentou událostí systému DCS a automaticky odesílá e-mailem příslušným pracovníkům alarmová oznámení, aby byli při rozhodování lépe informovaní.

Protože byl systém DCS postaven na otevřeném softwaru a komunikačních protokolech, lze jej integrovat se zařízeními na plošině od výrobce OEM na bázi PLC, která se využívají napříč pilotní laboratoří.


Lepší přehled, flexibilita a škálovatelnost

Nový systém je rovněž flexibilní, což společnosti Gilead umožnilo přizpůsobit každý výrobní proces jednotlivým léčivům v laboratoři. Na pracovišti se nevyrábí trvale jedno léčivo, ale široká řada produktů určených pro výzkum a experimentování. Proto byl vytvořen systém DCS na bázi opětovně použitelné a udržovatelné knihovny modulů programového kódu, která zajistí optimalizaci přechodu systému na nový produkt.

Díky škálovatelnosti systému může společnost navíc rozšiřovat a integrovat další systémy; to bude užitečné hlavně v budoucnu, kdy objem zakázek poroste.

Stephen Rose působí jako account manager společnosti Rockwell Automation. Upravila Emily Guentherová, zástupkyně obsahového ředitele, Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com