Čtyři mýty o virtualizačních technologiích, které brzdí firmy v rozletu

Čtyři mýty o virtualizačních technologiích, které brzdí firmy v rozletu

Jak vyvrátit předsudky o virtualizačních technologiích, které se osvědčují jako velmi přínosné pro kriticky významné průmyslové aplikace a optimalizace operací. 

Virtualizace počítačového hardwaru si již získala své nezpochybnitelné místo a prokazuje svou hodnotu v průmyslových aplikacích. Automatizační a provozní hardware a software, o které se průmyslové organizace opírají, jsou spolehlivější, levnější a efektivnější, když jsou provozovány ve virtuálním prostředí.

Nicméně některé organizace ještě virtualizaci nedaly příležitost. Odpor vůči příležitostem, jež poskytuje virtualizace, často vychází ze čtyř běžných mýtů. Organizace, které tyto mýty ignorovaly, implementovaly moderní virtualizační aplikace, jež omezily výpadky a zkrátily dobu věnovanou údržbě systému. 

MÝTUS č. 1: Komplexní systémy zvýší závislost na smluvních dodavatelích a poskytovatelích automatizace

V raných dobách virtualizačních technologií byly virtualizační systémy složité a obtížně zvladatelné. Konfigurování nové virtuální architektury bylo specializací, která vyžaduje odborné znalosti v oblasti technického zajištění a informačních technologií a také značné zdroje. Mnohé organizace proto dospěly k závěru, že tyto systémy jsou prostě příliš náročné na to, aby je jejich automatizační technici zvládali, a odmítaly zapojit své oddělení IT.

V posledních letech však byly vytvořeny nové sady virtualizačního softwaru, a to na bázi řídicích systémů, které již průmyslové organizace využívají, s cílem zajistit větší uživatelskou přívětivost virtualizace. Tyto nové virtualizované infrastruktury mají přirozeně rozšířit odborné schopnosti automatizačních pracovníků.

Aplikace virtualizovaných řídicích systémů imitují vzhled a způsob ovládání softwaru řídicího systému a usnadňují přechod od tradiční instalace k virtuální. Ty nejlepší sady virtuálních řídicích systémů obsahují vizualizátor umožňující technikům vidět, jak jsou virtuální sítě rozvržené. Jejich konfiguraci si již není nutno abstraktně představovat, čímž se zjednodušuje jejich správa.

A navíc pro usnadnění výběru páteřního hardwaru nabízejí dodavatelé nejrůznější doporučené hardwarové konfigurace podporující softwarové sady virtualizovaného řídicího systému. Hardware může obsahovat předem nakonfigurované šablony virtuálních strojů s instalovaným a nakonfigurovaným řídicím systémem s náležitým nastavením operačního systému pro podporu provozu. Pomocí těchto šablon mohou automatizační pracovníci rychle a intuitivně realizovat instalaci a konfiguraci řídicího systému uplatňující zásady nejlepší praxe.

Dobrou praxí je také vyvíjet sady řídicího systému s komplexními manuály, videi, školeními a dalšími on-line prvky, které uživatele provedou konfigurací. Protože automatizační technici mají v těchto sadách k dispozici zdroje pro instalaci, konfiguraci a odstraňování chyb, mohou zavádění řídicího systému dobře zvládnout.

Implementace virtuálního řešení pro automatizační software může také usnadnit podporu a zbavuje organizace nutnosti spoléhat se na drahé smluvní dodavatele, kdyby nastaly problémy. Protože jsou virtualizované řídicí systémy dostupné jako spotřební, komerčně dosažitelné produkty, virtualizovaný řídicí systém závodu už není zakázkovou realizací s neomezeným počtem proměnných a pro produkty je tedy často k dispozici globální technická podpora. Standardní konfigurace virtualizovaných sad umožňují automatizačním týmům opírat se o standardní podporu 24 hodin denně.

Není nutno najímat nové pracovníky s novými odbornými znalostmi – software virtualizovaného automatizačního systému umožňuje současným automatizačním pracovníkům bezpečně ovládat funkce řídicího systému. 

MÝTUS č. 2: Kriticky významné aplikace by neměly být virtualizované

Virtualizační technologie jsou k dispozici už mnoho let, ale kvůli jejich zdánlivé složitosti a nedostatečné informovanosti vznikla představa, že virtualizace je použitelná pouze pro ty aplikace závodu, které nejsou kriticky významné. Protože se průmyslová prostředí opírají o mnoho kriticky významných aplikací v oblasti bezpečnosti, výroby a auditování, virtualizační produkty tyto aplikace podporují.

Ty nejvíce kriticky významné aplikace v daném prostředí jsou často nejlepšími kandidáty na virtualizaci. Aplikace běžící ve virtuálním prostředí jsou spolehlivější než ty, které běží na tradičním fyzickém hardwaru. Opírat se o virtualizaci pro podporu těchto aplikací v průmyslovém prostředí znamená zvýšení produktivity a spolehlivosti.

Když řídicí systém běží na tradičním hardwaru a tento hardware selže, výsledkem může být havarijní situace v provozu nebo neplánovaný výpadek procesu. Pokud organizace nemá náhradní hardware, aby selhání vyřešila, výpadek může trvat hodiny i dny, kdy technici čekají na dodání náhradních dílů.

Naproti tomu řídicí systém běžící na virtuální platformě s funkcemi pro zajištění vysoké dostupnosti má extrémně nízké riziko odstávky. I v těch nejextrémnějších případech selhání hardwaru dokážou funkce pro zajištění vysoké dostupnosti automaticky přesunout a restartovat virtuální stroj v řádu minut a výsledkem je běžící náhrada dlouho předtím, než si většina provozního personálu vůbec uvědomí, že nastal problém. Kritické aplikace běžící ve virtuálním prostředí mají mnohem delší dobu provozuschopnosti. Z tohoto důvodu jsou kriticky nejvýznamnější aplikace v závodě právě těmi, které by měly být virtualizovány jako první. 

virtualizace procesu

MÝTUS č. 3: Virtuální prostředí je příliš drahé

Náklady na virtualizované řídicí systémy jsou často podobné nákladům na ekvivalentní tradiční hardware. Z tohoto důvodu se mnozí, kteří o tomto kroku uvažují, zamýšlejí, proč by měli ke změně přistoupit.

V krátkodobém horizontu může být tradiční hardware nákladově srovnatelný s virtuální platformou, nicméně celkové náklady na vlastnictví (Total Cost of Ownership – TCO) virtuálního systému jsou výrazně nižší než u infrastruktury tradičního hardwaru, a to z mnoha důvodů:

Snadná modernizace: I ten nejlepší řídicí systém nakonec potřebuje modernizovat. U tradiční infrastruktury to obvykle představuje pořízení nového hardwaru. Znamená to také, že technici budou muset modernizaci manuálně provést. Virtuální platforma tyto překážky odstraňuje. Virtuální technologie ruší vazbu softwaru a hardwaru a umožňuje provést modernizaci softwaru nezávisle na modernizaci hardwaru.

Vysoká míra dostupnosti: Když hardware stroje selže, někdo jej musí opravit. U virtualizované platformy prvky pro zajištění vysoké dostupnosti automaticky přesunou stroj z vadného hardwaru a nechají jej běžet na funkčním zařízení. Výměnu nebo opravu vadného hardwaru pak lze provést v době, kdy se to hodí, a tyto úkony mohou být vyňaty z programu kriticky významných zásahů.

Menší prostorové nároky: Virtuální platforma využívá méně hardwaru. To znamená, že zařízení má celkově nižší hmotnost a menší rozměry a jsou s ním spojeny úspory poplatků za energie, protože náklady na chlazení a ventilaci serverové místnosti klesají. Kromě toho jsou tyto úspory v oblasti chlazení a ventilace spojeny s úsporami energie kvůli menšímu rozsahu hardwaru a vedou k nižší uhlíkové stopě. I když úspory nemusejí být patrné okamžitě, nákladové výhody za dobu pěti až sedmi let vlastnictví a provozu virtualizovaného řídicího systému mohou ušetřit tisíce, ne-li miliony dolarů. 

MÝTUS č. 4: Virtualizace příliš spoléhá na jeden bod selhání a ponechává riziko na něm

Každá organizace oceňuje redundanci u svých kriticky významných zařízení a páteřní hardware řídicího systému není žádnou výjimkou. Z tohoto důvodu se mnoho organizací obává, že by implementací virtuální platformy sázeli všechno na jednu virtuální kartu a umožnili by případné katastrofické události vymazat všechny systémy.

Virtuální řídicí systémy jsou navrženy tak, aby zvládaly obnovu po havarijních událostech. Tyto softwarové sady jsou vybaveny replikací virtuálního stroje (Virtual Machine – VM) a správou klastru. Při správné implementaci tyto funkce zajišťují, aby byly pravidelně prováděné snímky stroje převedeny na jiný klastr v jiné lokalitě. V případě havárie lze tyto repliky – obecně ne více než 5 minut staré – rychle nastartovat a vyhnout se nutnosti provést kompletní obnovu ze zálohy, jako je to zapotřebí u tradičního hardwaru.

Organizace, které využívají zásady nejlepší praxe a oddělují repliky virtuálního stroje, dosahují výrazně rychlejší obnovy po havárii než provozy opírající se o tradiční hardware. 

Virtualizace může být hybatelem provozní excelence

Nové sady virtualizovaných řídicích systémů usnadňují organizacím vytvářet a udržovat systémy pro vývoj, školení a on-line výrobu. Díky menšímu objemu hardwaru, který je nutno zakoupit, a vyšší flexibilitě snižuje virtualizace celkové náklady na vlastnictví a zvyšuje produktivitu techniků. S virtualizačními sadami postavenými okolo řídicích systémů dostávají automatizační týmy možnost pracovat ve známém prostředí, což jim umožňuje převzít kontrolu nad infrastrukturou automatizačního systému. Nemusejí se proto tolik spoléhat na IT pracovníky a dokážou mnohem rychleji provádět obnovu po havárii, změny a rozšiřování.

Moderní průmyslové organizace představují ideální prostředí pro virtuální infrastrukturu. Virtualizace může odstranit některé překážky v oblasti prostorových nároků, hardwaru a zastaralosti, jež ovlivňují provozní dostupnost, náklady a efektivitu. 

Bruce Greenwald je odborník na automatizační systémy společnosti Emerson Automation Solutions. Upravila Emily Guentherová, zástupkyně obsahového ředitele, Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com