Čtyři způsoby zajištění odolnosti výroby

Čtyři způsoby zajištění odolnosti výroby

Potravinářské provozy musejí být během pandemie covidu-19 odolné a mohou toho dosáhnout zlepšením spolupráce a prosazováním konzistentní kvality.

Covid-19 si vzal pod drobnohled dodavatelské řetězce a urychlil potřebu zvýšit odolnost výroby. Odolnost v potravinářském odvětví se týká tří úrovní hierarchie.

  • Odolnost na úrovni odvětví: Poptávka po tekutém mléku v mlékárenském sektoru potravinářského průmyslu klesla v důsledku zavírání škol a restaurací.
  • Odolnost na úrovni dodavatelského řetězce: Zdroje zásobování byly přerušeny. Pracovníci z řad imigrantů nemohli cestovat, aby pomohli se sklizní. Došlo k narušení dopravních sítí, čímž se snížil přísun surovin a kapacita.
  • Odolnost na úrovni výroby: Dokonce i navzdory přísunu surovin nedokázaly některé společnosti dostatečně rychle přizpůsobit výrobní linky a přenastavit je s ohledem na spotřebitelské balení.

Odolnost potravinářských provozů lze zvýšit příslušnými kroky ve čtyřech oblastech:

  1. Zlepšete spolupráci mezi lidmi a systémy: Klíčovým faktorem pro budoucí zlepšení výrobních operací je efektivní spolupráce lidí a systémů digitálním, automatizovaným a integrovaným způsobem. Prvkem, jenž je může v průmyslovém provozu spojit, je technologie řízení podnikových procesů (Business Process Management – BPM) integrovaná s výrobní IT platformou, která umožňuje propojení s procesy, lidmi, daty a systémy v závodě.

Digitální transformace provozních procesů pomocí systému řízení podnikových procesů může zachytit a transformovat osvědčené postupy do elektronických pracovních postupů, propojit výrobní prostředky a systémy, zavést systematickou spolupráci lidí a systémů a umožnit využívání mobilních pracovníků a pracovníků nové generace. Prosazování konzistentní kvality provozních postupů a automatizace pracovních postupů pomocí elektronických záznamů o výrobních činnostech a datech zachovává investice do stávajících systémů v závodě a nabízí významné zlepšení provozní efektivity.

  1. Přehodnoťte transformaci výrobních operací ve více lokalitách: Mnoho výrobních podniků se rozrostlo fúzemi nebo akvizicemi a stalo se národními, nadnárodními nebo globálními organizacemi. Tyto společnosti disponují větším počtem výrobních závodů v různých regionech, které vyrábějí stejné, podobné nebo různé varianty výrobků. Tyto podniky s více pracovišti také přecházejí na koncepci širší transformace výroby, aby využily nové významné příležitosti ke zvýšení návratnosti investic, které jsou jedinečné v celopodnikovém měřítku: celopodnikové ukazatele výkonnosti a konzistentní klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) v oblasti transparentnosti nákladů, kapacit a zásob v rámci celého podniku; kultury provozní dokonalosti, štíhlosti a neustálého zlepšování, které potřebují navzájem spolupracovat a sdílet osvědčené postupy; konzistentní, dokumentovaný přístup k dodržování právních předpisů pro minimalizaci rizik; propojený podnik umožňující vizualizaci a dostupnost informací kdekoli a kdykoli pro zvýšení agility podniku a urychlení inovací a snížení nákladů na vlastnictví. Menší počet aplikací může usnadnit IT procesy a využívání provozních standardů.
  2. Standardizujte procesy, klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a integraci závodu: Hlavním faktorem efektivní transformace výrobních provozů ve více lokalitách je celopodniková standardizace provozních procesů, kterou umožňuje digitální transformace. Taková harmonizace IT je základem pro digitální modelování, integraci, provádění a řízení provozních procesů a souvisejících informačních toků konzistentně v různých závodech.
  3. Přizpůsobte a udržujte provozní dokonalost: Díky digitální transformaci mají podniky příležitost přizpůsobit si a udržet provozní dokonalost i v nestabilních časech. Současná krize urychluje rozvoj cloudu a využívání dat stále sofistikovanějšími způsoby pro zajištění přehledu a jistoty v provozu. Zavádění analytiky je hnací silou digitální transformace, protože podniky se snaží získat více informací založených na datech. Data fungují jako zdroj pravdy, který zaměřuje týmy na kritické faktory určující odolnost podniku. Klíčová je konektivita. Řešení by proto mělo mít konektivitu ke stávajícím systémům, zařízením a automatizaci zařízení v provozu. Je nezbytné zajistit snadno použitelné a přístupné uživatelské rozhraní umožňující procesní přístup k řízení výrobních operací.

Sree Hameed je globální marketingový manažer pro potravinářský a nápojový průmysl a spotřební zboží ve společnosti Aveva. Tento článek byl původně publikován na webové stránce Control Engineering Europe. Upravil Chris Vavra, ředitel pro webový obsah časopisu Control Engineering, CFE Media and Technology, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com