Deset osvědčených zásad programování řídicího systému

Deset osvědčených zásad programování řídicího systému

K deseti zásadám nejlepší praxe pro programátory patří definování struktury, znalost systémových zdrojů a nástrojů, konzistentnost a udržování přehledu o změnách během projektu. 

Programování řídicího systému je vědou i uměním. Používání nejrůznějších nástrojů, jazyků a funkcí umožňuje technikům vytvářet kreativní řešení. Protože k dispozici je velké množství metod a nástrojů, cesty k úspěchu mohou být různé. Programovací standardy jsou metodami psaní kódu, které byly prohlášeny za přijatelné, a obvykle je definují a podporují dodavatelé řídicího systému. Níže uvádíme deset osvědčených zásad, jež mohou být výchozím bodem k zajištění trvalé úspěšnosti při programování.

  1. Definujte strukturu: Při vývoji programu od začátku nebo v rámci úpravy stávajícího programu si programátoři musejí vytvořit odstup od detailů a definovat strukturu. Získají tím jasný plán k tomu, jak rozdělit funkce a proměnné a jak zajistit logické uspořádání. Rozdělení funkcí do segmentů umožňuje vytvořit řešení, které mohou ostatní programátoři snadno rozšiřovat a v němž se vyznají. Začněte vypracováním vizuálního schématu, jak bude kód strukturován.
  2. Poskytněte dokumentaci: Podpůrná dokumentace funkčních požadavků nebo specifikací je nezbytná pro následný rozvoj funkcí. Stejně důležitá je i podpůrná dokumentace programovacích standardů, které se použijí pro dosažení cílů definovaných ve specifikacích.
  3. Počítejte s budoucími změnami: Při vývoji systému je důležité počítat s budoucím rozšiřováním, se změnami a s redukováním.
  4. Znejte systémové zdroje: Systémové zdroje jsou nezbytným předpokladem efektivního běhu softwaru. Přetížit systém s následnou latencí nebo i jeho pádem je tím posledním, co by mohli programátoři chtít.
  5. Opětovně využívejte kód: Práci na řídicím systému usnadňuje to, že pro dosažení daného logického úkonu lze použít stejné funkce opakovaně. Není v zájmu programátorů „natvrdo“ kódovat tytéž funkce. V případě nutnosti změny aplikace programované bez použití volání funkcí by to vyžadovalo další náklady a čas.
  6. Buďte konzistentní: Konzistentnost je obvyklým předpokladem úspěchu v mnoha sférách. Ani u programování tomu není jinak. Zpětné dekódování řídicího systému za účelem porozumění koncepci řešení a nalezení nekonzistentních postupů je frustrující. Ukazuje to nezralost řešení a může to způsobit četné problémy v průběhu životního cyklu řídicího systému.
  7. Znejte své nástroje: Dobří programátoři by měli dokonale rozumět všem dostupným nástrojům. Pokud si programátoři neudržují přehled o tom, jaké nástroje jsou aktuálně k dispozici, škodí sami sobě a potenciálně ztrácejí pracovní efektivitu. Vyhraďte si čas na testování programovacích nástrojů, abyste při programování a zavádění používali ty nejefektivnější metody.
  8. Udržujte pořádek: Udržování pořádku v rámci programu je vždy dobrou zásadou. V některých případech musejí programátoři vytvořit funkce nebo opatření, které jim pomohou se správou dat a s udržováním přehledné pracovní oblasti, aby nedocházelo ke zmatkům. Organizovanost přispívá k větší efektivitě a profesionalitě.
  9. Přidávejte ke kódu komentáře: Komentování by se mělo provádět na každé úrovni. To znamená, že každá samotná funkce by měla mít stručný komentář, dokonce i každá sekce kódu by měla mít komentář v záhlaví vysvětlující rozdělení částí. Dále by měla být okomentována i aplikace jako celek, aby mohl následný programátor navázat na stejný způsob uvažování. Komentáře by měly být stručné, konzistentní a psané během programování.
  10. Sledujte změny: Sledování změn v rámci aplikace je nezbytné pro její údržbu během životního cyklu. Do aplikace by měly být začleněny změnové protokoly a pokud možno v hlavičkové sekci shrnovány celkové změny. Jsou-li zapotřebí změny ve funkční vrstvě, měly by být reflektovány v celkovém záhlaví a v komentářové vrstvě v rámci funkce.

Projekty využívající robustní řešení umožňují firmám prosperovat ve výrobním prostředí. 

Robbie Peoples je ředitel pro integraci společnosti Cross Co. Integrated Systems Group. Tento článek byl původně publikován v blogu Innovative Controls společnosti Cross. Upravil Chris Vavra, redaktor časopisu Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com