Harmony STM6: modulární mikropanel se 2 Ethernety

Michal Křena leden 06, 2023
Mikropanely Harmony STM6 nabízejí 2 velikosti širokoúhlého odporového dotykového displeje: 4,3" nebo 7" Mikropanely Harmony STM6 nabízejí 2 velikosti širokoúhlého odporového dotykového displeje: 4,3" nebo 7"

Nová generace mikropanelů Harmony STM6 od Schneider Electric se na českém trhu skvěle etablovala. Nyní její řady rozšiřuje Harmony Edge Box, který k výhodám architektury Edge Control přidává možnost přenosu dat do cloudu. Díky své modulární koncepci je Harmony STM6 promyšlenou volbou pro distribuovaný, flexibilní HMI systém – pro propojení IT/OT na cestě k efektivní digitalizaci.

Výrobci strojů (OEM) požadují HMI termi­nály s atraktivním designem a pokročilou intuitivní vizualizací. Stále častěji poptávají možnost přenosu dat do cloudu. V případě jednoduchých strojů však zároveň tlačí na dobrou cenu.

Dostát na první pohled rozporupl­nému požadavku se již déle než 10 let úspěšně daří Harmony HMI (dříve Mage­lis HMI). Základní řadu grafických panelů Harmony ST6 proto vhodně doplnila nová generace modulárních mikropanelů Har­mony STM6.

Zatím poslední novinku představuje unikátní Harmony Edge Box. K výhodám architek­tury Edge Control (řízení a monitorování v místě technologie) přidal možnost bez­pečného přenosu dat do cloudu.

7" displej s 16 000 000 barev

V případě Harmony STM6 si může uživatel vybrat ze dvou velikostí širokoúhlého odporové­ho dotykového displeje: 4,3" (HMISTM6200) nebo 7" (HMISTM6400). Předchozí řadu předčí rozlišením 800 × 480 (resp. 480 × 272 pro menší z obrazovek) s podporou 16 milionů barev (true color).

Precizní STM6 využívá jak Tru Type fon­ty, tak funkce gradient (plynulý přechod) a anti-aliasing (vyhlazení hran 3D grafiky). Podporuje rovněž koncept tzv. situačního povědomí (témata, barevné sady atd.). Díky funkci Multi Screen (víceobrazovko­vého snímku) si může uživatel zobrazit více parametrů na 1 displeji. Za pomoci funkce Layout Objects se pak dokáže nezávisle pohybovat v jednotlivých objektech zob­razené stránky. 

Celoživotní výhody modularity

Díky svému modulárnímu – v segmen­tu mikropanelů unikátnímu – provedení nadchne Harmony STM6 už jednoduchostí a rychlostí montáže. Odpadá jak zdlouhavé a pracné měření, tak nejistým výsledkem hrozící výřez do dveří rozvádě­če. STM6 lehce instalujeme do běžného otvoru Ø 22 mm (jako tlačítka Harmony).

Pro specifické aplikace (prostorová, tep­lotní nebo vibrační omezení) lze přední dis­plej instalovat odděleně od zadního boxu, a to ve vzdálenosti 3, 5 nebo 10 metrů. Displej většinou skončí na dveřích rozvá­děče, box (gateway) pak na DIN liště uvnitř skříně (resp. stroje). Propojovací kit (kabel + adaptér) nutno objednat zvlášť. Součástí každého balení je nezbytné příslušenství v podobě instalačního klíče a fixační pří­chytky pro USB kabel.

V neposlední řadě přispívá modularita také ke snížení provozních nákladů STM6. Poškodí-li se například LCD displej, může údržba vyměnit pouze přední část, aniž by musela zasahovat do softwarové apli­kace v boxu mikropanelu. Dle konkrétních potřeb si lze totiž Harmony STM6 pořídit nejenom jako komplet, ale také jednotlivě – displej, box, příslušenství.

STM6 CP20090 finalModulární provedení umožňuje rychlou instalaci do běžného otvoru Ø 22 mm

Komunikační gateway pro IoT architektury

V některých případech není u dané tech­nologie obsluha přímo přítomna, a tudíž odpadá potřeba grafického dotykového displeje. Na druhou stranu se očekává možnost místního nebo vzdáleného při­pojení prostřednictvím webového roz­hraní. Přesně pro tyto účely je připraven hybridní HMI produkt v podobě komuni­kačního boxu (gateway, HMISTM6BOX), který se instaluje samostatně do roz­váděče na DIN lištu a napájí se 24 V DC. Box disponuje bohatým komunikačním rozhraním: 2× sériová linka (RS232/458), 2× USB a 2× Ethernet. 

Nový Harmony Edge Box zvládne i cloud

K výhodám architektury Edge Control (ří­zení a monitorování v místě technologie) přidává nový Harmony Edge Box možnost přenosu dat do cloudu. Pracuje na bázi Linuxu.

Harmony Edge Box nabízí:

  • přímé připojení ke cloudové platformě EcoStruxure Machine Advisor;
  • přímé připojení ke cloudové platformě AVEVA Insight;
  • podporu IoT protokolů MQTT/HTTP pro připojení zařízení třetích stran;
  • podporu přímého přenosu dat do databáze SQL;
  • podporu protokolu OPC UA (klient–server).

Například Harmony Edge Box v kombinaci s platformou AVEVA Insight představuje logickou volbu pro uživatele, který provo­zuje mnoho různých zařízení (typicky strojů nebo technologií) či budov rozesetých na velkém prostoru. Každá oprávněná osoba (ať už má podobu investora, výrobce strojů nebo správce budovy) zde může svěřená za­řízení monitorovat (prostřednictvím webo­vého rozhraní) z pohodlí své kanceláře. Lehce zvládne centrální sběr dat, sledování nastavených KPI nebo tzv. SMART údržbu.

OBR1Ukázka vizualizace dat

EcoStruxure Operator Terminal Expert

Harmony STM6 využívá pro tvorbu grafiky, komunikaci a vzdálené připojení inženýrské prostředí EcoStruxure Operator Terminal Expert se všemi jeho výhodami. Jako příklad uveďme rozsáhlou knihovnu objektů nebo řadu komunikač­ních ovládačů pro PLC třetích stran.

Webové připojení přes Web Viewer

Všechna zmíněná řešení nabízejí možnost vy­užít – v chytrých telefonech, tabletech nebo PC – webové rozhraní v podobě tzv. Web Viewer(a). Pomocí vzdáleného tenkého kli­enta tak dokáže obsluha i údržba on-line monitorovat HMI rozhraní – konkrétně sle­dovat výstražná hlášení nebo technologická data. V případě potřeby lze danou technolo­gii nejenom monitorovat, ale i ovládat.

2 Ethernety. A kdo má víc?

Harmony STM6 je již v základu vybaven 2 ethernetovými porty (čímž se v minulosti chlubily výhradně HMI terminály kategorie High End). Každý port má svou IP adresu pro vytvoření samostatné komunikační sítě, resp. sběrnice. Chytří uživatelé využijí „dvojčat“ například ke kýženému propoje­ní úrovní IT a OT (informačních a provoz­ních technologií). První port bude v tomto případě připojen na řídicí síť (typicky PLC), druhý pak na nadřazenou podnikovou síť (typicky MES) – vzniknou dvě nezávislé ethernetové sítě. Vše samozřejmě s ohle­dem na požadavek vysokého zabezpečení proti zákeřným kybernetickým útokům.

Od výrobců strojů až po infrastrukturu

Díky přehlednému zobrazení a spolehli­vému ovládání řízené technologie si nová generace mikropanelů Harmony STM6 již získala srdce mnoha výrobců, zejména jednoúčelových strojů. Slušně našlápnu­to má rovněž směrem k dynamickému segmentu potravinářství (nápoje nevyjí­maje). Úspěšná nasazení ohlásili také zá­stupci vodohospodářských (např. čerpací stanice) a plynárenských (např. redukční stanice) společností.

Jak lze z nesčetných výhod nové gene­race mikropanelů Harmony STM6 získat nejvíce? Samozřejmě v rámci otevřené, IIoT kompatibilní platformy EcoStruxure od Schneider Electric.

HMISTM6BOXIOT ST6 CP21231Nový Harmony Edge Box přidal možnost přenosu dat do cloudu

Video:

.be">
.be

Produktová stránka: https://www.se.com/cz/cs/product-range/65770-harmony-st6/

Katalog ke stažení: https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=DIA5ED2181202EN.pdf&p_Doc_Ref=DIA5ED2181202EN&_ga=2.212935895.2143334145.1670092409-245260571.1658144617