Společnost Wolf předvedla pomocí svého nového stroje, jak lze obaly přepravovat mimořádně šetrně a pružně pomocí techniky B&R. Společnost Wolf předvedla pomocí svého nového stroje, jak lze obaly přepravovat mimořádně šetrně a pružně pomocí techniky B&R.

Kratší životní cykly produktů a jejich stále častější customizace dostávají stávající strojový park až na hranice svých možností. Situaci ještě vyostřují nové způsoby balení a obalových materiálů. Podívejme se, jak se k situaci postavila hessenská společnost Wolf, která díky novému balícímu stroji předvedla, jak lze obaly přepravovat mimořádně šetrně a pružně pomocí techniky B&R.

„Velké obchodní řetězce a globální hráči v obalovém průmyslu si stanovili za cíl, aby během několika příštích let přešli na obaly šetrné k životnímu prostředí,“ říká Markus Schmachtel, vedoucí konstrukčního a projekčního oddělení společnosti Wolf Verpackungsmaschinen GmbH. Společnost od svého založení v roce 1988 dodala na trh více než 3000 plnících a balicích strojů a stala se známou zejména v potravinářském průmyslu. Pan Schmachtel se pohybuje v tomto oboru po mnoho let a tak zažil všechny nové trendy, vlivy a revoluce, které tento obor doprovázely. "Návrhář stroje se obecně snaží vyřešit nové požadavky pomocí vhodné mechaniky." Rostoucí variabilita tvarů a materiálů obalů však vyžaduje transportní řešení, které je k produktu podstatně šetrnější, přitom ale pružnější než čistě mechanický transportní systém. “

Společnost Wolf uvedla na trh vertikální baličku, která je vhodná pro všechny běžné tvary a druhy obalů a která zároveň minimalizuje náročnost přechodu na nový typ obalu. Stroj lze použít pro jak běžné ploché nebo na spodní straně vyztužené sáčky, tak i pro sáčky stojaté s utěsněnými hranami. Dno sáčků sklouzává přes základní desku spodní konstrukce transportního systému. Uzavírání sáčků probíhá zcela synchronně s chodem balící části stroje.

Šetrná přeprava citlivých ekologických obalů

V případě papírových obalů může být například dno sáčku při vyšších akceleracích nadměrně namáháno, a to z důvodů působení různých setrvačných a radiálních sil. Dokonce může dojít k deformaci celého obalu, a to zejména pokud jde o silnější papír. „Problém s deformací obalu lze redukovat speciálními nátěry na kluzných plochách stroje,“ vysvětluje pan Schmachtel. "Tyto nátěry ovšem podléhají zvýšenému opotřebení a v konečném důsledku tak i k nežádoucímu oděru strojních součástí." Proto stále více výrobců odmítá tyto nátěry provádět. Jsem si jist, že naši zákazníci přivítají bezpečný a šetrný transport svých výrobků, který zároveň na minimum omezí případné opotřebení jejich strojů.“

Aby mohla firma Wolf čelit aktuálním výzvám, rozhodla se vyvinout zcela nový typ balícího stroje. Její konstruktéři porovnávali různé transportní systémy, a to s ohledem na užitečné zatížení, manipulaci s vozíky a také s ohledem na podporu ze strany dodavatele. Firma B&R dokázala zvítězit se svým elektromagnetickým transportním systémem SuperTrak založeném na principu lineárního motoru s dlouhým statorem, který byl vyvinut i s přihlédnutím na vyšší výkonový rozsah. Konstruktéři si dali za cíl, aby celé balící zařízení dokázalo ve své základní konfiguraci vyrobit, naplnit a uzavřít až 80 sáčků za minutu a ve verzi duplexní dokonce až 130 sáčků za minutu.

Snadná změna baleného produktu i obalu

Moderní stroj musí zvládat přepravu balení nejrůznějších tvarů, vyrobených z nejrůznějších materiálů a také umožnit všechny druhy uzávěrů balení. Jedině tak mohou uživatelé strojů pružně reagovat na měnící se požadavky trhu. Obal, který byl nejdřív poskládán, musí být naplněn a uzavřen plnícím mechanismem, přenesen do transportního systému a poté transportován do příslušných procesních stanic. Zde jsou obaly lisovány, řezány, pečetěny a jinak formovány.

Wolf 002 1.0 deBalící stroj od společnosti Wolf pracuje s elektromagnetickým transportním systémem SuperTrak, který je založen na principu lineárního motoru s dlouhým statorem. 

Flexibilita díky individuálně řízeným vozíkům

Na rozdíl od standartních dopravníků probíhá transport se SuperTrakem pomocí individuálně řízených vozíků, na kterých jsou upevněny kazety, které odpovídají svým tvarem obalu. Důležité je, že vozíky mohou být směrovány k jednotlivým pracovním stanicím stroje zcela individuálně. „Jelikož obaly procházejí strojem spolu s kazetou, která je drží, nepůsobí na dno obalů žádné deformační síly,“ vysvětluje pan Schmachtel. "Každý vozík je programovatelný a řízený individuálně. To nám umožňuje přizpůsobit výrobní plány požadavkům výrobků a vyrábět ještě efektivněji a šetrněji než dříve. “

Vozíky se mohou pohybovat dopředu i dozadu. Konstruktéři firmy Wolf využili tuto možnost k začlenění vibračního pohybu do části výrobní trasy produktu. To znamená, že pro zhutňování sypkého materiálu není potřeba samostatná vibrační pracovní stanice. Volné místo lze využít k jiným účelům. Vibrační proces již tedy není vázán na konkrétní fázi zpracování produktu, a může být proto navržen efektivněji než v konvenční vibrační stanici. Uživatelé mohou navíc implementovat různé výrobní postupy a přizpůsobit intenzitu vibrací dané variantě produktu.

Wolf 005 1.0 de 1Transportní systém balícího stroje přesouvá jednotlivá balení na různé pracovní stanice.

Zvýšení propustnosti

Díky volně programovatelným výrobním trasám produktů může výrobce stroje libovolně uspořádat pracovní stanice, může je duplikovat či je zcela vynechat. Duplikace je obzvlášť vhodná u časově kritických stanic. Tím lze zvýšit propustnost stroje a zkrátit trvání výrobního cyklu. Netřeba však duplikovat všechny stanice tak, jak by to vyžadoval tradiční dopravníkový systém.

Na druhé straně nabízejí volně programovatelné výrobní trasy možnost přidání nebo vynechání určitých kroků výrobního procesu u některých balení, a tedy i zpracování různých typů obalů a výrobků na stejném systému jen s malým dodatečným úsilím. Díky tomu je balící stroj se SuperTrakem ideálním balícím strojem, který firma Wolf nabízí.

Wolf 006 1.0 de 2Díky volně programovatelným výrobním trasám produktů může výrobce stroje libovolně uspořádat pracovní stanice, může je duplikovat či je zcela vynechat.

Jistota díky simulaci

"Díky simulátoru B&R lze dopředu zajistit, že linka dosáhne požadované doby cyklu." Rozhodujícím faktorem je počet plánovaných vozíků a procesních stanic. Tímto způsobem lze zabránit plýtvání prostředků i času“ říká pan Schmachtel. Vysoká energetická účinnost systému má pro provozovatele také náklady snižující efekt, protože u řešení se SuperTrakem se mohou pohybovat pouze ty vozíky, které nesou produkt. Brzdná energie vozíků je navíc rekuperována a využívána k pohybu vozíků ostatních.

B&R: Perfection in Automation

Náš slogan je naším posláním. Snaha dostát Perfection in Automation inspiruje a vede společnost B&R více jak 35 let. Dokonalost pro nás znamená vyvíjet ta nejlepší řešení. Znamená také rozvíjet dobré vztahy s našimi zákazníky, partnery, zaměstnanci a dodavateli. S podnikatelskou odvahou a předvídavostí jsme se rychle dostali mezi přední celosvětové hráče v průmyslové automatizaci. Intuitivní cit pro vývoj trhu a nastolování nových trendů z nás činí lídra v inovacích a technologiích v průmyslu.

https://www.br-automation.com/cs/perfection-in-automation/