Rockwell Automation zajišťuje kontinuitu provozu v mlýně

Rockwell Automation zajišťuje kontinuitu provozu v mlýně

Dodavatelský řetězec výroby těstovin, jednoho z typických produktů středomořské kuchyně nelze zastavit. Pokud by se mlýnské kameny přestaly otáčet, celý potravinový systém by se ocitl v krizi. Proto se firmy v tomto oboru snaží neustále inovovat s přihlédnutím nejen k vnitřní složitosti procesu, ale také k tisícileté tradici, kterou je nutné zachovat.

To znamená, že výběr dodavatelů v oblasti průmyslové automatizace vychází z pečlivého vyhodnocení jejich technologického přínosu, ale především pak z jejich odborných znalostí potřebných k implementaci těchto inovací. Není tedy překvapením, že se na tomto rozsáhlém projektu podílela společnost Rockwell Automation, špička v oblasti řešení průmyslové automatizace, a RAM Elettronica, která v současné době zajišťuje podporu 85 % středních a velkých společností v oblasti mlýnů a výroby těstovin v Itálii.

RAM Elettronica je italskou společností působící v oblasti elektrotechnických továren a představuje výsledek evoluce samostatné společnosti založené Vincenzem Scarcellim v roce 1974, ve které sjednotil všechny aktivity. Společnost má sídlo v Andrii v blízkosti regionu Tavoliere delle Puglie, který byl již v dobách starodávných Římanů považován za sýpku Itálie. Dnes společnost zaměstnává ve svém ústředí kolem 50 lidí, což se po přičtení dalších aktivit zvyšuje na 100 zaměstnanců. Více než 20 techniků a inženýrů se věnuje výhradně provoznímu návrhu a vývoji. Po 50 letech činnosti RAM Elettronica přešla z používání jednoduchých průmyslových systémů k implementaci domácích a mezinárodních průmyslových energetických systémů.

Mimo tuto specializovanou činnost se díky bohatým znalostem výrobních procesů pro jejich obor za posledních 20 let začali pohybovat v oblasti procesní automatizace a dohledu a vyvíjí si vlastní software.

„Od samého začátku se věnujeme především automatickým systémům a zařízením pro oblast mlýnů a výrobu těstovin. Poskytujeme automatizační projekty pro většinu středních a velkých italských společností, během let jsme si vybudovali znalosti také v dalších oblastech, jako jsou farmacie či krmiva,“ říká technický a obchodní ředitel RAM Elettronica, Riccardo Scarcelli. „Nesledujeme ale pouze potenciál italského trhu, 20 % našich tržeb v oblasti automatizačních řešení pochází ze zahraničí.“

Pět výrobních pracovišť, jeden řídicí systém

Vztah společností RAM Elettronica a Rockwell Automation se začal tvořit na počátku 21. století. Tato dlouholetá spolupráce byla nedávno dále posílena rozsáhlým projektem modernizace procesů předního výrobce mlýnů na mouku. Původně pilotní projekt byl později implementován v pěti integrovaných závodech po celé zemi.

Před modernizací RAM Elettronica využívala systém řešení se systémem Windows XP a zastaralým PLC.

Jedním z hlavních požadavků byla investice do nestandardizovaného řešení. „Rozhodli jsme se proto používat pouze technologii Rockwell Automation,“ vysvětluje Scarcelli. „Vyvinuli jsme software pro řízení i dohled výhradně za použití špičkových knihoven moderního PlantPAx® DCS společnosti Rockwell Automation.“

Tyto knihovny pomáhají standardizovat technologie řízení, sledování a dohled u všech uživatelů a měření procesů ve všech závodech. Zaručily také, že zabezpečení splňuje funkční požadavky normy IEC 62443-3-3.

Závody jsou z hlediska softwarového obsahu i hardwaru skutečně rozsáhlé, takže vytvořili platformu využívající ty nejlepší řídicí jednotky na světě. Složitost systému je působivá – více než 3 000 vstupně-výstupních operací a téměř 15 000 tagů. Nová platforma pro zajištění automatizace využívá řídicí jednotky Allen-Bradley GuardLogix® SIL 2/PL d, které se starají o bezpečnostní funkce systémů. Všechny závody využívají jednotný server v IDC, tedy v multiplatformovém průmyslovém datovém centru, poskytovaném společností Rockwell Automation. Zde probíhá výměna dat a umožňuje tak zajistit řízení výrobní haly v reálném čase, možnost okamžitě reagovat a mnohé další výhody z hlediska kontinuity služby.

V oblasti kontrolních činností byl použit software FactoryTalk® View a jako nástroj pro práci s historickými údaji se implementovalo řešení FactoryTalk Historian Site Edition.

„Použití jednotné platformy pro správu všech dat umožňuje klientovi analyzovat údaje v pěti různých závodech za pomoci externího softwaru,“ říká Scarcelli. „Z tohoto hlediska můžeme pomocí řešení Historian v rámci FactoryTalk View provádět požadovanou včasnou agregaci dat.“

52003179637 8b3c691900 c

Díky tomu všechny operace související s dohledem nad závodem, historickými údaji a agregací dat vychází ze softwarové sady Rockwell Automation bez nutnosti dalšího vývoje kódu.

V rámci dosažení cíle centralizovat všechna data i prostředky pro řízení a vizualizaci společnost RAM Elettronica implementovala řešení Rockwell Automation pro vizualizaci většího počtu instancí aplikace na nové klienty HMI a mobilní zařízení. Cílem bylo zajistit, aby obsluha měla volný přístup k datům a procesům skrze různé výrobní informační systémy.

To například umožnilo správci mlýna procházet různé oblasti vzdáleně pomocí tabletu a sbírat kontextové informace o výkonu aktiv a plánovaných servisních zásazích – to vše na platformě ThinManager.

Robustní instalace

U tak velkého zařízení je zásadním požadavkem sestavení plánu pro zachování kontinuity činností. I když existuje pět navzájem komunikujících závodů, jejich provoz je plynulý a bezproblémový. „Výstup z mlýnů putuje do různých továren na výrobu těstovin,“ vysvětluje Scarcelli. „To znamená, že pokud se provoz závodu přeruší, nedodáme mouku včas. Zastavil by se tak celý dodavatelský řetězec a způsobilo by to obrovské škody.“

Hlavním cílem projektu je proto možnost spolehnout se na kontinuálně fungující systém. „Z tohoto důvodu společnosti v tomto odvětví stále častěji hledají seriózní a osvědčené poskytovatele řešení, včetně systémových integrátorů,“ dodává. „Schopnost zajistit obecné automatizační systémy je jedna věc, záruka specializace je pak věc druhá. Pouze řada let sbírání odborných znalostí v této oblasti umožňuje vhodně předvídat a řešit problémy, se kterými se v těchto složitých závodech můžeme setkat. Klient u tohoto projektu ocenil jak naše zkušenosti v příslušné oblasti, tak i náš závazek zajistit maximální kvalitu.“

Dnes je projekt téměř hotový. RAM Elettronica se zákazníkem spolupracují na dvou finálních funkcích. První je bezpečnost obsluhy, zatímco dalším cílem je možnost komunikace se zařízením prostřednictvím mobilního zařízení. Z hlediska vzdálené údržby se obsluze přiděluje QR kód. Druhou funkcí je vývoj systému MES.

„Skutečným současným problémem je to, že zákazníci a systémoví integrátoři obvykle používají zaběhlé metody a vyhýbají se výběru nové značky,“ uzavírá vyprávění Scarcelli. „My jsme namísto toho začali úplně od začátku. Na projekt bylo nahlíženo jako na celek a pro jeho vývoj byla použita výhradně technologie Rockwell Automation, což byl vítězný faktor. Koncový zákazník má k dispozici jeden velín, ze kterého může sledovat efektivitu všech pěti závodů v různých regionech Itálie a provádět hloubkovou analýzu s cílem podpořit správné rozhodování a zvýšit celkovou efektivitu výroby v závodech.“

Tento úspěch vychází z dlouhodobé spokojené spolupráce, která současně staví další pilíře v podobě kombinace bohatých odborných znalostí společnosti RAM Elettronica a technologické expertízy Rockwell Automation, která dláždí cestu k úspěšné realizaci nových a náročnějších projektů.

Výzva k řešení

Hlavním cílem tohoto rozsáhlého modernizačního projektu pro předního výrobce mlýnů na mouku bylo zajistit spolehlivé, kontinuálně fungující systémy

Řešení

  • Software pro řízení i dohled vyvinutý výhradně za použití špičkových knihoven PlantPAx® DCS
  • FactoryTalk® View pro zajištění přehledu
  • Implementace řešení FactoryTalk Historian Site Edition coby nástroje pro práci s historickými údaji

Výsledky

  • Jednotný velín pro řízení a sledování efektivity na všech 5 závodech v různých regionech
  • Možnost provádět hloubkovou analýzu pro podporu lepšího rozhodování a zvýšení celkové efektivity všech 5 závodů
  • Díky knihovnám PlantPAx lze standardizovat technologie řízení, sledování a dohled u všech uživatelů a měření procesů ve všech 5 závodech
  • Hladký a bezproblémový provoz díky možnosti snadné komunikace mezi 5 výrobními závody
Rockwell Automation

Tým Rockwell Automation se věnuje zefektivnění a ziskovosti výrobních procesů. Spolupracuje partnery, systémovými integrátory, výrobci strojů a zařízení, aby přinesli řešení, které bude nejvíce vyhovovat požadavkům trhu. Nabízí širokou škálu produktů a služeb, které pomohou při získání konkurenčních výhod na globálních trzích. Budoucnost se skrývá v propojení všech dílčích prvků v rámci celého podniku a k tomu má napomoct řešení Connected Enterprise.

www.rockwellautomation.com/cs_CZ