Nejlepší postupy: Jak dosáhnout úspěšné modernizace závodu a jak se na projekt správně připravit.

Pokročilé řízení procesů (APC) umožňuje automatizaci snižovat variabilitu, zvyšovat objem výroby a dosahovat cílů udržitelnosti.

Zdravá vrstva víceparametrového pokročilého řízení procesu (Advanced Process Control – APC) by měla být v procesním průmyslu klíčovou kompetencí.

Případová studie: Distribuční centrum zvyšuje konektivitu zařízení a síťové schopnosti pomocí řízení na bázi PC a EtherCAT; náklady na hardware řídicí jednotky klesly o 50 %.

Posledních deset procent z 58 skříní řídicího systému zbývá příbramské firmě ZAT dodat na projekt modernizace jaderných elektráren ve Francii. Finálně bude systém KCF od českého výrobce řídicích systémů zajišťovat diagnostické a informační funkce na dvaceti blocích osmi jaderných elektráren ve Francii.

Strana 1 z 2