Pokročilé řízení procesů (APC) umožňuje automatizaci snižovat variabilitu, zvyšovat objem výroby a dosahovat cílů udržitelnosti.

Lepší porozumění roli víceparametrového řízení v operacích průmyslových procesů povede k nákladově efektivnějším řešením a zapojí do iniciativ procesní automatizace širší okruh lidí.

Edge computing = rychlejší dodávání dat + nové analytické možnosti.

V chemickém průmyslu jsou pokročilé metody řízení procesů (APC) receptem na dosažení vyšších úrovní provozní excelence. V článku popisujeme 10 příležitostí poskytovaných APC, včetně zvýšení kapacity o 3–5 % a úspor energie až o 3–15 %.