Může se umělá inteligence (AI) stát dalším vývojovým stupněm řídicích systémů? Podívejte se na tři charakteristiky řídicího prvku s umělou inteligencí a na tři aplikace.

Digitální dvojče, základ digitální výroby a přechodu k Průmyslu 4.0. Mnohdy zbytečně opředeny různými mýty, které jejich nasazovaná zpomalují. Aktuální vydání časopisu Control Engineering Česko se opět ponoří do tématu digitalizace naplno, včetně jeho dopadu na střetávání světů IT a OT, či kybernetické hrozby. Užijte si aktuální vydání časopisu v jeho digitální verzi.

Efektivní řízení chodu motoru je vcholnou disciplínou průmyslové údržby, stejně jako hlavní téma aktuálního vydání časopisu... Léto je čas pravidelných odstávek. Dejte si kus inspirace, jak toho času vhodně využít.

Čím rychleji se rozvíjí digitalizace, tím intenzivněji směřuje oblast IT k více decentralizovanému a autonomnímu prostředí. Podpora informačních technologií je přitom nezbytná pro velmi podstatnou část průmyslu – od energetického až po výrobní. Požadavky na zpracování a ukládání proto dat rostou, zároveň je žádoucí jejich rychlá dostupnost a reaktivita. Stále častěji je proto skloňován pojem edge computing, který označuje zkracování doby přenosu dat a zvýšení dostupnosti - výpočetní procesy jsou v tomto systému přeneseny až koncový bod sítě neboli ´edge´, který je součástí větší cloudové architektury. Smyslem je přesunutí obsahu a aplikací, které vyžadují velkou přenosovou kapacitu a jsou citlivé na rychlost reakce, někam blíže k uživatelům nebo zdrojům dat. Tedy fyzicky tam, kde data vznikají. 

Pokud stále používáte tradiční technologii značení kabelů, je nejvyšší čas to změnit. Staré procesy vás zpomalují, nutnost přepracování vytváří úzká místa a chyby mohou procesy úplně zastavit. Automatizujte identifikaci kabelů a přispějete k hladkému provozu. Společnost Brady nabízí rodinu strojů pro tisk a aplikaci etiket, které vám nahradí manuální štítkování.

Strana 1 z 12