Cestou je analýza zvýšené produktivity pomocí chytré technologie pro monitorování zařízení.

Implementujte špičkovou automatizační technologii, dosáhněte rychlé návratnosti investice (ROI) a usnadněte koncovým uživatelům podporu investic do automatizace.

Množství firem, které využívají robotizaci, stoupá. Podle Eurostatu disponovalo v roce 2020 průmyslovými roboty už 6 % firem, v automobilovém průmyslu dokonce 55 %. Robotizace dokáže zvýšit efektivitu výroby a výrazně eliminovat chyby, kterých se může dopouštět lidská obsluha. V některých oborech je již požadavek na robotizovanou výrobu klíčový a firma, která ji nemá, je z výběrových řízení vyloučena. Přesto přetrvává názor, že jde u robotických pracovišť o velmi vysoké vstupní náklady, které se vrací jen pomalu a obtížně. Společnost Profika, která se zaměřuje na prodej CNC strojů a jejich automatizaci, se tento mýtus pokusila vyvrátit analýzou návratnosti investice.

Výrobci dokážou realizovat Průmysl 4.0 i bez přílišných komplikací.