Automatizace strojů

Různé druhy senzorů mohou být velmi užitečné pro výrobce a konstruktéry strojů. K jejich lepší implementaci přispívá znalost vhodné aplikace a provozních podmínek.
Výrobci OEM a koneční uživatelé mohou splňovat (i s rezervou) současné požadavky na energetickou účinnost elektromotorů (a získat přínosy navíc).
Frekvenční měniče (Variable Frequency Drives – VFD) dokážou více s méně prostředky.
Vývoj v oblasti frekvenčních měničů (Variable Frequency Drive – VFD) se posouvá od univerzálního ovládání motoru, které již splňuje požadavky trhu, směrem ke snižování nákladů na instalaci.
Při výběru automatizačního řídicího prvku pro polohování, robotiku, řízení strojů a další aplikace zvažte níže uvedená kritéria. 
Výběr toho správného hardwaru má zásadní význam, uživatelé však musejí do posuzování zařadit také programovací software řídicího prvku. 
S rostoucí automatizací výroby jsou průmyslové řídicí prvky a řídicí systémy stále složitější a efektivnější, což změní roli systémů CNC a programovatelných automatů (PLC) v závodech budoucnosti. 
Strana 1 z 2