Automatizace strojů

Výkonné okrajové řídicí prvky nahrazují počítače na výrobní úrovni závodů a jdou tam, kam PC nemohou, a poskytují různé „aplikace“ pro každý úkol.
Diagnostika, redundance, inteligence: Používání senzorů v éře inteligentních zařízení a systémů vyžaduje více znalostí o návrhu automatizačních senzorových systémů.
 Náležitě dimenzovaný motor předem zamezuje selháním zařízení, zvyšuje účinnost soustrojí a snižuje potřebu servisních zásahů.
VDW, Německé sdružení výrobců obráběcích strojů, představilo v září na veletrhu EMO Hannover 2019 řešení umožňující datový tok na základě specifikace OPCUA Companion Specification. Toto rozhraní umožňuje výměnu dat mezi stroji s různými řídicími systémy.
Technologie hardwaru i softwaru CNC se zdokonalují napříč všemi platformami a umožňují přesnější obrábění za kratší dobu.
Omezte nebo odstraňte nepotřebné kabely pomocí připojitelných terminálů I/O a jednokabelových strategií u řídicích skříní a strojů. 
Kde by se měly používat určité technologie enkodérů a proč?
Strana 1 z 3