Automatizace strojů

Instalace systému průmyslového řízení a sběru dat (SCADA) zvýšila efektivitu celého závodu pro dodavatele automobilového průmyslu se sídlem ve Wisconsinu.
Rozvoj platforem PLC a PAC, vytváření sítí a programovací metody vedou k samointegračním systémům automatizace strojů, které snižují riziko a úsilí při integraci prováděné uživatelem.
Rozhraní člověk–stroj (HMI) mohou být silnými nástroji umístěnými na okraji, které zpracovávají a analyzují data: 5 atributů rozhraní HMI.
Výkonné okrajové řídicí prvky nahrazují počítače na výrobní úrovni závodů a jdou tam, kam PC nemohou, a poskytují různé „aplikace“ pro každý úkol.
Diagnostika, redundance, inteligence: Používání senzorů v éře inteligentních zařízení a systémů vyžaduje více znalostí o návrhu automatizačních senzorových systémů.
Vzhledem k tomu, že stroje obsahují složitější komponenty a software, nabízejí mnohojádrová průmyslová PC (IPC) zpracování a izolaci jader umožňující realizaci konceptů chytrého závodu a Průmyslu 4.0. Kolik jader aplikace potřebují?
 Náležitě dimenzovaný motor předem zamezuje selháním zařízení, zvyšuje účinnost soustrojí a snižuje potřebu servisních zásahů.
Strana 1 z 4