Automatizace strojů

 Náležitě dimenzovaný motor předem zamezuje selháním zařízení, zvyšuje účinnost soustrojí a snižuje potřebu servisních zásahů.
VDW, Německé sdružení výrobců obráběcích strojů, představilo v září na veletrhu EMO Hannover 2019 řešení umožňující datový tok na základě specifikace OPCUA Companion Specification. Toto rozhraní umožňuje výměnu dat mezi stroji s různými řídicími systémy.
Technologie hardwaru i softwaru CNC se zdokonalují napříč všemi platformami a umožňují přesnější obrábění za kratší dobu.
Omezte nebo odstraňte nepotřebné kabely pomocí připojitelných terminálů I/O a jednokabelových strategií u řídicích skříní a strojů. 
Kde by se měly používat určité technologie enkodérů a proč?
Různé druhy senzorů mohou být velmi užitečné pro výrobce a konstruktéry strojů. K jejich lepší implementaci přispívá znalost vhodné aplikace a provozních podmínek.
Výrobci OEM a koneční uživatelé mohou splňovat (i s rezervou) současné požadavky na energetickou účinnost elektromotorů (a získat přínosy navíc).
Strana 1 z 3