Tři hlavní trendy ve vývoji frekvenčních měničů  

Tři hlavní trendy ve vývoji frekvenčních měničů  

Vývoj v oblasti frekvenčních měničů (Variable Frequency Drive – VFD) se posouvá od univerzálního ovládání motoru, které již splňuje požadavky trhu, směrem ke snižování nákladů na instalaci.

Frekvenční měniče na bázi tranzistorů rychle prokázaly svou schopnost šetřit energii a zdokonalovat řízení procesů již před více než 40 lety. Následné generace frekvenčních měničů se soustředily na to, jak zlepšit ovládání motorů, zmenšit rozměry a minimalizovat dobu instalace. Vývoj v oblasti frekvenčních měničů se posouvá od univerzálního ovládání motoru, které již splňuje požadavky trhu, směrem ke zbývajícímu, stále přítomnému tržnímu faktoru: ke snižování nákladů na instalaci. 

1. Úspora času

Za účelem zkrácení doby zprovoznění jsou frekvenční měniče navrhovány a vyráběny s ohledem na jednotlivá odvětví. Přímo z výroby mají frekvenční měniče naprogramovánu terminologii specifickou pro dané odvětví, stejně jako přizpůsobené výchozí hodnoty parametrů, jsou opatřeny novými funkcemi a osekány o zbytečné funkce. Frekvenční měniče mají také naprogramovány průvodce nastavením, specifické pro dané odvětví, což instalačnímu pracovníkovi pomáhá s typickými kroky potřebnými pro běh pohonu (viz obrázek). Tyto softwarové prvky jsou navrženy tak, aby co nejvíce zkrátily dobu, kterou instalační pracovník musí před pohonem na pracovišti strávit, aby se snížily náklady na zprovoznění. Dalším přínosem vytváření prvků specifických pro dané odvětví je minimalizace času potřebného pro zaškolení instalátorů pohonů, protože nastavení pohonu je intuitivní a snadnější. '

2. Úspora prostoru

Na americkém kontinentu se stále běžně vyrábějí frekvenční měniče se skříní otevřeného typu nebo typu NEMA 1. Obvykle se montují na stroj či na stěnu závodu nebo se umisťují do jiného krytu s vyšší třídou krytí. Nicméně rychle si získávají popularitu frekvenční měniče s krytím NEMA 12 (IP54) a NEMA 4/4X (IP66), zejména v aplikacích s ventilátory a čerpadly, u nichž se ovládání aplikace nyní nachází v softwaru měniče, nikoli v externí logice.

Jsou menší a mají nižší hmotnost než frekvenční měniče montované do dalšího krytu. Minimalizují také celkové množství komponent tím, že počet kabelů, svorkovnic a přídavného chlazení je omezen. Připravená řešení pohonů s okruhovou ochranou, linkovými kondicionéry a řídicími I/O mají v průmyslu stále pevné místo, nicméně u krytů se budeme setkávat s větší specializací a nákladovou efektivitou. 


3. Zmírňování harmonických složek

Naplňovat doporučení normy IEEE 519-2014: IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems pro harmonické složky proudu se stalo předmětem zájmu ve státech pacifického pobřeží a tento trend pomalu přechází i na východ Spojených států. Zmírňování harmonických složek proudu zvyšuje instalační náklady z pohledu vlastníka zařízení. Nicméně úspory nákladů přicházejí ze strany rozvodného závodu. Snižování harmonických složek proudu se pro rozvodné závody stalo tak důležitým faktorem, že mnoho z nich nabízí slevy jako kompenzaci vyšších nákladů na měniče. Právě v této oblasti došlo v posledních pěti letech na trhu frekvenčních měničů asi k největší změně. Tradiční topologie pro dosažení nízké míry harmonických složek, jako jsou 18pulzní usměrňovače a filtry harmonických složek, jsou nahrazovány širokou paletou topologií s aktivním přepínáním, které jsou efektivnější, mají menší prostorové nároky a snadnější instalaci.

Výrobci frekvenčních měničů pracují na vývoji svých produktů a doplňují celou řadu prvků, nicméně primárním účelem frekvenčního měniče je ušetřit vlastníkovi peníze. Trhu budou nadále dominovat frekvenční měniče, jež stále přispívají ke snižování celkových nákladů na vlastnictví. ce 

Jason Wellnitz je produktový manažer společnosti Yaskawa America. Upravil Jack Smith, obsahový ředitel, CFE Media, Control Engineering, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com