Úspory díky nástrojům platformy SCADA

ro vylepšení procesů práce s precizně opracovanými hliníkovými tlakovými odlitky a podsestavami určenými pro odvětví dopravy, péče o zeleň a pro průmysl si společnost MKC vybrala řešení Ignition od společnosti Inductive Automation, což je průmyslová aplikační platforma pro SCADA, HMI, MES a IIoT. Obrázek poskytla společnost Inductive Automation. ro vylepšení procesů práce s precizně opracovanými hliníkovými tlakovými odlitky a podsestavami určenými pro odvětví dopravy, péče o zeleň a pro průmysl si společnost MKC vybrala řešení Ignition od společnosti Inductive Automation, což je průmyslová aplikační platforma pro SCADA, HMI, MES a IIoT. Obrázek poskytla společnost Inductive Automation.

Instalace systému průmyslového řízení a sběru dat (SCADA) zvýšila efektivitu celého závodu pro dodavatele automobilového průmyslu se sídlem ve Wisconsinu.

Uživatelé, kteří se chtějí rozhodovat na základě dat, potřebují spoustu dat. Společnost Madison-KippCorp. (MKC) implementovala nový systém průmyslového řízení a sběru dat (SCADA) a získala přístup k většímu množství dat než dříve, což jí pomáhá urychlit řešení problémů. Díky novým vhledům do procesů zvýšila tato společnost produktivitu, snížila náklady a sdílí více informací se zákazníky.

Společnost MKC se sídlem v Madisonu ve státě Wisconsin vyrábí precizně opracované hliníkové tlakové odlitky a podsestavy pro odvětví dopravy, péče o zeleň a pro průmysl. Po prozkoumání několika možných softwarových balíčků SCADA si společnost MKC vybrala webovou platformu, která poskytuje neomezené licencování a interoperabilitu, což MKC pomáhá s mnoha projekty. Společnost ji využívá pro centrální systém SCADA, rozhraní HMI, ovládání okrajových (edge) klientů, sledování dílů, historii dílů, hlášení, alarmy, historii alarmů, správu transakcí, přístup k API, prediktivní řízení pro HVAC, textová upozornění a další aplikace.

Tato softwarová platforma se dokáže připojit téměř k čemukoli, což eliminuje problémy související s proprietárními zařízeními. „Tato platforma nám přinesla propojení mezi různými výrobci a platformami,“ prohlásil Jay Sandvick, vedoucí technik automatizace společnosti MKC. „Poskytla nám interoperabilitu, o které bychom neřekli, že ji vůbec můžeme mít. Nyní máme přístup k datovým proudům, který jsme dříve neměli. A dokážeme generovat kontinuální přehledy ze strojů, které byly dříve považovány za nepřipojitelné.“

Stejně důležitá je i schopnost mít na jedné platformě mnoho systémů – velké zlepšení oproti tomu, co MKC měla v minulosti. „Nemohu vyškolit více než 150 pracovníků údržby na 30 softwarových platformách a udržet u všech relevantní a aktuální znalosti,“ zdůraznil Sandvick. „Nyní máme jedinou platformu, kterou se může každý naučit, včetně on-line způsobu, vlastním tempem. Bylo to výjimečné zvýšení naší produktivity.“ 

Migrace systému SCADA v širším kontextu

Tento přechod má vazbu na větší cíle společnosti. „Technologie je pro nás velmi důležitá,“ připomněl Bill Johnson, viceprezident pro operace společnosti MKC. „Musíme si udržovat náskok před konkurencí v mnoha různých oblastech. Používání tohoto softwaru a sběr dat v reálném čase z našich procesů nám pomáhá porozumět našim datům, což nám zase umožňuje přijímat lepší rozhodnutí.“

S daty ze systému SCADA v reálném čase v návaznosti na proces neustálého zlepšování MKC jde řešení problémů mnohem rychleji, jak tvrdí Johnson. „Zavedli jsme to s naším zákazníkem. Za méně než měsíc jsme dokázali zdvojnásobit objem výroby. Bylo to velmi rychlé a náš zákazník byl s výsledky velmi spokojen.“

Nový systém SCADA přinesl napříč společností MKC velkou změnu. „Některé z našich výsledků jsou v oblasti úspor nákladů a zaznamenali jsme také zvýšení efektivity,“ doplnil Johnson a pokračoval, „dříve museli technici shromažďovat data sami. Trvalo to dlouho. Nyní dokážeme tato data stáhnout, podívat se na ně a velmi rychle vyřešit problémy.“

Na základě pozitivních výsledků plánuje MKC rozšířit využívání platformy SCADA. „Strategické iniciativy jsou pro každou organizaci životně důležité,“ zdůraznil Johnson. „Z našich iniciativ pro rok 2020, které byly připraveny pro oblast technologií, se tento software ukázal jako jedna z oněch strategických iniciativ, která nám v letošním roce pomáhá posouvat se kupředu.“

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com