Zvolte integrovaný hardware a software pro HMI a držte se těchto doporučení

Zvolte integrovaný hardware a software pro HMI a držte se těchto doporučení

Respondenti nového průzkumu trhu provedeného časopisem Control Engineering na téma softwaru a hardwaru pro rozhraní HMI radí ostatním, aby získali rozhraní HMI s předem nahraným softwarem, využívali standardy, spolupracovali na plánování, absolvovali školení, hledali flexibilitu a snadné používání a věnovali pozornost načasování implementace. Prostudujte si rozsáhlý seznam doporučení, mimo jiné i na téma aktualizace kybernetického zabezpečení. 

Kybernetické zabezpečení rozhraní HMI je jedním z témat dlouhého seznamu doporučení poskytnutých respondenty nového průzkumu trhu provedeného časopisem Control Engineering na téma „Software a hardware pro rozhraní HMI“. K uváděným doporučením patří nákup hardwaru s již předem integrovaným softwarem, využívání standardů, spolupráce se zúčastněnými stranami a školení. 

Z předplatitelů, kteří se účastnili průzkumu trhu časopisu Control Engineering na téma rozhraní HMI, jich více než 75 nabídlo písemná doporučení, jež byla pro účely analýzy uspořádána do šesti kategorií: integrace a standardizace, praktická doporučení, zkušenosti, flexibilita a snadnost používání, plánování a načasování a knihovny. I když lze mnoho doporučení zařadit do více než jedné kategorie, pro tento seznam byla zvolena vždy pouze jedna. 

Integrace a standardizace

 • Nakupujte hardware a software společně. Jejich míchání obvykle nefunguje.
 • Volte řešení s integrovaným hardwarem a softwarem.
 • Kombinujte obojí za účelem kybernetického zabezpečení a robustnosti pro případ pádu operačního systému.
 • Konsolidujte systémy, pokud to bude možné, a používejte software a hardware od co nejmenšího počtu dodavatelů.
 • Vypracujte standardizované šablony pro udržení nákladů na vývoj na nízké úrovni.
 • Neriskujte variabilitu jen z důvodu zkoušení nových technologií.
 • Pokud možno, volte integrovaný hardware a software od dodavatele nebo výrobce OEM.
 • Ujistěte se, že je možné jej snadno integrovat se softwarem průmyslového řídicího systému.
 • Najděte jeden hardware a software rozhraní HMI, které umožňují snadné napojení na programovatelné automaty PLC, a držte se jich.
 • Rozhraní HMI jsou Divokým západem. Prostě vyberte jedno, které se vám líbí, a na jeho základě standardizujte.
 • Implementace softwaru a hardwaru rozhraní HMI společně je praktická a někdy jednodušší.
 • Trvejte na otevřených protokolech a standardech.

Je dobré mít obecné znalosti o tom, jak se software a hardware rozhraní HMI integrují. Znalost protokolů, požadavků I/O a záběru strojního vybavení vám pomůže při rozhodování, které produkty budou vzájemně spolupracovat. Dobrá podpora má zásadní význam.

 • Zajistěte, aby vám integrátor předal veškerý zdrojový kód anebo hesla.
 • Ujistěte se, že máte pro své řídicí prvky ovladače.
 • Přejděte k aplikacím na bázi klienta.
 • Důležitá je schopnost používat více způsobů komunikace.
 • Řešení na bázi PC je nejflexibilnější.
 • Před nákupem a implementací zaveďte standardy.
 • Hledejte nízkonákladové, kompatibilní řešení rozhraní HMI.
 • Využívejte integrátora s bohatými znalostmi. 

Praktická doporučení

 • Zeptejte se na modely a kapacity rozhraní HMI.
 • Konzultujte s výrobou!
 • Najděte firmu, která neprovádí neustálé změny a nepřestává podporovat to, co vám prodala teprve přednedávnem.
 • Nechte si otestovat komunikační sestavu již v rané fázi.
 • Pak už je to velmi jednoduché.
 • Implementace softwaru a hardwaru rozhraní HMI je dražší, než se očekává.
 • U provozního softwaru zachovejte stejnou verzi, jaká byla projektována.
 • Dívejte se i na volitelná zařízení a vybavení.
 • Držte se větších a dobře známých značek.
 • Provádějte testování a hovořte s technickým týmem výrobní aplikace, nejen s prodejci.
 • Testujte všechny možné situace, důležité je zejména testování kompatibility s prostředím.
 • Příslušná řada softwaru a hardwaru musí být komerčně dostupná i v následujících šesti nebo sedmi letech.
 • Pokud možno, zkoušejte ještě před zakoupením. Některé softwarové programy se používají snáze než jiné.
 • Využívejte pouze osvědčené a důvěryhodné dodavatele.
 • Validujte, validujte, validujte. 

Zkušenosti

 • Využijte stávající infrastrukturu nebo ji plánujte ještě před nákupem.
 • Berte v úvahu všechny možnosti.
 • Berte v potaz provozní požadavky.
 • Nebuďte příliš extravagantní.
 • Ujistěte se, že v personálu dodavatele jsou dobře informovaní technici a odborníci.
 • Pokud jde o rozměry obrazovky či o paměť a další atributy, volte o jeden krok větší řešení, než jste původně předpokládali.
 • Hardware rozhraní HMI může být na bázi řídicího centra (regionální řídicí centrum, využití komerčně dostupných PC a monitorů) nebo na provozní bázi, jež využívá jiný standard (teplotní rozsah, zobrazovací prvky apod.).
 • Do projektu konverze grafiky zahrňte i jednotlivé operace.
 • Definované vlastnictví operací je kritické pro úspěch modernizačního projektu.
 • Během fází specifikace a navrhování prezentujte systémy konečným uživatelům. Mívají cenné připomínky.
 • Prostudujte si aktuální literaturu a vytvořte si stanovisko zohledňující váš konkrétní stroj nebo odvětví.
 • Přezkoumejte odborné znalosti výrobce a podporu nástrojů. 

Flexibilita a snadnost používání

 • Buďte otevření změně.
 • Volte rozpočet a vybírejte aplikace chytře a buďte připraveni přizpůsobit se nastupujícím technologiím.
 • Snadné používání aplikačního prostředí je důležité.
 • Důležitá je flexibilita a škálovatelnost směrem k operacím, samozřejmě s ohledem na budoucí modifikace a modernizace.
 • Investujte do školení. Před nákupem se snažte dobře porozumět složitosti topologie.
 • Dbejte, aby údržba byla snadná a jednoduchá. Zaměřte se na podpůrné materiály.
 • Software by měl být intuitivní, uživatelsky přívětivý a kompatibilní s mnoha platformami.
 • Měl by být dobře použitelný, konfigurovatelný, snadno programovatelný a zabezpečený.
 • Pokud jde o programování, dbejte na jednoduchost. Manuál o 600 stranách znamená, že je software příliš komplikovaný.
 • Používejte software dodavatele řídicího prvku PLC. 

Kybernetické zabezpečení, harmonogram a načasování

S modernizací svého systému nečekejte, až váš současný hardware/software zastará. O tom, že je čas na modernizaci, by nemělo rozhodovat až to, že se začnou objevovat selhání.

Implementace hardwaru a softwaru rozhraní HMI vždy trvá déle, než jste zpočátku očekávali.

Jedním z největších problémů u softwaru pro rozhraní HMI jsou aktualizace a rizika zabezpečení související se systémem Microsoft Windows. Bylo by dobré, pokud by existovaly zabudovanější systémy, které nejsou svázány se systémem Windows a mají delší cyklus životnosti. Podle mých zkušeností se operační systémy na bázi Windows soustředí na modernizace a výměny místo na schopnosti hardwaru. 

Knihovny

Schopnost vlastního přizpůsobení je důležitá, stejně jako schopnost využívat grafickou knihovnu z jiného zdroje, jako je řízená platforma .Net Framework od třetí strany.

Snadné používání a podpora mají klíčový význam. Využívání šablon a programovacích standardů je také důležité.

Dříve než vše zavedete do provozu, uspořádejte si všechno v dílně a otestujte komunikace a další součásti systému.

Odpovědná osoba musí mít dostatek času pro náležitou implementaci.

Při hledání řešení softwaru a hardwaru rozhraní HMI se vždy snažte dívat na budoucí potřeby a podle toho nakupujte.

Schopnost plnit požadavky zabezpečení je prvořadou a nejdůležitější podmínkou. Nezbytné je používání přihlašovacích údajů, které jsou specifické pro konkrétního uživatele a jejichž platnost vyprší okamžitě poté, co uživatel terminál opustí.

Pro navrhování statických a dynamických grafických prvků využívejte efektivní technické nástroje. Zajistěte snadné napojování provozních senzorů na dynamické grafické symboly. 

Mark T. Hoske, obsahový ředitel, Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Údaje poskytla ředitelka vydavatelství CFE Media pro průzkum trhu Amanda Pelliccione, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com