Sítě a komunikace

Průmyslové bezdrátové lokální sítě (LAN) vyžadují, aby byla věnována pozornost průzkumu místa, správě životního cyklu, kybernetické bezpečnosti a spolupráci.
Informační a provozní technologie se mohou integrovat, ale potřeby se liší. Průmyslová viditelnost, propojení, škálovatelnost, bezdrátová mobilita, vzdálený sběr dat a analýza dat patří mezi sedm výhod toku dat IT/PT.
Online debata odborníků z oblasti Smart Cities za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu má ilustrovat, jaké možnosti přináší sítě nové generace 5G a rozvoj nových technologií. K tématu vzdělávání a kultura promluvil také prezident Asociace…
Technologický pokrok urychlený celosvětovou pandemií znamená pro rozšířenou realitu (AR) nové možnosti rozvoje. Propojení fyzického světa s digitálním přináší do budoucna nejen zcela jedinečné příležitosti pro širokou škálu odvětví včetně vzdělávání, turistického ruchu a e-commerce, ale také představuje zajímavý ekonomický…
Čím rychleji se rozvíjí digitalizace, tím intenzivněji směřuje oblast IT k více decentralizovanému a autonomnímu prostředí. Podpora informačních technologií je přitom nezbytná pro velmi podstatnou část průmyslu – od energetického až po výrobní. Požadavky na zpracování a ukládání proto dat rostou, zároveň je…
5G je dalším bezdrátovým protokolem, který lze využít v průmyslové komunikaci.
Jsou vaše průmyslové bezdrátové místní sítě aktuální? Průmyslová komunikace zaznamenává další krok vpřed s bezdrátovými technologiemi standardu IEEE 802.11ax a 5G. Vyhodnoťte technologie průmyslové bezdrátové sítě LAN (iWLAN).
Strana 1 z 3