Sítě a komunikace

Dostupné technologie mají záběr od jednoduchých až po velmi sofistikované.
OPC UA používá k připojení řídicích prvků do sítě časově senzitivní sítě Ethernet (Time-Sensitive Network – TSN) a pokročilou fyzickou vrstvu Ethernet (Advanced Physical Layer – APL). Cíl: interoperabilita.
Časově senzitivní sítě zjednodušují konstrukci strojů a zvyšují transparentnost.
Zvedání ocelových nosníků, přesuny kontejnerů nebo ovládání jeřábů v dnešní době už nevyžaduje hrubou sílu. Co je naopak požadováno, je obratnost – a kvalitní joystick. Firma Kristianstads Lyftdon AB ze Švédska má dlouholeté zkušenosti s výrobou zařízení ergonomických kabin, z…
Není náhodou, že v průmyslu a automatizaci jsou data novým zlatem. Dálkový přístup zpřístupní informace o stavu zařízení, data ze senzorů, data o využití, řídicí data a další údaje. Tato data lze následně s výhodou analyzovat a využívat pro optimalizaci procesů…
Velkým pokrokem byl bezesporu v oblasti průmyslové výroby vynález programovatelných automatů. Další posun nastal v dobách telefonních linek a internetu, kdy jsme umožnili tyto systémy vzdáleně spravovat a ušetřili jsme tak programátorům a technologům mnoho zbytečných cest. Pak přišlo téma zabezpečení a…
Průmyslové bezdrátové lokální sítě (LAN) vyžadují, aby byla věnována pozornost průzkumu místa, správě životního cyklu, kybernetické bezpečnosti a spolupráci.
Strana 1 z 4