Sítě a komunikace

Zavádění mobilního připojení v rámci průmyslové automatizace se neustále rozšiřuje, protože patřičné technologie se zdokonalují a obavy uživatelů jsou průběžně řešeny.
Mikrosítě totiž zmírňují zranitelnost centrální distribuční sítě.
5G je atraktivní technologií pro průmyslovou automatizaci, kde lze díky mnoha buňkám snadno překonat problémy se vzdáleností a výkon může překonat tradiční Wi-Fi.
HMS Networks představuje několik komunikačních řešení pro rychle se rozvíjející trh s bateriovými úložišti elektřiny. Bateriové systémy skladování energie (Battery Energy Storage Systems, BESS) vyžadují komunikační schopnosti např. pro připojení k jednotlivým bateriím a periferním součástem, komunikaci s elektrickou sítí,…
„Zázračná síť budoucnosti“, „klíčová technologie pro propojenou společnost“ nebo „počátek digitálního věku“ – při čtení titulků o nejnovějším standardu mobilní komunikace by se mohlo zdát, že 5G vyřeší všechny naše problémy a přinese s sebou možnosti, o kterých jsme ani…
Dostupné technologie mají záběr od jednoduchých až po velmi sofistikované.
OPC UA používá k připojení řídicích prvků do sítě časově senzitivní sítě Ethernet (Time-Sensitive Network – TSN) a pokročilou fyzickou vrstvu Ethernet (Advanced Physical Layer – APL). Cíl: interoperabilita.
Strana 1 z 5