5G technologie od Huawei úspěšně splnily požadavky schématu zajištění bezpečnosti síťových zařízení NESAS

5G technologie od Huawei úspěšně splnily požadavky schématu zajištění bezpečnosti síťových zařízení NESAS

Technologie Huawei splnily podmínky bezpečnostního certifikačního schématu NESAS organizovaného zastřešující společností GSMA. Bezdrátové 5G prvky a technologie pro jádro sítě (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF) i LTE eNodeB prošly NESAS schématem, které má za cíl stanovit požadavky na síťová zařízení a podmínky pro zkušební laboratoře, jež síťové technologie zkoumají a certifikují. GSMA NESAS zvyšuje v rámci daného odvětví důvěru v telekomunikační síťové technologie, představuje praktickou volbu pro celé odvětví a zároveň slouží jako důležité kritérium, které by měly brát v úvahu všechny regionální trhy za účelem společného vytvoření a rozvoje trhu mobilních komunikací.

NESAS je standardizovaný mechanismus hodnocení kybernetické bezpečnosti definovaný organizací GSMA a sdružením 3GPP společně se světovými operátory, dodavateli, průmyslovými partnery a regulačními orgány. Poskytuje rámec bezpečnostních záruk pro celé odvětví, čímž napomáhá zvýšení úrovně zabezpečení napříč mobilním průmyslem. Jedná se o dobrovolné schéma, pomocí kterého podrobují dodavatelé síťových zařízení procesy vývoje a životního cyklu svých produktů komplexnímu bezpečnostnímu auditu na základě aktuálního vydání NESAS a jeho bezpečnostních požadavků. Souhrnné nezávislé auditní zprávy o posudcích NESAS lze nalézt zde

Široce přijímaný a respektovaný GSMA NESAS zajišťuje, že příslušné zařízení splňuje požadavky stanovené schématem týkající se zabezpečení a spolehlivosti sítí 5G. Integrovaný proces posuzování zabraňuje vzniku roztříštěného hodnocení a následným nákladům s ním spojeným. Zároveň díky hmatatelným a měřitelným výsledkům zvyšuje transparentnost úrovní ochrany zabezpečení v tomto odvětví. NESAS pokrývá 20 kategorií hodnocení a definuje požadavky na zabezpečení a rámec hodnocení postupů spojených s vývojem 5G produktů a jejich životním cyklem. Současně k posouzení bezpečnosti síťových zařízení používá precedentní případy definované 3GPP.

„GSMA NESAS je nejnovějším přístupem k hodnocení zabezpečení sítě v rámci mobilních komunikací. V éře 5G poskytuje NESAS standardizovaný a efektivní posudek kybernetické bezpečnosti, jenž umožňuje v odvětví komunikací zaručit rovné zacházení. Posudek je také cenným referenčním zdrojem pro všechny zúčastněné strany, tedy operátory, dodavatele, regulační orgány a poskytovatele aplikačních služeb. Huawei se vždy zaměřovala na technologicky řízenou kybernetickou bezpečnost. Schéma NESAS vítáme, plně jej podporujeme a spolupracujeme. Také vyzýváme celé odvětví, aby společnými silami podporovalo rozvoj trhu mobilních komunikací,“ říká Devin Duan, vedoucí marketingu kyberbezpečnosti 5G E2E v Huawei.

Pro Huawei je zajištění kybernetické bezpečnosti cílem, který sdílí se zákazníky, regulačními orgány a dalšími zúčastněnými stranami. Díky masivní digitalizaci lidské společnosti se kybernetická bezpečnost stává jedním z důležitých faktorů. Společnost Huawei je přesvědčena, že důvěra musí být založena na ověřitelných faktech, která by měla vycházet ze sdílených standardů. Skrze schéma NESAS lze tak v digitální době vybudovat důvěru. Huawei podporuje organizace GSMA a 3GPP ve vývoji globalizovaného standardizovaného posuzování bezpečnosti, což je myšlenka, na níž se shodne většina hlavních hráčů. NESAS je s tímto konceptem v souladu, a proto Huawei vyzývá celé odvětví, aby NESAS přijalo za svůj.

„Poprvé v historii telekomunikací bude jednotná certifikace dostupná pro všechny dodavatele a operátory, aniž by bylo potřeba vynaložit další náklady. Auditorské zprávy budou provozovatelům k dispozici bez dodatečných nákladu. Tuto iniciativu tak mohou využít i menší operátoři, kteří nemají dostatečné zdroje. Informace o tom, kdo prošel certifikačním procesem, budou veřejně dostupné,“ dodává Tomáš Kolder, tiskový mluvčí korporátní divize Huawei.

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz