Control Engineering Česko

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

Průmyslový trh zažívá další porci nestability. Odpovědí jako mnohokrát předtím mohou být moderní technologie v čele s digitalizací? Kam se vyvíjí koncepty kolem průmyslového internetu věcí a jak pomáhají řídit výrobu, když žádná externí veličina není stálá více než pár dní. 

Použití umělých neuronových sítí (Artificial Neural Networks – ANN) pro řídicí systémy, nelineární systémy, simulaci časově optimálních řídicích prvků a pro modely řízených systémů (zařízení) založených na ANN.

Budoucnost průmyslové automatizace spočívá v okrajových řídicích prvcích, které jsou kombinací funkce PLC/PAC a výpočetních schopností k poskytování analytiky na okraji a reakcí na zjištění v reálném čase.

Umožněte vysoce efektivní komunikaci s přístroji v provozu pomocí správné kombinace technologií.

Průmyslové bezdrátové sítě využívající 5G zajišťují komunikaci v reálném čase mezi palubním řídicím systémem a centrem dálkového řízení pro automatizované operace.

PLC jsou často základem automatizace, komunikace, monitorování a řízení automatizovaných procesů a zůstanou jím i v éře IIoT.

Zatímco průmyslové řídicí systémy (ICS) budou vždy muset zajišťovat funkčnost, stále důležitější roli hraje získávání dat z automatizačních platforem.

Rozšířená realita je téma, které v průmyslu rezonuje již řadu let. Nicméně, až teprve v posledních měsících dochází k rozsáhlejšímu využití této technologie napříč všemi odvětvími. Z naší konference Digitální výroba 2022 vybíráme příspěvek právě o jejím zavádění do praxe, které se chopil Tomáš Vravko ze společnosti AYES. Součástí přednášky byla i prezentace úspěšné implementace ve společnosti Vitesco Technologies, kterou měl na starost Tomáš Mizera.

Systémový integrátor pomáhá řídit a spravovat odpadní vody pomocí infrastruktury SCADA na bázi MQTT Sparkplug pro použití v oblasti vodárenství / odpadních vod. 

Technologie na bázi AI a počítačového vidění transformuje český průmysl. Stále více firem dnes spoléhá na počítačové vidění (computer vision), a zejména rozpoznávání obrazu (image recognition) ke zlepšení výrobních procesů a zvýšení produktivity. ŠKODA AUTO ve spolupráci s přední českou IT společností Trask využívají pilotní projekt Magic-Eye, který slouží k prediktivnímu sledování výrobního procesu.