Continental implementuje privátní 5G síť, zrychlí komunikaci mezi roboty

Plně robotická automatická linka na výrobu velkoformátových displejů Plně robotická automatická linka na výrobu velkoformátových displejů

Continental Automotive v Brandýse nad Labem, modelový závod pro digitalizaci a automatizaci, ve svém areálu implementuje privátní síť 5G, jejíž nasazení značně urychlí komunikaci mezi jejich roboty a usnadní provoz autonomních vozidel. Ve výrobním závodu vytvoří T-Mobile prostřednictvím sítě 5G bezpečné homogenní prostředí s výrazně nižší latencí a více možnostmi propojení jejich zařízení. Celkem plánuje závod připojit v rámci nové sítě více než tisíc zařízení a senzorů. Signál sítě pokrývající 5000 m2 výrobní plochy zajistí osm přístupových bodů (radio dots) sítě 5G.

Sítě 5G jako katalyzátor digitalizace

„Začínáme využívat předností privátní sítě 5G v našem závodě, protože víme, že to je nezbytná podmínka pro přechod na plně digitální firmu v rámci konceptu Průmysl 4.0. Postupně budeme do této sítě připojovat další a další roboty, senzory a další prvky tak, abychom maximálně využili jejích předností, které nám přinesou vyšší efektivitu výroby, omezí odstávky z důvodu nečekaných poruch zařízení a větší přehled o celém výrobním řetězci,“ upřesňuje Jakub Hamerník, vedoucí týmu Smart Automation.

V České republice získali telekomunikační operátoři licence k provozování sítí 5G v roce 2020 a záhy začali budovat pilotní sítě a postupně rozšiřují jejich pokrytí. Do průmyslového odvětví přináší síť 5G velký potenciál, a to především díky naprosto bezkonkurenčním parametrům nejen s ohledem na rychlost stahování a odesílání dat, ale také rychlost odezvy a šíři pásma či počet připojených zařízení. T-Mobile se dlouhodobě specializuje na privátní sítě 5G pro český průmysl i univerzity a investoval do nich desítky milionů korun.

„Společnost Continental si nás vybrala nejen jako dodavatele privátní sítě 5G, ale stali jsme se i jedním z partnerů pro digitalizaci výroby. T-Mobile bude pomáhat společnosti Continental s implementací jednotlivých řešení využívajících výhod sítě páté generace. V prvním kroku bude privátní síť nasazena pro získávání dat z výrobních strojů, řešení s využitím rozšířené reality pro zaškolování nových pracovníků. V další fázi pomůže síť 5G s využitím autonomních vozíků a strojového vidění,“ vysvětluje Luboš Lukasík, ředitel divize T-Business ve společnosti T-Mobile Czech Republic. 

Stále o krok napřed

V brandýském Continentalu pokračují v transformaci s cílem stát se modelovým plně digitálním závodem. Pro zavedení a provoz privátní sítě 5G je možné využít služeb operátora podobných sítí, v případě Continentalu je jím společnost T-Mobile. Ten umístí vysílače a další technologie, které nadále spravuje a udržuje podle potřeb zákazníka. „Vybrali jsme T-Mobile, protože potřebujeme spolehlivého partnera, který zajistí neustálý dohled nad naší sítí, protože jde de facto o nervový systém naší firmy. Prakticky všechna nová výrobní zařízení jsou už propojena v rámci takzvaného internetu věcí (IoT) a nejen že předávají data do firemních informačních systémů, ale mnohdy už komunikují i mezi sebou navzájem,“ vysvětluje Jakub Hamerník.

Větší propojení výrobních zařízení, ale i třeba autonomních vozidel pohybujících se po průmyslovém areálu zvýší efektivitu i bezpečnost. Díky nízké latenci umožní tamním zaměstnancům také dlouhodobější práci v prostředí rozšířené či virtuální reality, kterou v Continentalu v Brandýse nad Labem často využívají. V praxi to tedy může vypadat tak, že místní technik může spolupracovat s kolegou v jiném závodě společnosti prakticky kdekoli na světě. Obdobně poslouží firemní síť 5G také pro úsporu nákladů a času při školení pracovníků či prediktivní údržbě, kdy včas zamezí potenciálním závadám a tím předejde i omezení standardního provozu jejich výrobních linek.