Čtyři způsoby, jak sítě TSN zvyšují produktivitu

Čtyři způsoby, jak sítě TSN zvyšují produktivitu

Časově senzitivní sítě zjednodušují konstrukci strojů a zvyšují transparentnost.

Časově senzitivní sítě (TSN) mohou pomoci realizovat aplikace Průmyslu 4.0 a posunout přenos dat na vyšší úroveň. Přestože je zavádění TSN stále v počáteční fázi a podniky orientované na budoucnost se teprve rozbíhají, má tato technologie obrovský potenciál pro řadu výrobních odvětví, a to hned ve čtyřech směrech:

  1. Konverze: jednodušší stroje a rychlost

Jednou z klíčových vlastností sítě TSN, která může výrobcům přinést velké výhody, je její schopnost synchronizovat všechna síťová zařízení s vysokou přesností, zejména při použití s gigabitovou šířkou pásma. Díky tomu je možné zajistit deterministickou komunikaci pro časově kritické vysokorychlostní aplikace, jako je polohování.

Pokud je tato funkce použita v sítích používaných ve zpracovatelském průmyslu, mohou závody dosáhnout přesné synchronizace mezi více osami na stroji. Díky možnosti řídit pohyb mnoha různých os současně prostřednictvím jedné sítě mohou zařízení optimalizovat kvalitu výrobků a výrobních procesů, zvýšit flexibilitu architektury a strojů a zároveň zjednodušit mechanické nastavení. Výsledkem je kratší doba přestavby a vyšší výnos výroby. 

  1. Potraviny a nápoje: transparentnost a sledovatelnost

Přesná a precizní synchronizace času, kterou nabízí technologie TSN, je nesmírně důležitá také v případech, kdy je podstatná transparentnost a sledovatelnost. Úspěch citlivých průmyslových odvětví, jako je potravinářství a výroba nápojů, závisí do značné míry na klíčových procesních údajích, které je třeba sledovat, aby byla zajištěna kvalita výrobků a dodržování příslušných předpisů nebo správné výrobní praxe. Tato data vyžadují přesné časové značky, které podporují viditelnost v rámci sítě a celého výrobního procesu, čímž se eliminuje „slepá skvrna“, v níž mohou nepozorovaně narůstat problémy.

Plně synchronizovaná síť zařízení TSN může podporovat přesné časové značky pro časovou analýzu, takže se potravinářské a nápojové závody mohou spolehnout na vysoký stupeň sledovatelnosti a zaručit kvalitu a bezpečnost výrobků.

  1. Kvalitnější montáž automobilů

Technologie TSN, zejména v kombinaci s gigabitovou šířkou pásma, může také přimět výrobní závody ke zrychlení výrobních procesů a zároveň zajistit jejich determinismus. To může být užitečné zejména pro montážní závody v automobilovém průmyslu.

V těchto závodech se vyrábí široká škála modelů, které se vyznačují různými úrovněmi výbavy. Takové výrobní systémy zpracovávají velké množství dat generovaných v reálném čase při montáži různých částí automobilu. Výrobci tak mohou zajistit, aby různé kombinace možných variant modelů nezpomalovaly doby cyklu a aby přidělené díly byly správně namontovány na správné modely, ve správný čas a sledovatelným způsobem.

Automobilové společnosti mohou TSN využívat k budování výrobních linek, které zajišťují krátké časy cyklu, protože technologie kombinuje pokročilou synchronizaci s funkcemi prioritizace síťového provozu. Ty umožňují, aby síť poskytovala časově kritický provoz přesně tehdy, kdy je to potřeba, a zároveň dovolují, aby v síti vedle sebe existoval méně kritický provoz. Celkové náklady na vlastnictví lze snížit, protože nyní lze do jedné hierarchie spojit více typů sítí. Výsledkem je vyšší výkon, nižší náklady, jednodušší údržba a kvalitnější vozidla.

  1. Polovodiče: větší integrace

Synchronizace a prioritizace síťového provozu jsou také klíčem ke kombinaci různých typů řízení procesů v jedné síti a k efektivnímu zpracování různých receptur a činností na více strojích a stanicích.

Síť TSN může podpořit polovodičový průmysl, který se vyznačuje četnými fázemi zpracování, jež vyžadují řízení procesů, diskrétní řízení a polohování spolu s integrací robotů a IT systémů. Sítě založené na TSN umožňují podnikům kombinovat časově kritická data pro vysoce výkonné, vysokorychlostní polohování s pomalejším, méně časově závislým provozem, např. pro monitorování procesů počítačového vidění. Výrobci mají navíc možnost integrovat pomocné systémy do svých procesů a souvisejících sítí. Výrobci polovodičů mohou zvýšit flexibilitu síťové architektury a procesů.

TSN nabízí komplexní řešení v kombinaci s otevřenou síťovou technologií, která skýtá vysokou šířku pásma. Podniky si poradí s velkým objemem dat, který aplikace Průmyslu 4.0 generují, a zvýší spolehlivost sítě, produktivitu a strategie zajištění kvality. Se sítí TSN mohou výrobci najít klíčové řešení pro podporu procesů.

Autor článku je Thomas Burke, globální strategický poradce, CC-Link Partner Association (CLPA). Upravil Chris Vavra, ředitel pro webový obsah časopisu Control Engineering, CFE Media and Technology, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com