Dosáhněte více: Software pro HMI/SCADA

Dosáhněte více: Software pro HMI/SCADA

Software pro HMI a SCADA pomáhá při sbližování PT a IT. Podívejte se na šest výhod a aplikací softwaru pro SCADA.

Rozhraní člověk–stroj (HMI) a systémy pro průmyslové řízení a sběr dat (SCADA) mají pro průmyslové organizace zásadní význam. Zejména SCADA umožňuje průmyslovým organizacím řídit průmyslové procesy lokálně nebo na vzdálených místech, sledovat, shromažďovat a zpracovávat data v reálném čase, přímo komunikovat se senzory, ventily, čerpadly, motory a dalšími prvky prostřednictvím softwaru HMI a zaznamenávat události do souboru protokolu.

Systémy SCADA prošly v průběhu let podstatnými evolučními změnami, které průmyslovým organizacím umožnily dokázat více. Se zavedením chytrých strojů, velkých dat a průmyslového internetu zjišťují oddělení provozních technologií (PT) a informačních technologií (IT), že potřebují vyřešit stejné problémy: přístup k průmyslovým datům, integraci více systémů a řešení obchodních výzev.

Moderní systémy SCADA si kladou za cíl vyřešit tyto problémy s využitím těch nejlepších technologií z oblasti řízení a IT. 

Šest výhod softwaru pro SCADA

Společnosti využívají moderní průmyslové aplikační platformy a technologie a vytvářejí nové a inovativní průmyslové systémy ve všech průmyslových odvětvích.

SCADA stojí uprostřed a nabízí nové možnosti, jako jsou: 1) kombinování dat a integrace s různorodými systémy, 2) eliminace používání papíru a nástěnek, 3) provozování pokročilých logických nástrojů a výpočtů, 4) předávání dat více lidem, 5) využívání mobilních zařízení a 6) propojení závodů a lidí.

SCADA je vynikající v komunikaci s programovatelnými automaty (PLC) a provozními zařízeními. Tradiční systémy SCADA jsou často omezené na určité značky PLC, s nimiž umí komunikovat. Je nesmírně důležité mít schopnost vytáhnout data z mnoha různorodých PLC a vložit je do jedné platformy a vytvořit pro operátory jednotný přehledový panel.

Díky moderním standardům, jako je OPCUA, mohou uživatelé připojit SCADA k těmto zařízením. Spolu s PLC je pro SCADA důležitých několik dalších zdrojů dat a integrací, jako jsou systémy počítačem řízené správy údržby (CMMS), systémy plánování podnikových zdrojů (ERP), systémy pro operativní řízení výroby (MES) a další. Spojení těchto systémů a přidání dalšího kontextu na obrazovku operátora přináší obrovské výhody.

SCADA propojuje zákazníka a dodavatele

Tým společnosti ESMAustralia pomohl společnosti YourCoffee propojit platformu elektronického obchodu Shopify s výrobní úrovní závodu. Pomocí SCADA s rozhraními API webové služby RESTful a platformy pro automatizaci výroby na bázi programovatelného automatu (PAC) dodala společnost ESMAustralia společnosti YourCoffee nástroje Průmyslu 4.0 pro připojení, vyhodnocení, strukturování a řízení informací a fyzických procesů. To společnosti umožnilo dosahovat vytyčených výrobních cílů.

Zákazníci společnosti YourCoffee si objednávají požadované směsi na míru a mohou si vybrat velikost i typ sáčku a podobu štítku. Pomocí volání webové služby využívá systém SCADA data JSON načtená z obchodu Shopify. Objednávky jsou poté rozděleny na produktové objekty, přičemž uživatelé mohou nashromáždit několik produktů ze samostatných objednávek a spustit produkční běh optimalizovaný pro zkrácení doby přechodu na jiný produkt.

Chcete-li ze softwaru SCADA vytěžit maximum, identifikujte výzvy a vytvářejte řešení pro naplnění těchto výzev a dosažení obchodní hodnoty. Přijměte nové technologie, které umožní provozům získat větší hodnotu z aplikací a zajistí lepší přístup napříč celou organizací.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com