Edge computing je budoucností průmyslu

Řešení pro edge computing nabízí také společnost Schneider Electric. Řešení pro edge computing nabízí také společnost Schneider Electric.

Čím rychleji se rozvíjí digitalizace, tím intenzivněji směřuje oblast IT k více decentralizovanému a autonomnímu prostředí. Podpora informačních technologií je přitom nezbytná pro velmi podstatnou část průmyslu – od energetického až po výrobní. Požadavky na zpracování a ukládání proto dat rostou, zároveň je žádoucí jejich rychlá dostupnost a reaktivita. Stále častěji je proto skloňován pojem edge computing, který označuje zkracování doby přenosu dat a zvýšení dostupnosti - výpočetní procesy jsou v tomto systému přeneseny až koncový bod sítě neboli ´edge´, který je součástí větší cloudové architektury. Smyslem je přesunutí obsahu a aplikací, které vyžadují velkou přenosovou kapacitu a jsou citlivé na rychlost reakce, někam blíže k uživatelům nebo zdrojům dat. Tedy fyzicky tam, kde data vznikají. 

„Prakticky všechna odvětví dnes generují data, která je třeba okamžitě zpracovávat a vyhodnotit, ať už jde o řízení dopravy, logistiku, retailové řetězce, zdravotnictví, bezpečnostní aplikace nebo výrobu či energetiku. Moderní technologie jako rozšířená realita, videoanalytika, prodejní aplikace personal shopping nebo třeba semi-autonomní vozidla budou na edge computingu závislá,“ uvádí Petr Baudyš z divize Secure Power společnosti .

Speciální program právě pro edge computing

I z tohoto důvodu společnost Schneider Electric, jakožto globální leader v digitální transformaci řízení a automatizace energie, oznámila spuštění svého programu Edge Software & Digital Services Program, který zahrnuje kompletní nabídku benefitů, podpůrných nástrojů a certifikací umožňujících poskytovatelům IT řešení začít podnikat v oblasti poskytování služeb Managed Power Services.

Mezi hlavní součásti programu Edge Software & Digital Services patří:

  • Slevy v rámci životního cyklu – trvalé finanční pobídky pro poskytovatele IT řešení pro reinvestování do jejich podnikání
  • Podrobná elektronická příručka – „Základní příručka pro rozvoj vašeho podnikání s Managed Power Services“
  • Certifikační cesty – vzdělávací kurzy určené ke zvýšení technických a obchodních znalostí týkajících se softwaru pro digitální vzdálené monitorování a možností poskytovaných služeb
  • EcoStruxure IT Software and Digital Services - Přístup k flexibilnímu portfoliu Schneider Electric s nabídkou pokročilého vzdáleného monitorování 24/7 a vzdálené/lokální podpory.

Trh řízených služeb během posledních deseti let významně rostl a v současnosti dosahují tržby realizované prostřednictvím poskytovatelů IT služeb 160 miliard dolarů. Poskytování služeb Managed Power Services umožňuje poskytovatelům IT řešení získat nové zdroje příjmů monitorováním a řízením okrajové fyzické infrastruktury jejich zákazníků. Ta zahrnuje zařízení pro napájení, chlazení, řízení prostředí a fyzické zabezpečení. Přidáním služeb Managed Power Services lze v průběhu životního cyklu získat dodatečné příjmy ve výši 1,5násobku původní ceny zařízení. Poskytovatelé IT řešení mohou navíc pomoci zlepšit odolnost jednotlivých pracovišť pomocí proaktivní údržby a stanovení potřeby modernizace hardwaru a snížit tak provozní výdaje svých zákazníků.

Pro kompenzaci počátečních nákladů zahrnuje program Edge Software & Digital Services slevový program Customer Lifecycle Rebate. Tato iniciativa byla vyvinuta na základě zpětné vazby od poskytovatelů IT řešení a odměňuje partnery mySchneider IT Partners za různé akce v průběhu zákaznického životního cyklu, včetně připojení, monitorování, servisu a modernizace zákaznických zařízení. 

Data centra spotřebují mnoho energie, zařízení od Schneider Electric spotřebu výrazně snižují

S raketově rostoucím objemem dat, která dnes generují téměř všechny lidské činnosti, je nasnadě i otázka spotřeby elektrické energie. Při současném tempu budou do roku 2040 datová centra ve spotřebě energií dominovat. A vzhledem k tomu, že chlazení v datových centrech využívá zhruba 40 % elektrické energie z celkové spotřeby datového centra, bavíme se o velké výzvě, která před námi stojí. „Ve Schneider Electric dlouhodobě spolupracujeme s největšími datovými centry na světě a za posledních 10 let se nám podařilo zvýšit jejich účinnost o 80 %. Například díky nasazení ekonomizérů Ecoflair zákazník ušetří 30 % energie, kterou místo na chlazení může využít pro provoz samotného IT zařízení," říká Petr Baudyš.

Schneider Electric

Schneider Electric je celosvětově působící francouzská společnost, působící v oblasti elektrotechnického průmyslu. Je nástupcem strojírenského a zbrojního koncernu Schneider et Cie. V Česku společnost provozuje výrobní závod v Písku.

https://www.se.com/cz/cs/