Plánujte budoucnost s 5G a mobilním edge computingem

OBRÁZEK 1: Kromě zefektivnění procesů mohou výrobní závody očekávat přesnější výrobu a méně poruch. Obrázky poskytla společnost Verizon OBRÁZEK 1: Kromě zefektivnění procesů mohou výrobní závody očekávat přesnější výrobu a méně poruch. Obrázky poskytla společnost Verizon

Díky technologii 5G a mobilnímu edge computingu pociťují majitelé firem, manažeři výrobních závodů a řídící technici výhody transformace tradičních manuálních procesů na automatizovaná a efektivní technologická řešení.

Očekává se, že v příštích letech dojde k masivní transformaci způsobu fungování výrobních závodů s pomocí 5G. Výrobci si uvědomují, že využití technologií a přizpůsobení se systémům založeným na datech bude klíčové pro udržení náskoku před konkurencí. Podle nedávné studie provedené Manufacturing Institute se 91 % výrobců domnívá, že připojení k síti 5G bude pro budoucnost jejich podnikání důležité.

Závody, které přecházejí na digitální technologie, chápou, jaké potíže s sebou přinášejí velké změny v podniku. Nicméně díky technologii 5G a mobilnímu edge computingu začínají majitelé firem, manažeři výrobních závodů a řídící technici prakticky pociťovat výhody transformace tradičních manuálních procesů na automatizovaná a efektivní technologická řešení.

Sítě 5G a mobilní edge computing umožňují klíčovým podnikovým aplikacím běžet v síti v blízkosti pracoviště (pokud se na něm vůbec nacházejí), což zkracuje latenci a podporuje získávání provozních poznatků téměř v reálném čase; tyto poznatky mohou uživatelům pomoci optimalizovat sběr a ukládání dat a zvýšit tak produktivitu.

Sítě 5G a mobilní edge computing v akci

Výrobní provozy dnes disponují základními technologiemi potřebnými k provádění každodenních činností, ale díky sítím 5G a mobilnímu edge computingu mohou být tyto činnosti výrazně rozšířeny o možnost zpracovávat informace na okraji sítě, což umožňuje lepší kontrolu nástrojů, rychlejší rozhodování a včasnější identifikaci problémů.

Například jeden ze závodů společnosti Corning na výrobu optických kabelů již testoval, jak mohou sítě 5G a mobilní edge computing pomoci při řízení procesů, monitorování a zajišťování kvality. Díky nízké latenci a vysoké šířce pásma, které poskytuje síť 5G a mobilní edge computing, může společnost Corning spravovat data z mnoha senzorů a identifikovat problémy v továrně rychleji než dříve. Přesunutím výpočetního výkonu na okraj sítě mohou uživatelé lépe využívat data z výrobních provozů a rychleji je interpretovat pro řešení problémů téměř v reálném čase.

Zvýšení datové propustnosti může být náročné a závodům nijak neprospívají pomalé procesy. Sítě 5G a mobilní edge computing umožňují výrobcům získávat data, efektivněji je zpracovávat a interpretovat a identifikovat příležitosti k rozvoji, které možná dříve neviděli. Výrobci pak mohou posílat příkazy zpět do přidružených zařízení, což vede k efektivnějšímu toku materiálu na základní provozní úrovni.

Využitím datové analýzy dostupné na infrastruktuře edge computingu mohou výrobci maximalizovat výkon svých výrobních prostředků, optimalizovat provoz, minimalizovat prostoje a získat komplexní přehled, aby mohli přijímat rychlejší a chytřejší rozhodnutí.

Vývoj chytrých montážních linek

Díky flexibilním nástrojům mohou výrobci v neočekávaných provozních podmínkách změnit to, co dělají, a zvýšit provozní efektivitu. S přibývajícím počtem montážních linek, které zavádějí technologie, jako je umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML), roste potřeba síťové infrastruktury, která dokáže podporovat a vylepšovat konfiguraci chytrých montážních linek.

Výrobní závody s více výrobními linkami často vyžadují více samostatných řídicích jednotek pro každou fázi nebo modul montážní linky. Díky sítím 5G a mobilnímu edge computingu budou výrobci obsluhovat samostatné chytré montážní linky z jednoho virtualizovaného místa a následně budou pomocí tohoto centralizovaného řídicího mechanismu měnit konfiguraci montážní linky přímo během výroby.

Současná řídicí infrastruktura je „uzavřený obchod“, což znamená, že je obtížné přizpůsobovat konfiguraci montážní linky, ale to se změní díky integraci sítí 5G a mobilního edge computingu. Větší síťový potenciál a flexibilita otevírají výrobcům a řídícím technikům možnosti psát dynamičtější programový kód, díky čemuž je proces na montážní lince lépe programovatelný, což zvyšuje produktivitu a přináší revoluci do výrobního procesu.

Majitelé firem a smluvní výrobci, kteří implementují tyto technologie při modernizaci závodů, mohou zaznamenat okamžité zvýšení výroby a efektivity při současném snížení provozních nákladů.

CTL2208 MAG2 F2 Wireless 5G Verizon Fig2OBRÁZEK 2: Sítě 5G a mobilní edge computing rozšiřují výrobu o možnost zpracovávat informace na okraji sítě

Přesnost určování polohy díky sítím 5G a mobilnímu edge computingu

Kromě zefektivnění procesů mohou výrobní závody očekávat přesnější výrobu a méně poruch. Současní výrobci často trpí rušením signálu Wi-Fi, zejména v prostředí s vysokým podílem kovových součástí. Nízká přesnost určování polohy a problémy s konektivitou brání vedoucím provozů a řídícím technikům v přesném sledování polohy. To je nezbytné pro hladký chod provozu a zajištění, aby chytré stroje, jako jsou autonomní mobilní roboty (AMR) a automatizované vysokozdvižné vozíky, byly tam, kde mají být.

Přesnost určení polohy, kterou umožňují sítě 5G a mobilní edge computing, by měla výrobcům umožnit zjistit, kde například došlo k těsně odvrácené kolizi vysokozdvižného vozíku s pracovníkem nebo robotu s pracovníkem. V současné době se v interiérech těchto prostředí s vysokým podílem kovových součástí testují sítě 5G, aby mohli vedoucí provozů a řídící technici přesně lokalizovat a ovládat nástroje AI a ML téměř v reálném čase ze vzdáleného místa. Sítě 5G a mobilní edge computing mohou umožnit interakci téměř v reálném čase a řízení AMR a dalších nástrojů strojového učení v uzavřené smyčce, což zajistí spolehlivost a bezpečné výrobní služby v továrně.

Připravte se na sítě 5G a edge computing

V příštích několika letech dojde ve výrobním průmyslu k převratným změnám a výrobci by měli počítat s tím, že až přijde čas na modernizaci závodu, bude do něj zahrnuta i počáteční infrastruktura nezbytná k implementaci lepší sítě. Všichni členové týmu, od majitele podniku přes vedoucího provozu až po pracovníky ve výrobě, uvidí, jak mohou sítě 5G a mobilní edge computing pomoci zlepšit budoucnost podniku a každodenní pracovní operace snížením zmetkovosti, novým pojetím procesů na montážních linkách a zvýšením efektivity a přesnosti lokalizace systémů AI a ML.

Autor článku je Nick DelRegno, pracuje ředitel aplikovaného výzkumu ve společnosti Verizon. Upravil Morgan Green, zástupce šéfredaktora časopisu Control Engineering, CFE Media and Technology, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com