Díky akvizici společnosti Senseye Siemens dále rozšiřuje své portfolio řešení a služeb v oblasti inovativní prediktivní údržby a inteligentní správy zařízení. Senseye je společnost s globální působností, která se zabývá průmyslovým analytickým softwarem. Sídlí v Southamptonu ve Velké Británii. Mimo jiné je i předním poskytovatelem řešení pro prediktivní údržbu zaměřenou na výsledky, která jsou určena pro výrobní a průmyslové podniky. Tato řešení umožňují snížit neplánované odstávky strojů až o 50 % a zvýšit produktivitu pracovníků údržby až o 30 %. 

Mezinárodní energetická agentura (IEA) odhaduje, že průmyslové systémy poháněné elektromotory představují přibližně jednu třetinu celosvětové spotřeby elektrické energie. Každá inovace v oblasti efektivity provozu motorů má proto velké dopady, a to nejen na úspory energie. Novolink, nadstavbový systém stykačů AF společnosti ABB, představuje most mezi stykači, elektromotory, automatizačními systémy a inteligentními výrobními systémy. V reálném čase poskytují zákazníkům data, která potřebují k ovlivnění provozní efektivity výrobních procesů a k implementaci strategií úspory energie.

Před využíváním výhod IIoT musejí provozovatelé získat dokonalý přehled o dění ve výrobní hale.

  • Digitální infrastruktura hraje v dnešním světě klíčovou roli
  • Technologie budoucnosti propojí všechny lidi, stroje, věci a místa. Svět bude digitalizovaný, automatizovaný a programovatelný
  • Budoucnost přinese kognitivní sítě i stroje schopné samostatného učení na základě zkušeností

Výroba čokolády má svá pevně daná pravidla a jejich sebemenší porušení může skončit znehodnocením celé šarže. Každý technologický krok i stupeň Celsia zde hrají roli. Přerušení výroby nepřichází v úvahu. Ve společnosti Nestlé v Olomouci proto při modernizaci rozřazovacího dopravníku, který optimalizuje tok čokoládových výrobků k balicím linkám, záleželo na každém detailu. Kompletní zakázku dodala společnost Siemens.

Strana 1 z 2