5G je atraktivní technologií pro průmyslovou automatizaci, kde lze díky mnoha buňkám snadno překonat problémy se vzdáleností a výkon může překonat tradiční Wi-Fi.

HMS Networks představuje několik komunikačních řešení pro rychle se rozvíjející trh s bateriovými úložišti elektřiny. Bateriové systémy skladování energie (Battery Energy Storage Systems, BESS) vyžadují komunikační schopnosti např. pro připojení k jednotlivým bateriím a periferním součástem, komunikaci s elektrickou sítí, monitorování systémů na dálku a mnoho dalšího.

Technici firmy Procentec a FOXON sepsali chyby, které často vídají v průmyslové komunikaci u zákazníků, do přehledného e-booku. Co strana, to chyba, která způsobuje zbytečné prostoje a znamená tak nečekané výdaje. Které z nich děláte taky?

Dostupné technologie mají záběr od jednoduchých až po velmi sofistikované.

OPC UA používá k připojení řídicích prvků do sítě časově senzitivní sítě Ethernet (Time-Sensitive Network – TSN) a pokročilou fyzickou vrstvu Ethernet (Advanced Physical Layer – APL). Cíl: interoperabilita.

Strana 1 z 2