Výběr správného protokolu průmyslového Ethernetu pro komunikaci může poskytnout dodavatelům, výrobcům OEM a systémovým integrátorům výhodu.

Sítě 6G dosud zůstávají vzdálenou budoucností, někde se ale už testují. S rostoucími nároky na komunikaci a modernizací průmyslu se 6G sítě stanou nutností. V České republice je pokrytí 5G signálem standardem zatím pro vyšší desítky procent populace. Další rozvoj technologií bude znamenat i větší požadavky na pokrytí sítěmi nové generace. Šestá generace sítí umožní ještě promyšlenější robotizaci a rozvoj v udržitelné podobě.

Základní informace o profilu TSN IEC/IEEE 60802 pro průmyslovou automatizaci: Časově senzitivní sítě (Time-Sensitive Nsetworking – TSN) snižují latenci komunikace a zvyšují spolehlivost. Sítě TSN jsou klíčovou součástí Průmyslu 4.0.

Umožněte vysoce efektivní komunikaci s přístroji v provozu pomocí správné kombinace technologií.

Systémový integrátor pomáhá řídit a spravovat odpadní vody pomocí infrastruktury SCADA na bázi MQTT Sparkplug pro použití v oblasti vodárenství / odpadních vod. 

Strana 1 z 3