Vzdálené připojení do Číny? INSYS icom: Žádný problém

Vzdálené připojení do Číny? INSYS icom: Žádný problém

Není náhodou, že v průmyslu a automatizaci jsou data novým zlatem. Dálkový přístup zpřístupní informace o stavu zařízení, data ze senzorů, data o využití, řídicí data a další údaje. Tato data lze následně s výhodou analyzovat a využívat pro optimalizaci procesů nebo prediktivní údržbu. Velmi často jsou díky snadné dostupnosti dat nové obchodní a servisní modely založeny právě na dostupnosti dat a jejich vyhodnocování. Jak se ale připojit do Číny?

Praxe ukázala, že šifrované připojení z Číny spustíte a za pár dnů, nebo nejdéle týdnů je konec. Důvody jsou politického charakteru. Pro každou aplikaci požadujeme šifrování dat kvůli bezpečnosti, ale právě toto šifrování dat a nemožnost nahlédnout do datového toku vadí čínskému politickému systému, který se bojí špionáže a zneužití dat. Proto, pokud některý z robotů zabezpečení čínského internetu takové spojení identifikuje, dojde následně k uzavření této datové cesty.

Jak na to?

Máme pro tyto účely řešení, protože provozujeme autorizovaný server, který je bezpečný a nehrozí u něj zrušení přenosu dat. Mnoho českých společností, které v Číně mají své technologie, které tam prodaly. Služba, která umožní takový druh servisu se jmenuje icom Data Suite (iDS).

Šifrované protokoly jsou základem pro bezpečnou datovou komunikaci. V podnikovém prostředí jde o detailní řízení, kdy a jak si jednotlivá zařízení, systémy, instalace nebo uživatelé mohou navzájem vyměňovat data. Správa VPN prostřednictvím iDS umožňuje zakládat skupiny, spravovat připojení, monitorování a tunelování prostřednictvím stávajících bran firewallu.

lánek 2 grafika 2

Nejste v tom sami!

Budeme rádi, pokud Vám budeme moci naši technologii routerů INSYS icom a přístupové platformy iDS pomoci nasadit ve Vaší aplikaci. Jsme tu pro Vás (www.insys-icom.cz).

Za tým INSYS
Ing. Lubomír Kuchynka

www.insys-icom.cz

INSYS

Již přes 20 let Vám firma INSYS poskytuje spolehlivá řešení pro Vzdálenou správu Vašich aplikací, sběr dat a monitoring. 

Datové přenosy v rámci průmyslu mění světovou ekonomiku. Firma INSYS je jednou z hnacích sil tohoto vývoje. Při komunikaci mezi přístroji a systémy na velkou vzdálenost nehraje roli, zda jsou odesílatel a příjemce od sebe vzdáleni pár metrů či polovinu zeměkoule: uživatel může okamžitě pracovat, jelikož má svoje data přímo na dlani. To šetří čas, peníze a zvyšuje produktivitu hlavně v oblastech dálkového řízení, servisu a údržby.

Vzdálenosti, které musely být zdolávány člověkem, jsou nyní pokryty elektronicky, virtuálně a bez emisí CO2. Datová komunikace a průmyslová diagnostika jsou v našem pojetí zelená technologie.

Toto je oblast našeho zájmu, kde nabízíme zákazníkům ta nejlepší možná řešení.

 

 

 

www.insys-icom.com/cs/