Strojní a procesní bezpečnost

Firmy usilující o ochranu průmyslového řídicího systému (Industrial Control System – ICS) by měly provést audit svých výrobních prostředků, sítě a datových toků, aby měly lepší představu o tom, jak bezpečný jejich systém je a co dalšího je potřeba udělat. 
Je důležité rozumět interakci mezi bezpečností a zabezpečením v aplikacích řízení procesů, abyste mohli celkově přijímat lepší rozhodnutí.
Správa alarmů ve světě IIoT: Korelace a klasifikace alarmů řízení průmyslových procesů je naprosto nezbytná pro zajištění bezpečnosti, rychlosti a efektivity. Může v tom napomoci software.
Příkaz automatického cyklu u liniových schémat umožňuje, aby se v automatickém režimu spustil automatický cyklus, pokud nejsou přítomny žádné chyby, a aby se cyklus zastavil pouze v případě, že nebyla spuštěna automatická sekvence. 
Kombinujte inteligentní zařízení s flexibilní technologií a poskytujte upozornění v reálném čase.
Věnujeme-li dané problematice náležitou pozornost, ušetříme na energiích, snížíme počet provozních poruch a eliminujeme hrozbu pracovních úrazů.
 Práce s elektřinou může být riskantní záležitostí, ale opravdu není nutné, abyste si u toho ublížili. Společnosti potřebují mít jistotu, že jejich zaměstnanci vědí, jak pracovat s vysokým napětím v případě, že dojde ke vzniku obloukového výboje. Rizika mohou být…
Strana 1 z 2