Strojní a procesní bezpečnost

Bezpečnost práce a bezpečnost strojních zařízení. Témata, která dnes hýbají světem. Až na vzácné výjimky je už snad pryč doba, kdy někdo tato témata bral na lehkou váhu. Drtivá většina výrobních podniků má dnes speciální programy pro prevenci zajištění bezpečnosti…
Vymáhejte dodržování bezpečnostních pravidel. Řiďte se vhodnými standardy. Provádějte hodnocení rizika.
Koncoví uživatelé jsou spokojeni s virtualizací v serverových místnostech informačních technologií a ve stolních počítačích; mnoho podobných výhod lze nyní realizovat pomocí programovatelných automatů a programovatelných řídicích automatů.
Firmy usilující o ochranu průmyslového řídicího systému (Industrial Control System – ICS) by měly provést audit svých výrobních prostředků, sítě a datových toků, aby měly lepší představu o tom, jak bezpečný jejich systém je a co dalšího je potřeba udělat. 
Je důležité rozumět interakci mezi bezpečností a zabezpečením v aplikacích řízení procesů, abyste mohli celkově přijímat lepší rozhodnutí.
Správa alarmů ve světě IIoT: Korelace a klasifikace alarmů řízení průmyslových procesů je naprosto nezbytná pro zajištění bezpečnosti, rychlosti a efektivity. Může v tom napomoci software.
Příkaz automatického cyklu u liniových schémat umožňuje, aby se v automatickém režimu spustil automatický cyklus, pokud nejsou přítomny žádné chyby, a aby se cyklus zastavil pouze v případě, že nebyla spuštěna automatická sekvence. 
Strana 1 z 2