Automatické cykly a bezpečnostní rutiny

Příkaz automatického cyklu u liniových schémat umožňuje, aby se v automatickém režimu spustil automatický cyklus, pokud nejsou přítomny žádné chyby, a aby se cyklus zastavil pouze v případě, že nebyla spuštěna automatická sekvence. 

Operátoři strojů nemohou změnit režimy, pokud je v systému chyba, nebo vstoupit do manuálního režimu, pokud je stroj v automatickém cyklu (viz obrázek). Stroj je uveden do manuálního režimu také v případě požadavku na výchozí polohu. Příkaz automatického cyklu umožňuje, aby se v automatickém režimu spustil automatický cyklus, pokud nejsou přítomny žádné chyby, a aby se cyklus zastavil pouze v případě, že nebyla spuštěna automatická sekvence. 

Tím se zaručí, že se v případě chyby stroj zastaví ve svém aktuálním stavu. Dalším viditelným aspektem je například nastavení, které povolí spuštění cyklu, jen pokud je stroj ve své výchozí poloze. Může rovněž existovat požadavek držet tlačítko spuštění cyklu stisknuté po dobu tří sekund (a během této doby může znít houkačka) nebo i jiné zvláštní požadavky definované zákazníkem.

K dalším obvyklým položkám patří například tlačítko okamžitého zastavení (zastaví stroj, i když je v automatickém cyklu) nebo paměťový bit pro zastavení cyklu (umožní dokončení cyklu bez nutnosti opětovného stisknutí tlačítka). 

automaticke cykly

Poznámka k formátu poslední příčky liniového schématu: první dvě příčky využívají blokovací nebo „stavěcí“ bity pro automatický a manuální režim. Poslední příčka automatického cyklu je také blokována prostřednictvím „přídržného“ kontaktu, paralelního bitu automatického cyklu se stejnou adresou jako cívka. Jde o běžnou metodu používanou při programování řídicího automatu PLC pomocí liniových schémat a je to čistě záležitostí preference. 

Je také důležité nespouštět stroj okamžitě. Uživatelé by měli upozornit pracovníky v blízkosti stroje, že se stroj začne pohybovat. To je požadováno u většiny strojů, kromě jednodušších strojů, jako jsou zkušební stanice. 

Logika rovněž znázorňuje, jakým způsobem se může spustit impulz houkačky, aby upozornila přítomné na spouštění systému. Vyžaduje to, aby pracovník spouštějící stroj přidržel tlačítko, aby se vytvořil signál požadavku spuštění cyklu. Dalším krokem je spustit systém. 

V žádném případě to není jediný způsob, jak toho dosáhnout, ale znázorňuje to obecný princip. 

Uživatelé by si měli zapamatovat čtyři principy:

  1. Operátor musí udržet tlačítko spuštění cyklu po celou dobu, aby se systém spustil. Po jeho uvolnění se časovač spustí znovu.
  2. Systém se nespustí, pokud není v automatickém režimu a nevyskytují se žádné chyby.
  3. Systém se nezastaví, pokud je uprostřed automatické sekvence; toto nastavení lze podle potřeby upravit. Díky tomu by se měla sekvence pozastavit v přirozené poloze; specifický krok sekvence nebo pozice může nahradit bit aktivní sekvence.
  4. Chyba zastaví automatický cyklus okamžitě. 

Opět to nemusí platit ve všech případech. Bit nebo stav automatického cyklu není ve skutečnosti režimem sám o sobě, jde spíše o stav v rámci automatického režimu. Obecně se používá, aby mohly automatické sekvence začít nebo pokračovat, ale nikoli pro deenergizaci výstupu. 

Frank Lamb je zakladatel společnosti Automation Consulting LLC a člen redakčního poradního sboru časopisu Control Engineering. Tento článek byl původně ve dvou dílech publikován na blogu Automation Primer. Blog Automation Primer je obsahový partner vydavatelství CFE Media. Upravil Chris Vavra, redaktor časopisu Control Engineering, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com