Bezpečně každý den… již celých 18 let

U jednoho výrobce z Jižní Karolíny se od roku 1998 nevyskytl ani jeden pracovní úraz s následkem pracovní neschopnosti.

Dnešek je dalším bezpečným dnem ve výrobním podniku společnosti Baldor, jejíž sídlo bychom našli ve městě Belton, S. C. Stejně jako včera nebo zítra se bude všech 130 zaměstnanců v celém podniku primárně starat o bezpečnost práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou totiž hnací silou růstu v tomto podniku již celé uplynulé desetiletí a problematika bezpečnosti prostupuje i do způsobu života podniku v Beltonu.

V Beltonu je bezpečno již celých 18 let, den za dnem, rok za rokem… Podnik se blíží metě 5 milionů hodin, aniž by ztratil jednu jedinou hodinu neschopností výkonu pracovních povinností. Tento milník, stejně jako ostatní, které tomuto stavu předcházely již téměř dvě desetiletí, je oslavován prostřednictvím transparentu, jenž visí nad vjezdem do podniku. Transparenty nesou podpisy zaměstnanců, kteří jsou v podniku zodpovědní za pokračování tohoto pozoruhodného úspěchu.

Transparenty připomínají zaměstnancům Beltonu, čeho již bylo dosaženo. Každodenním úkolem Paula Beaumonta je připomínat výzvy, kterým musí zaměstnanci čelit, aby každý den prožili bezpečně. „Musíte neustále vyvolávat pocit naléhavosti,“ zdůraznil Beaumont, manažer pro bezpečnost v podniku Baldor v Beltonu. „Všichni musejí být maximálně soustředění. Ve chvíli, kdy zvolníte, nastane problém. Největší boje svádíme s pocitem sebeuspokojení.“

Beaumont se nám svěřil, že má dva cíle. Jedním z nich je, aby počet pracovních úrazů zůstal stále nulový. A ten druhý? Do pěti let by se chtěl z této pozice uvolnit a dělat něco jiného. 

Na prvním místě lidé a teprve pak statistiky

Předpis normy OSHA č. 1904.7 (a) zní jasně: „Vaší povinností je zabývat se úrazem nebo nemocí a splnit obecná kritéria záznamu, a proto když k nim dojde, musíte je zaznamenat, pokud mají tyto stavy za následek poškození, jako je smrtelný úraz, pracovní neschopnost, omezení pracovního výkonu nebo převod na jinou práci, z toho nevyjímaje lékařskou péči následující po poskytnuté první pomoci nebo ztrátu vědomí.“

V roce 2014, jenž je posledním rokem, pro který jsou k dispozici statistiky Agentury pro ochranu zdraví při práci (OSHA), bylo v rámci soukromých průmyslových podniků hlášeno zhruba 3 000 000 událostí vedoucích k neschopnosti plnění pracovních povinností. Míra o hodnotě 3,2 pracovního úrazu na 100 zaměstnanců se aktuálně snížila o jednu desetinu ve srovnání s dosud dostupnými údaji z roku 2015. Agentura OSHA vykázala kompletní údaje pro rok 2015 v průběhu roku 2016.

Ve výrobním sektoru je míra o něco vyšší a pohybuje se kolem 4 pracovních úrazů majících za následek pracovní neschopnost, a to na 100 zaměstnanců (data jsou z roku 2014). Pouze data ze státní správy a samosprávy (5,0 ze 100), vzdělávání a zdravotní péče (4,2 ze 100) vykazovala vyšší hodnoty. A ve výrobních podnicích typu Baldor v Beltonu s 50 až 249 zaměstnanci se míra úrazovosti pohybuje na hodnotě 4,8 na 100 zaměstnanců, což je nejvyšší číslo, se kterým se ve výrobním sektoru můžeme setkat.

Čísla vyprávějí svůj samostatný příběh o bezpečnosti v oblasti výroby, ale v Beltonu je příběh ještě osobnější. „Všechno je o týmu. Tady je tým nad jednotlivcem,“ vysvětloval Beaumont. „Zde je bezpečnost na prvním místě, a to vždy. V této organizaci je jasně stanoveno pořadí: na prvním místě bezpečnost, pak kvalita, pak zákazník a až nakonec finance. Panuje tu pocit naléhavosti zlepšovat úplně všechno.“

„Jakýkoli program bezpečnosti, který používáme, se neustále snažíme vylepšovat,“ dodal Beaumont. „Uvidí-li někdo něco podezřelého, neváhá a jde to nahlásit. Snažíme se chovat tak, aby se nikdo neurazil a aby se lidé nebáli říct tomu druhému na rovinu, že dělá něco, co je v rozporu se zásadami bezpečné práce.“

„Důraz není kladen jen na to, co by mohlo být nebezpečné v daném okamžiku, ale rovněž se soustavně zabýváme každodenním praktickým prováděním všech zásad bezpečnosti. Jedna věc, která napomáhá rozšiřovat naši kulturu bezpečnosti, je, že se snažíme vše vykomunikovat do nejmenších detailů,“ poznamenal Beaumont. „Během každého setkání se věnujeme otázkám bezpečnosti a na každé pracovní směně udržujeme všeobecné povědomí o zásadách bezpečné práce. Je zde opravdu cítit nadšení všech zaměstnanců pro společnou věc.“

Podnik si také vždy najde čas na oslavu bezpečnostních milníků, ať už velkých, či malých. I když ve firmě můžete narazit na více než tucet transparentů, existují i jiné způsoby, jakými vedení společnosti Belton prokazuje zaměstnancům svou vděčnost. Jsou zde organizovány „bezpečnostní“ snídaně, zmrzlinové a koblihové dny, což jsou aktivity, které pomáhají doslova přiživovat nadšení lidí pro bezpečnost. Bezpečnostní tým rovněž rozšiřuje toto povědomí o bezpečnosti do komunity ve městě Belton, jež má téměř 7 000 obyvatel a které se nachází v blízkosti Greenville, S. C. 

Bezpečná výroba se vyplácí

Společnost Baldor postavila zařízení o rozloze 125 000 čtverečních stop v Beltonu v roce 1995, v roce 2014 pak rozšířila podnik na současných 157 000 čtverečních stop. Podnik vyrábí pravoúhlé převodovky se šnekovým soukolím pod značkou Tigear, stejně jako přímé šnekové převodovky a pravoúhlé kuželočelní převodovky pod značkou Quantis. Podnik rovněž spustil program sestavení převodovek na míru pod názvem Build On Demand; ročně exportuje přibližně 1 110 000 převodovek, což je docela působivé číslo vzhledem k tomu, že se jedná o 10 000 aktivních dílů pro produktovou řadu Tigear a o 4 miliony aktivních dílů v rámci linky Quantis.

„Nezažíváme ani vzestupy ani pády. Celou dobu jsme stabilní,“ popsal stav podniku jeho manažer Michael Ross, „zavedli jsme mnoho moderních obráběcích postupů a převedli výrobu z Mexika zpět do USA.“ V podniku se pracuje na čtyři 10hodinové směny od pondělí do čtvrtka a na tři 12hodinové směny o víkendech, aby byla poptávka plně uspokojena.

Expanze podniku v roce 2014 umožnila větší objem vnitropodnikově zajišťovaných obráběcích operací a Belton přidal řadu obráběcích buněk s cílem vylepšit kvalitu a racionální řízení interních zdrojů. Například převodové skříně a duté hřídele jsou v současné době obráběny na místě, což přispělo ke snížení nákladů a zároveň umožnilo rozsáhlejší kontrolu kvality v rámci podniku.

Ross se rovněž zabývá kontinuálním zlepšováním úrovně bezpečnosti a pracovních postupů. Pravidelně se účastní schůzek Upstate Lean Alliance v Jižní Karolíně, kde se setkávají zástupci společností, které si navzájem nekonkurují, aby vzájemně srovnali osvědčené postupy.

Podnik již pracuje s Lean FlexFlow filozofií, která je integrována se Six Sigma, což výrazně přispěje k omezení prostojů a ke zvýšení kvality produkce. Podnik byl certifikován dle normy jakosti ISO 9001 v roce 1992.

Kultura bezpečnosti předcházela příchod Rosse a Beaumonta do podniku Belton. „Lidé, kteří zde působili před námi, odvedli skvělou práci,“ ocenil Ross. Důraz na celkovou bezpečnost v Baldoru se datuje od doby vážné bezpečnostní události, ke které došlo 7. října v jiném podniku. Po této nehodě se datum 7. 10. stalo pro Baldor důležitým bezpečnostním milníkem.

„Ústřední myšlenka ze 7. 10. byla shora velmi tvrdě prosazována,“ popisoval Ross. „Každý podnik byl jeden den na nějakou dobu uzavřen a všichni hovořili o bezpečnosti. Od té doby se taková opatření stala součástí naší podnikové kultury.“

Plán bezpečnosti práce není u Beltonu zdaleka reaktivním procesem, ale výrazně agresivním, včetně programů, k nimž patří např. proces rozpoznávání rizik. Facility manažeři rovněž provádějí bezpečnostní průzkumné prohlídky dvakrát za měsíc. Tento přístup umožňuje zaměstnancům vyříkat si nahlas všechny problémy přímo s manažery, včetně těch, se kterými se průběžně nesetkávají.

„Když jsme tázáni, jakým způsobem jsme schopni udržet naši kulturu bezpečnosti, jsem připraven poukázat na to, že náš tým je hrdý na práci, kterou děláme, a že každý člověk převzal osobní odpovědnost za bezpečnost,“ dodal Ross. Součástí této odpovědnosti je jeden unikátní požadavek na zajištění bezpečnosti: Na dílně je vyhlášen striktní zákaz používání mobilních telefonů! 

Nadšení pro bezpečnost

Nenajdete nadšenějšího obránce bezpečnosti práce v podniku, než je Paul Beaumont. Tvrdí totiž, že jeho hlavním úkolem je komunikovat a udržet nadšení i u ostatních zaměstnanců v Beltonu, i když témata školení zůstávají do značné míry stejná.

„Musíte je v co největší míře měnit, aby byla témata pro posluchače aktuální,“ vysvětloval Beaumont. „Školíte je sice na stejné téma, ale musíte to podat zajímavým způsobem, jinak se tyhle záležitosti kolem bezpečnosti stanou nudnými a nikdo vás nebude poslouchat.“

Navzdory 18 rokům bez pracovního úrazu, jenž by měl za následek pracovní neschopnost, to ještě nemusí znamenat, že se občas nějaká událost nepřihodí. Například jeden zaměstnanec, který v červnu utrpěl tržnou ránu na ruce, ukončil 13měsíční období, během kterého nebylo podáno žádné povinné hlášení o úrazu pro OSHA. Je to již potřetí, kdy toto období v podniku trvalo déle než jeden rok, aniž by byl vystaven nějaký záznam pro OSHA.

Podnik se zaměřuje na čtyři různá témata každý rok; tento rok to jsou hlídání a monitorování strojů, ergonomie, bezpečnost smluvních partnerů a jeřáby & výtahy. Celkovým cílem v oblasti bezpečnosti je, aby každý zaměstnanec, a to nejen personál ve výrobních provozech, ale také administrativní pracovníci, dokončil 10hodinový bezpečnostní tréninkový program OSHA.

„Čím více očí zkoumá každou záležitost, každý problém, tím lépe se vám bude dařit. Není to tak, že by si každé oddělení hrálo, co se týče bezpečnosti práce, na svém písečku. Každý pracuje dobře, jen když pracuje jako tým,“ podotkl na závěr Beaumont.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz