Identifikujte a snižujte rizika u robotů

Vymáhejte dodržování bezpečnostních pravidel. Řiďte se vhodnými standardy. Provádějte hodnocení rizika.

V červenci 1984 zemřel na kardiorespirační zástavu při nehodě s robotem operátor automatizovaného systému tlakového lití. Operátor byl zablokován mezi ocelovým bezpečnostním sloupkem a průmyslovým robotem. Pracovníkem byl zkušený zaměstnanec, který byl před touto smrtelnou nehodou vyškolen pro práci s robotikou. Později bylo zjištěno, že i přes školení, pokyny a varování vstoupil nebezpečným způsobem do operační zóny robotu. Senzor přítomnosti v takové aplikaci mohl incident potenciálně odvrátit.

Tento incident prokázal potřebu identifikovat a prosazovat bezpečnostní opatření a postupy ke zmírnění incidentů na pracovišti, zejména v prostředích umožňujících robotickou automatizaci procesů (RPA).

Identifikace rizik u robotů

Americká organizace Occupational Safety and Health Administration (OSHA) identifikuje čtyři kategorie pracovních úrazů spojených s robotickými pracovními buňkami, které jsou potenciálně škodlivé pro výrobu a dodržování předpisů.

 1.  Nehody s nárazy nebo kolizemi: Kontaktní nehody v důsledku nepředvídaných pohybů ramen nebo zařízení, nesprávné funkce nebo změn programu.
 2.  Nehody s rozdrcením a zachycením: Zachycení končetiny nebo jiných částí těla pracovníka mezi robotickým ramenem a periferním zařízením (včetně vtažení osob do takové polohy a následného rozdrcení periferním zařízením).
 3.  Nehody s mechanickými součástmi: Porucha robotu nebo periferního zařízení může vést k nehodě.
 4.  Jiné nehody: Mimo jiné sem patří elektrická nebezpečí, nebezpečí tlakových kapalin a ekologické nehody z důvodu přítomnosti zařízení a kabelů na podlaze.

OSHA: 7 zdrojů nehod robotů

Organizace OSHA definuje sedm zdrojů nebo příčin výše uvedených nehod.

 1.  Lidská chyba: Nebezpečný, nepředvídaný pohyb robotů způsobený lidskými chybami v programování a nastavení periferních zařízení nebo nedostatečná opatrnost kvůli neznalosti pohybů robotu.
 2.  Chyba řízení: Nesprávná funkce softwaru, elektromagnetické a vysokofrekvenční rušení a poruchy v řídicích systémech a hydraulických, elektrických nebo pneumatických dílčích řídicích systémech.
 3.  Neoprávněný přístup: Přítomnost jakékoli osoby v operační zóně robotu bez dostatečného seznámení se strojem a bez opatrnosti, které je třeba kolem něj dbát.
 4.  Mechanické selhání: Kumulativní selhání mechanických součástí nebo nepředvídatelné operace nemusejí být provozními programy zohledněny.
 5.  Rušení z vnějšího prostředí: Vnější vlivy na provoz robotu.
 6.  Kolísání energetického systému: Poruchy v energetických systémech, které přímo komunikují s robotickou pracovní buňkou.
 7.  Nesprávná instalace: Nedodržení předpisů při instalaci robotického systému a jeho opatření pro funkční testování pro ochranu před incidenty.

Hodnocení rizik, bezpečnost a produktivita

Komplexní matice hodnocení rizika je nezbytná pro pokrytí potenciálních nebezpečí ze strany robotů. Existuje několik fází implementace protokolu ochranných opatření v souladu s normou pro bezpečnost robotů ANSI/RIA R15.06-1999 (R2009) Průmyslové roboty a robotické systémy – požadavky na bezpečnost od organizací Robotic Industries Association a American National Standard Institute.

Organizace National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) stanovila soubor doporučení a pokynů ke zmírnění rizik incidentů na základní výrobní úrovni využívající robotiku. Mezi ně patří mimo jiné návrh systému a školení pracovníků a dohled nad nimi. Dostatečné osvětlení zajišťující dobrou viditelnost provozní oblasti a zařízení se může zdát jako samozřejmost, ale poměrně často se zanedbává. Viditelné značky a značení podlah nabádají pracovníky k opatrnosti.

Bezpečné pracoviště je produktivním pracovištěm. Budování komplexní kultury bezpečnosti a odpovědnosti zahrnuje odpovědnost za všechna předepsaná bezpečnostní opatření. Technologie sama o sobě nestačí k dosažení nulového nebezpečí (nebo téměř nulového nebezpečí) na základní výrobní úrovni. Také dodržování průmyslových standardů a vzdělávání pracovníků může zachraňovat lidské životy a umožnit moderním pracovištím optimálně využívat pokročilé funkce robotů.

Prasanna Shukla je globální vedoucí pro praxi v oblasti technického zajištění závodů společnosti L&T Technology Services. Upravil Mark T. Hoske, obsahový ředitel časopisu Control Engineering, CFE Media and Technology, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com