Správa alarmů: 6 nebezpečí, 4 strategie

Správa alarmů ve světě IIoT: Korelace a klasifikace alarmů řízení průmyslových procesů je naprosto nezbytná pro zajištění bezpečnosti, rychlosti a efektivity. Může v tom napomoci software.

Systém správy alarmů informuje o jakýchkoli překážkách hladkého fungování operací závodu. Výroba v závodě zůstává klíčovým prvkem celkového ekosystému firmy a obchodní kontinuita je přímou funkcí doby provozuschopnosti takových závodů. Obrovské obrazovky zobrazující spoustu alarmů a souvisejících informací mohou být pro operátora matoucí. To se může nepříznivě projevit na míře pozornosti operátora a ohrozit jeho schopnost řešit potenciální situaci.

Z obecných statistik vyplývá, že typický závod ztratí každý rok více než 5 % své celkové kapacity z důvodu zpomalení výroby a přibližně stejnou dobu z důvodu výrobků mimo specifikace, zvýšení variability kvality produktu a kvůli dalším ušlým příležitostem, nepočítaje v to případné neplánované výpadky výrobní jednotky, k nimž může dojít.

Zásadní význam má korelace a klasifikace alarmů, dříve než se zobrazí operátorovi. Firmy rovněž zkoumají možnosti rozšířené reality (Augmented Reality – AR) a virtuální reality (VR), kterými by doplnily systém správy alarmů.

Systémy správy alarmů patří k podceňovaným aspektům automatizace procesů a čelí celé řadě výzev, které mohou operátorům procesů ztěžovat reakci na kritickou situaci. Níže poukazujeme na šest možných nebezpečí.

  1. Vzhledem k rostoucímu počtu levných senzorů a digitálních řídicích prvků a jednoduchosti či cenové výhodnosti přidávání alarmů může docházet k nekontrolovanému růstu počtu alarmů instalovaných v závodě. To vede k záplavě alarmů, což je situace, kdy stejná chyba spustí mnoho alarmů během krátké doby.
  2. Velký počet alarmů zobrazuje operátorovi obrovské množství dat. Při událostech, kdy je spuštěna záplava alarmů, může dojít k tomu, že operátor v nastalém chaosu přehlédne kritické signály.
  3. Bez disciplinovaného programu správy alarmů mohou být systémy a procesní tok narušeny z důvodu falešných spuštění, což může operátorům bránit správně identifikovat kritické alarmy.
  4. U alarmových systémů, jimž nebyla věnována pozornost a zdroje, je téměř jisté, že se často setkají s problémem obtěžujících alarmů, které jsou spouštěny, i když neexistují abnormální podmínky nebo když není potřeba žádný zásah operátora.
  5. Alarmy, jimž je přiřazena nesprávná priorita, se mohou stát pro operátory nedůležité a potenciálně bezvýznamné. Velký počet alarmů může vést k nesprávným rozhodnutím. 
  6. Některé závody stále využívají koncepci správy alarmů ještě z doby, kdy byl závod postaven. To nepříznivě ovlivňuje rychlost a přesnost, s jakou operátor dokáže identifikovat alarmy vyžadující okamžitý zásah.

Integrované alarmy: 4 kroky

Díky nástupu průmyslového internetu věcí (Industrial Internet of Things – IIoT) se mění strategie pro zavádění efektivního systému správy alarmů. Integrované alarmy by se měly řídit čtyřmi zásadami.

  1. Integrace a korelace alarmů: Alarmy v závodě typicky přicházejí z nejrůznějších systémů mnoha výrobců. Alarmy by měly být integrovány s využitím internetu věcí, protože to operátorovi umožní rychle identifikovat hlavní příčinu.
  2. Technologie AR a VR mohou operátorovi ušetřit značný čas při řešení problému.
  3. Správa alarmů na bázi cloudu: Aplikace pro správu alarmů na bázi cloudu může organizacím pomoci zdokonalit správu alarmů. Poskytuje vedoucím závodů rychlý přístup ke smysluplným alarmům v reálném čase, když jsou mobilní nebo mimo pracoviště.
  4. Integrované pokyny pro reakci operátora: V abnormální situaci se může stát, že se operátor nedokáže se situací efektivně vyrovnat. Užitečné může být integrovat pokyny pro reakci operátora a pokyny pro reagování v abnormálních situacích.

Shashidhara Dongre je vedoucí pro dodávky a technické zajištění závodů a Manoviram Rath je zástupce výkonného ředitele pro technické zajištění závodů společnosti L&T Technology Services, obsahového partnera vydavatelství CFE Media. Upravil Mark T. Hoske, obsahový ředitel časopisu Control Engineering, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com