Tři tipy pro zajištění bezpečnosti práce, při níž hrozí riziko vzniku obloukového výboje

Tři tipy pro zajištění bezpečnosti práce, při níž hrozí riziko vzniku obloukového výboje

 Práce s elektřinou může být riskantní záležitostí, ale opravdu není nutné, abyste si u toho ublížili. Společnosti potřebují mít jistotu, že jejich zaměstnanci vědí, jak pracovat s vysokým napětím v případě, že dojde ke vzniku obloukového výboje. Rizika mohou být minimalizována nebo úplně odstraněna, pokud budou podniky a pracovníci dodržovat nezbytná bezpečnostní opatření.

I když existuje mnoho způsobů, jak vám může elektrická energie ublížit, nikdy nepodceňujte možnost vzniku obloukového výboje. Když k němu dojde, elektrický proud necestuje podél jeho zamýšlené trajektorie. Pohybuje se směrem k zemi, a to buď vzduchem, nebo z jednoho vodiče na druhý.

K obloukovému výboji dochází velmi rychle a možnost zranění lidí je reálná. Teploty doprovázející tento jev mohou být třikrát vyšší než povrch Slunce. Hluk ze vzniklého obloukového výboje je hlasitý jako výstřel z kulovnice. Zároveň existuje nebezpečí létajících kovových šrapnelů a riziko pádu z výšky pro pracovníky pracující nad úrovní terénu.

U některých krizových stavů lze vysledovat lidskou chybu. Mezi nejčastější problémy, které mohou vést ke vzniku této situace, patří koroze, upuštění pracovního nářadí, selhání zařízení nebo prašnost. Aby k takovému stavu nedošlo a aby se zabránilo vzniku zranění, je nutné plánovat a přísně dodržovat pravidla stanovená OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci).

Zde jsou uvedeny tři základní tipy pro zajištění bezpečnosti práce, při níž hrozí riziko vzniku obloukového výboje:

  1. Přesné určení zaměstnanců, kteří budou prokazatelně informováni, že pracují v místech, kde hrozí riziko vzniku obloukového výboje. Pokud někdo pracuje v prostorách, kde hrozí riziko vzniku obloukového výboje, měl by si být vědom hrozícího nebezpečí a vědět, jaká opatření musí přijmout, aby bylo zabráněno vzniku daného problému.
  2. Zmapování podnikových lokalit, kde hrozí riziko vzniku obloukového výboje. Společnosti by měly mít v rámci svých provozoven zmapovány potenciální lokality, kde hrozí riziko vzniku obloukového výboje. Potřebují znát množství potenciální tepelné energie v daných prostorách. Jestliže provedete průzkum takových lokalit, naplníte znění zmíněného bodu. Společnost pak musí podniknout příslušné kroky, aby byla v daných prostorách zajištěna dostatečná ochrana.
  3. Osobní ochranné prostředky (OOP). Při práci v zóně, kde hrozí riziko vzniku obloukového výboje, musí být zaměstnancům poskytnut ochranný oděv a jiné ochranné prostředky, a to minimálně na úrovni možného rizika vzniku obloukového výboje, ne-li vyšší. Poskytování OOP zaměstnancům je součástí řešení této problematiky. Zajistit, že OOP jsou používány dle předpisů, je rozhodující pro bezpečnost všech pracovníků.

Určením podnikových lokalit, kde hrozí riziko vzniku obloukového výboje, a přijímáním potřebných opatření na ochranu zaměstnanců zajistíme pro všechny bezpečnější pracovní prostředí.  

David Manney je koordinátor marketingu ve společnosti L&S Electric. Tento článek se původně objevil na stránkách L&S Electric Watts New Blog. L&S Electric Inc. je partner pro vytváření obsahu CFE Media.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz