Existuje velký rozdíl mezi fázovou migrací a prostým odkládáním problému zastaralosti. Ti, kteří neplánují s ohledem na zastarávání, zjistí, že se jejich možnosti zužují.
Při specifikování procesních senzorů je třeba vzít v úvahu několik společných faktorů, jako je provozní prostředí, možnosti montáže a připojení kabelů.
Edge computing začíná být převládající technologií a je nezbytné, aby se technici zapojili do akce. Zjistěte, jaké jsou čtyři dovednosti, které si mohou technici osvojit, aby byli lépe připraveni.
Lepší porozumění roli víceparametrového řízení v operacích průmyslových procesů povede k nákladově efektivnějším řešením a zapojí do iniciativ procesní automatizace širší okruh lidí.
Prostudujte si čtyři rozdíly ve spolehlivosti a důsledcích selhání komunikace po síti Ethernet.
Technologie Huawei splnily podmínky bezpečnostního certifikačního schématu NESAS organizovaného zastřešující společností GSMA. Bezdrátové 5G prvky a technologie pro jádro sítě (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF) i LTE eNodeB prošly NESAS schématem, které má za cíl stanovit…
Automatizační průmysl neustále hledá řešení, která umožňují strojům a systémům snadněji se přizpůsobovat globálním požadavkům výroby, stejně jako místním požadavkům zákazníků. Jednou z důležitých a často klíčových oblastí jsou průmyslové konektory. Dnes jsou konektory a kabely vyvíjeny tak, aby umožňovaly individuální…
Průmyslové a výrobní organizace využívají cloud stále více. Podívejte se na pět způsobů využití cloudu výrobci a na jejich potenciální výhody.
Dopředné řízení, aplikované na proces při omezených a měřitelných narušeních, dokáže udržovat regulovanou veličinu blízko žádané hodnotě.
Strana 1 z 8