Digitalizace v údržbě

Potřeba zefektivňovat průběh procesu edukace, zejména v technických oborech, neustává a vede vzdělávací instituce k implementaci moderních prostředků do výuky tak, aby byla co nejvíce zkvalitněna příprava studentů na reálné pracovní prostředí. Zejména z tohoto důvodu je snaha pedagogů na Fakultě strojní VŠB‑TU Ostrava využívat metody aktivní výuky, a to ve spolupráci s firmami z řad budoucích zaměstnavatelů, např. SKF CZ, a. s. Zároveň usilují, aby tyto společnosti umožnily používání firemních technologií ve výuce, aby studenti byli co nejvíce motivováni a připraveni na svá budoucí zaměstnání.

Zvolte správné technologie řízení, pomohou vám k modernizaci závodu.

Data získaná v rámci provádění prediktivní údržby mění způsob fungování podniků.

Digitální transformace průmyslu se prolíná všemi segmenty od výroby přes logistiku. Není tomu jinak ani v případě průmyslové údržby a diagnostiky, která se díky novým nástrojům stává stále významnější. O důležitosti průmyslové údržby pro udržení konkurenceschopnosti průmyslového podniku budeme na letošním Fóru údržby hovořit již posedmé.

Sběr dat je dnes alfou a omegou průmyslové výroby, zejména pak údržby. Každý diagnostik přeci ví, že právě data jsou základem zdárného snažení. Jde však opravdu pouze o dílčí krok, protože až jejich správná interpretace v patřičných souvislostech je mění v informace, které teprve mohou skutečně pomáhat výrobním firmám k úspěchu. Co však dělat, když v datech informace nevidíte?

Strana 1 z 6