Aditivní výroba hraje roli digitální transformaci, zakázkové výrobě i podpoře udržitelnosti

Aditivní výroba hraje roli digitální transformaci, zakázkové výrobě i podpoře udržitelnosti

3D tisk má vliv na digitalizaci výroby a zásadní proměnu průmyslových odvětví, a jak ukázala nová studie společnosti HP, realizovaná ve spolupráci s 3dbpm Research, aditivní výroba (AV) má při uskutečňování tohoto přechodu významnou úlohu. Podle této studie, která analyzovala stěžejní trendy digitální výroby mezi předními výrobci průmyslových dílů v Evropě, se 96 % respondentů shodlo na tom, že aditivní výroba jim pomáhá rychleji dodávat výrobky na trh, přičemž 100 % odpovídajících si uvědomuje důležitost pokračující digitalizace svých výrobních postupů. Dodejme, že největší vliv na zavádění těchto změn má schopnost vyrábět díly na zakázku.

Kromě toho bylo zjištěno, že 63 % evropských výrobců dílů, kteří se průzkumu zúčastnili, investuje v příštích dvanácti měsících do digitalizace od 100 000 do více než jednoho milionu eur, protože přednosti tohoto agilního ekosystému a jeho technologické možnosti se osvědčují i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Zpráva HP o trendech v oblasti aditivní výroby v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) analyzuje motivační faktory a investiční strategie výrobců na pěti zásadních evropských trzích: ve Francii, Itálii, Německu, Španělsku, zemích Beneluxu a ve Velké Británii. Prostřednictvím 3dpbm byl proveden nezávislý průzkum na vzorku výrobců průmyslových dílů různých velikostí a široké škály specializací. Studie zkoumá, jak firmy, které již zavedly procesy digitální a aditivní výroby průmyslových dílů, chápou přínosy této strategie a zda očekávají, že se tento makrotrend bude v krátkodobém a střednědobém výhledu dále zrychlovat.

„Probíhá digitální transformace výroby,“ prohlásil Guayente Sanmartin, generální ředitel a globální ředitel divize 3D Printing Multi Jet Fusion společnosti HP. „Mezi úspěšné firmy budoucnosti se zařadí ty, které dokážou využít možnosti softwaru, dat, umělé inteligence a digitální výroby, aby nově definovaly a personalizovaly zákaznické produkty i zkušenosti. V posledních několika letech jsme dosáhli výrazného pokroku a s pomocí naší technologie HP Multi Jet Fusion bylo od jejího vzniku pomocí 3D tisku vyrobeno již více než 60 milionů dílů. Poptávka po této technologii za posledních 15 měsíců exponenciálně vzrostla.“

Udržitelnost

Zpráva ukázala, že na rozhodnutí digitalizovat výrobní pracovní postupy má vliv také snaha o udržitelnost, přičemž 61 % respondentů souhlasilo, že právě udržitelnost je při jejich rozhodování jednou z relevantních veličin. Celkem 91 % dotázaných také uvedlo, že důležitou výhodou je možnost vyrábět díly na zakázku, a dalších 79 % respondentů se domnívá, že aditivní výroba jim pomáhá řešit problémy ve výrobě – umožňuje jim například přizpůsobit se kolísající poptávce.

„Pokročilé možnosti 3D tisku vytvářejí zcela nové příležitosti pro zásadní změny v řadě průmyslových odvětví a umožňují také vyrábět výrazně ekologičtějším způsobem, což je dnes pro výrobce důležitým důvodem pro zavádění změn,“ dodal Guayente Sanmartin. „3D tisk a flexibilita, která je tomuto způsobu výroby vlastní, umožňují výrazněji prosazovat principy oběhového hospodářství.“

Digitální transformace

Zpráva odhaluje, že aditivní výroba figuruje jako rozhodující příležitost v digitalizaci průmyslových výrobních procesů, přičemž drtivá většina respondentů průzkumu (96 %) považovala digitalizaci v celém výrobním procesu na nezbytnou.

Použití aditivní výroby ve výrobě průmyslových dílů bylo označeno za zásadní pro výrobu nákladově efektivnějších komponentů a pro výrobu lepších produktů rychlejším způsobem. Dotazovaní britští a němečtí výrobci průmyslových dílů plánují významnější investice do digitalizace a aditivní výroby, v této souvislosti 50 % britských a 40 % německých respondentů uvedlo, že v této oblasti chtějí v příštích pěti letech utratit více než 1 milion euro.

„3D tisk již není vhodný pouze jako nástroj pro malé objemy dílů,“ řekl Stijn Paridaens, ředitel společnosti ZiggZagg. „Má pro naše zákazníky mnohem větší využití, a proto do 3D tisku investujeme. Věříme, že HP Multi Jet Fusion je tou nejlepší technologií, která nám umožní přejít od malosériové výroby ke střední, v některých případech i k velké produkci až o 200 000 finálních dílů.“

Aktuální studie navazuje na zprávu Digital Manufacturing Trend Report společnosti HP z října 2020, která poskytuje podrobnější analýzu, investičních strategií a tendencí, specifických pro jednotlivé země Evropy.

Továrna

Původní Továrna periodicky mapovala vždy monotématicky různé segmenty tuzemského i světového průmyslu.

www.itovarna.cz