Technologie řízení aditivní výroby a 3D tisku

Technologie řízení aditivní výroby a 3D tisku

Softwarové nástroje pro 3D tisk, které se využívají i při aditivní výrobě, jsou stále sofistikovanější a integrovanější, což s sebou přináší zvýšení rychlosti, kvality, omezení odpadu surovin a možnost pracovat s nejrůznějšími druhy materiálů. Jak automatizace a řídicí prvky přispívají pokroku v oblasti aditivní výroby?

Aditivní výroba a další technologie 3D tisku se neustále posouvají vpřed a dochází zde k užší integraci řídicích prvků a konstruktérského softwaru i k plynulému transferu duševního vlastnictví z jedné fáze do druhé. 

K posledním novinkám v oblasti aditivní výroby patří nová platforma společnosti Siemens podporující kompletní vizi pro globální trh aditivní výroby, náleží sem i vývoj standardů organizací ASTM International a výzkum budoucnosti materiálů, navrhování a procesů aditivní výroby, jenž byl proveden střediskem NextManufacturing Center při Carnegie Mellon University. 

Propojení zdrojů

Společnost Siemens posouvá kupředu integraci nástrojů pro podporu globálního průmyslu aditivní výroby a v dubnu 2017 odhalila na hannoverském veletrhu své plány na novou on-line kolaborativní platformu, která by měla globálnímu výrobnímu průmyslu přinést navrhování produktů a 3D tisk na vyžádání. IČ platforma pro výrobu dílů, kterou vyvíjí divize společnosti Siemens, zaměřená na software pro správu životního cyklu produktů (Product Lifecycle Management – PLM), má podle očekávání poskytnout prostředí schopné propojit všechny členy globální výrobní komunity, aby se maximalizovalo využití zdrojů, přístup k odborným znalostem o aditivní výrobě a aby se rozšířily obchodní příležitosti. 

Například propojením nákupčích dílů s mikrotovárnami se tato platforma snaží umožnit výrobu dílů 3D tiskem na vyžádání, tam kde je to zapotřebí, a to po celém světě. Platforma bude nabízet kolaborativní funkce přispívající k optimalizaci procesu společného inovování a k urychlení využívání 3D tisku jakožto hlavní výrobní metody průmyslových dílů. 

Konstruktérská spolupráce: Nová on-line kolaborativní platforma pro výrobu dílů, vyvíjená společností Siemens, má poskytnout prostředí umožňující propojení členů globální výrobní komunity. Tato nová kolaborativní platforma, jejíž uvedení na trh se očekává v polovině roku 2018, přispěje k optimalizaci společného inovování produktů a urychlí zavádění 3D tisku jakožto hlavní výrobní metody, uvádí společnost Siemens. Obrázek poskytla společnost Siemens

Vylepšení pracovního toku výroby

Oznámení firmy se soustředí na rozmanité potřeby všech účastníků trhu aditivní výroby – od návrhářů a konstruktérů přes výrobce, OEM výrobce strojů pro 3D tisk, dodavatele materiálu až po poskytovatele softwaru, jak uvedl Tony Hemmelgarn, prezident a CEO divize softwaru pro PLM společnosti Siemens. Tyto aktivity přispějí k rozvoji distribuované průmyslové a aditivní výroby a ke společnému inovování, tvrdí Hemmelgarn a zároveň dodává, že „propojí lidi, technologie, zařízení a odborné znalosti potřebné pro efektivní realizaci vzájemných obchodních příležitostí“. 

Očekává se, že tato platforma vytvoří on-line ekosystém kvalifikovaných členů z oblastí, jako jsou produktoví návrháři, dílenské provozy, nákupčí dílů, OEM výrobci 3D tiskáren, dodavatelé materiálů, poskytovatelé odborných služeb, mikrotovárny a další. Zapojené subjekty se budou moci propojit a „iniciovat společné inovování produktů s využitím nejnovějších softwarových nástrojů pro aditivní výrobu“. 

K výhodám snadnějšího propojení patří podle této firmy lepší přístup k odborníkům na navrhování, nákupčím dílů, službám, dále dokonalejší plánování pracovních úkonů a kratší čas pro získání výrobního množství dílů určených pro konečného uživatele v potřebných lokalitách společně s kvalitnějším plánováním a efektivnějším využitím strojů a lepším přístupem k nejnovějším systémům, technologiím a odborným znalostem pro opakovatelnou výrobu průmyslových dílů v potřebném množství. Očekává se, že tato digitální platforma bude spuštěna v polovině roku 2018. 

Mapa 3D tisku kovů: Středisko NextManufacturing Center při Carnegie Mellon University se soustředí na procesy přímého zpracování kovů. Toto středisko rozvíjí nový přístup k aditivní výrobě kovů – propojuje procesní data a získává tím integrované poznatky o této technologii. Celostní přístup k aditivní výrobě praktikovaný na Fakultě strojírenství CMU usiluje o definování budoucnosti aditivní výroby, od výroby kovů až po tisk biologických materiálů. Další informace naleznete na webu www.engineering.cmu.edu/next. Obrázek poskytla Fakulta strojírenství Carnegie Mellon University

Standardy pro aditivní výrobu

Standardy byly jedním z témat diskutovaných na květnové konferenci o aditivní výrobě (RAPID + TCT v Pittsburghu, stát Pensylvánie). Mohsen Seifi, Ph.D., ředitel společnosti ASTM International pro programy aditivní výroby, vysvětluje, že nový rámec pro vývoj standardů aditivní výroby byl vytvořen v roce 2016 prostřednictvím dohody mezi dvěma organizacemi pro vývoj standardů: ASTM International a International Organization for Standardization (ISO). 

Tato iniciativa usiluje o koordinaci vytváření standardů týkajících se surovin, procesů, zařízení a vlastností hotových dílů a zároveň o podporu standardů pro letectví, lékařská zařízení, automobilový průmysl a další odvětví.

„ASTM International pomáhá vytvářet plán standardizace pro aditivní výrobu (Standardization Roadmap for Additive Manufacturing), který vypracovala skupina Additive Manufacturing Standards Collaborative (AMSC),“ vysvětluje Pat Picariello, ředitel společnosti ASTM International pro vývojové operace. 

V související panelové diskusi podpořil předseda správní rady AMSC Jim Williams svým vystoupením vytváření nových standardů pro aditivní výrobu a specifikací pro letectví, obranu, medicínu a další obory. 

Kovové díly vyrobené 3D tiskem: Středisko NextManufacturing Center při Carnegie Mellon University využívá procesy přímého zpracování kovů, kterými dokáže vyrábět nejrůznější kovové díly. Uplatňuje přitom přístup k aditivní výrobě kovů, který propojuje procesní data, a získává tím integrované poznatky o této technologii. Foto na titulní straně poskytla Fakulta strojírenství Carnegie Mellon University

Výzkum a budoucnost aditivní výroby

Další součástí konference byl akademický průzkum v oblasti aditivní výroby. Středisko NextManufacturing Center při Carnegie Mellon University bylo hostitelem sympozia zaměřeného na propagaci diskusí o technologiích aditivní výroby a na podporu spolupráce mezi průmyslem, státní správou a neziskovými sektory. 

Své prezentace zde přednesli špičkoví odborníci z firem, jako jsou General Electric, Ansys, Arconic a ATI Powder Metals, zástupci společností Catalyst Connection a America Makes a výzkumníci z Carnegie Mellon University, Penn State University a University of Pittsburgh. 

Zástupci časopisu Control Engineering požádali dva řečníky konference o názor na 3D tisk pro výrobu, jenž vychází z jejich výzkumu a provozních zkušeností. 

Jack Beuth, Ph.D., profesor strojírenství na Carnegie Mellon University a ředitel střediska NextManufacturing Center, uvádí: „Monitorování a řízení procesů je v současnosti pravděpodobně tou nejdůležitější aplikační oblastí výzkumu aditivní výroby a v dalších 10 nebo více letech bude hlavním impulzem k inovacím aditivní výroby.“ 

Beuth dále dodává: „Firmy působící v oblasti výroby a zpracování železa by měly brát aditivní výrobu velmi vážně, nadále shromažďovat informace a vyhodnocovat, jak by mohla aditivní výroba ovlivnit jejich podnikání. Procesy se mění velmi rychle a vše, co kolem sebe vidíme, nám říká, že rychlost změn se bude ještě zvyšovat.“ 

Anthony Rollett, Ph.D., profesor materiálových věd a strojírenství na Carnegie Mellon University a člen správní rady střediska NextManufacturing Center, navrhuje: „Doporučujeme uživatelům strojů využívajících tavení práškového lože, aby si uvědomili, že u jejich konkrétního stroje existuje precizně definované procesní okno, které vychází z fyzikálních parametrů procesů. Budou-li věnovat pozornost určitým detailům, mohou toto procesní okno prodloužit.“

Upravil Mark T. Hoske, obsahový ředitel, CFE Media, Control Engineering, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., s využitím materiálů společností Siemens, ASTM International a Fakulty strojírenství Carnegie Mellon University.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com