Digitální prototypování

3D projektování mění postupy a činnosti napříč celým dodavatelským řetězcem.
Simulací základní výrobní úrovně lze monitorovat parametry, odhalovat nedostatky ve výrobě, upozornit na nákladovou neefektivitu, snížit uhlíkovou stopu a při aplikaci na konkrétní produkt lze simulovat jeho roli v reálném světě, i když dosud neopustil rýsovací prkno.