Digitální prototypování

Každou sekundu je do IoT sítě připojeno 127 nových zařízení[1]. Do roku 2020 by měla být pokořena hranice 30 miliard zařízení[2] zapojených do sítě. Množství připojených zařízení by mělo narůst na 50 miliard již v roce 2023. S nástupem 5G sítí by…
3D projektování mění postupy a činnosti napříč celým dodavatelským řetězcem.
Simulací základní výrobní úrovně lze monitorovat parametry, odhalovat nedostatky ve výrobě, upozornit na nákladovou neefektivitu, snížit uhlíkovou stopu a při aplikaci na konkrétní produkt lze simulovat jeho roli v reálném světě, i když dosud neopustil rýsovací prkno.