Pokročilý simulační software poskytuje optimalizační náhled, který umožňuje distribučním centrům řešit problémy a optimalizovat efektivitu.

Uplynulý rok převrátil mnohé z představ a zvyklostí vzhůru nohama. Vedle složitých okolností ale přinesl i unikátní poznatky a výzvy a urychlil věci, které by jinak trvaly daleko déle. Je jisté, že pandemie koronaviru bude mít výrazné dopady do všech sfér hospodářského života. Citelně ovlivní obchod, služby, průmysl, zdravotnictví a také logistiku. Zeptali jsme se proto předních osobností z firem, které působí v této oblasti, jak vidí rok 2021 a jaká mají očekávání. Respondenti spolu již několik let spolupracují ve spolku SKLAD. Kromě zvýšené poptávky po automatizaci v logistice vidí jako nepostradatelnou rovněž pokračující digitalizaci.

Logistika, odvětví, které je staré jako civilizace sama, se za poslední půlstoletí rozvinula obrovským tempem umožňujícím nabízet služby nevídané kvality. Hnací silou všech radikálních změn, kterými logistika prochází je konektivita. Žádný jiný sektor než doprava a logistika nedokáže lépe využívat výhody, které mobilní, propojené technologie nabízejí.

Společnost Dedoles patří mezi nejúspěšnější domácí online obchody, které se prosadily i na zahraničních trzích včetně západní Evropy. S masívní expanzí se firma rozhodla inovovat a automatizovat své skladové a zásobovací procesy, k čemuž využila také technologie čtvrté průmyslové revoluce a inteligentní logistiky.

Logistika, letecká, silniční, námořní a železniční přeprava po celém světě. To je skutečně nemalý záběr, jímž se může chlubit společnost ROHLIG SUUS Logistics – dceřiná společnost polské firmy ROHLIG SUUS Logistics S.A. V naší zemi působí od listopadu 2017 a je součástí mezinárodní logistické sítě Röhlig Logistics & Co. KG s tradicí od roku 1852 a sídlem v Brémách.

Strana 1 z 3