Informační systémy

Maximalizace zisku procesních závodů vyžaduje úzkou integraci na všech úrovních organizace.

Propojení dat IT a OT

červenec 17, 2020
Sbližování informačních technologií (IT) a provozních technologií (PT) samo o sobě příliš neposouvá komplexní digitalizaci kupředu. Skutečně fungující digitalizaci zajišťuje úspěšná spolupráce PT a IT a pochopení toho, co potřebuje druhá strana. Podívejte se na 7 tipů pro chytřejší spolupráci…
Protože nabídky provozního servisu firem, správa osob, hardwarových prostředků a softwaru přinášejí nové výzvy, musí software pro správu provozního servisu řešit celý životní cyklus servisu. Zvažte tři možnosti.
Oddělení provozních technologií (PT) a informačních technologií (IT) musejí spolupracovat a budovat sítě, které efektivně využijí digitalizaci k vytvoření funkčního a zabezpečeného prostředí společnosti.
Okrajová zařízení optimalizují provoz a nabízejí mnoho výhod, včetně vyšší efektivity a kvality služeb pro průmyslové výrobce.
Edge computing = rychlejší dodávání dat + nové analytické možnosti.
Průmyslové počítače jsou nabízeny s různými výpočetními výkony, formáty a certifikacemi, které musejí technici brát v úvahu při implementaci strategií edge computingu v nových aplikacích nebo starších systémech.
Strana 1 z 4