Informační systémy

Oddělení provozních technologií (PT) a informačních technologií (IT) musejí spolupracovat a budovat sítě, které efektivně využijí digitalizaci k vytvoření funkčního a zabezpečeného prostředí společnosti.
Okrajová zařízení optimalizují provoz a nabízejí mnoho výhod, včetně vyšší efektivity a kvality služeb pro průmyslové výrobce.
Edge computing = rychlejší dodávání dat + nové analytické možnosti.
Průmyslové počítače jsou nabízeny s různými výpočetními výkony, formáty a certifikacemi, které musejí technici brát v úvahu při implementaci strategií edge computingu v nových aplikacích nebo starších systémech.
Při výběru, instalaci a používání zařízení pro edge computing v aplikaci výrobního nebo procesního závodu vám může pomoci těchto 10 osvědčených postupů.
Pokrok v oblasti edge computingu poskytuje uživatelům více možností pro architektury automatizačních systémů, flexibilní komunikaci a programování.
Čtyři způsoby, jak se před samotnou implementací ponořit hlouběji do dané problematiky.
Strana 1 z 4