10 kroků k lepší implementaci systému CMMS

10 kroků k lepší implementaci systému CMMS

Implementace systému počítačem řízené správy údržby (CMMS) nemusí být složitá, pokud dodržíte následující desetibodový kontrolní seznam. Cestu k údržbě podle stavu mohou usnadnit standardní postupy, nové technologie a výkonnostní metriky. 

Implementaci systému počítačem řízené správy údržby (Computerized Maintenance Management System – CMMS) si můžete usnadnit a zefektivnit, vezmete-li v úvahu 10 klíčových kroků. Při přechodu na údržbu podle stavu může pomoci také hardware a software společně s definováním a používáním standardních provozních postupů (Standard Operating Procedures – SOP) a vhodného souboru výkonnostních metrik. Tato doporučení poskytli odborníci na konferenci Fluke Roadshow 2017, která se konala 4. května v Chicagu. 

Bill Green, vedoucí týmu pro implementaci a úspěšnost společnosti eMaint (spadající do skupiny Fluke), popsal 10 klíčových kroků k úspěšné implementaci systému CMMS a uvedl, že i po instalaci systému CMMS by mělo být vyhodnocování a zdokonalování průběžným procesem s připomínkami od všech zúčastněných stran (viz obrázek 1). Níže uvádíme 10 kroků k chytřejší implementaci systému CMMS, jak je popsal Bill Green. 

10 kroků k implementaci systému CMMS

 1. Ustanovte tým tvořený zaměstnanci napříč podnikovými funkcemi, který bude zahrnovat vedoucí pracovníky pro schvalování a zajišťování financování (propagátor a budoucí správce systému), projektové lídry (manažer, který udrží vše na správné cestě, a analytik pro shromažďování požadavků), odborníky na dané téma (pro definování způsobu, jakým se systém využívá), pracovníky IT (kteří zajistí systémové prostředí) a poradce pro implementaci (kteří poskytnou specifické odborné znalosti). 
 1. Seznamte hlavní tým se situací. Tým profesionálních služeb může poskytnout hlavnímu týmu předběžné školení, zejména pokud jde o zaškolování, rámec, odborníky a zapojení budoucích školitelů. Ti, kteří provádějí školení, by měli znát podrobnosti o softwaru, i kdyby šlo o intuitivní software, protože „nevíte, co nevíte“. K dispozici může být školení po internetu nebo osobně. 
 1. Vypracujte (nebo standardizujte a zdokumentujte) procesy pracovního toku. Projděte si současné obchodní a standardní provozní postupy (SOP), které mohou popisovat, jak se věci dělají (i kdyby nebyly dokumentovány), a poté aplikujte zdokonalení procesu a vytvořte pracovní tok systému CMMS za použití nových obchodních postupů. 

Definujte kódování údržby (jako jsou třídy pracovních příkazů, jejich typy, priority, problémy, akce a kódy závad), stanovte postupy pracovních toků, určete, kdo je za co odpovědný, a vymezte hierarchie (výrobní prostředky, kritické významnosti a lokality). 

 1. Zaveďte nebo aktualizujte dohodnuté standardní postupy SOP (viz bod č. 3). 
 1. Prioritizujte implementaci, a to s ohledem na proces implementace systému CMMS. Vyřiďte nejrychleji řešitelné otázky jako první a zaměřte se na kritická data. Využijte zkušenosti ostřílených implementátorů systémů CMMS, učte se od kolegů a definujte časovou linii pro implementaci. 
 1. Pracujte na konfiguraci. Projděte formuláře, pole, vysouvací seznamy a tabulková data odvozená od standardů, které byly definovány v implementační fázi a dokumentovány v postupech SOP. Je důležité odlišit uživatele systému od uživatelů dat ze systému a zajistit, aby zadávání dat bylo v souladu se zavedenými standardy pro data. Například personál údržby a personál provozu může používat pro stejné věci různou terminologii. Je nutno dohodnout standardní termíny. 
 1. Naplňte systém daty a validujte je. Pro úspěch implementace systému CMMS je nezbytné, abyste měli správné množství kvalitních dat. Všechna data, která jdou dovnitř, musejí být udržována a všechna udržovaná data musejí jít do systému. Důkladně otestujte zavedené procesy a postupy vyvinuté pro podporu funkce údržby. Sběr dat může být považován za službu. Používejte dostupné nástroje pro import dat namísto jejich manuálního přenosu. 
 1. Zaškolte hlavní uživatele. Tento kritický krok má zajistit investice následující po zaškolení školitelů. Osoba provádějící školení musí velice dobře ovládat software a „měkké“ dovednosti, jako je komunikace a organizování. 
 1. Vypracujte strategii pro přechod na ostrý provoz, včetně podpory a koučování. To může zahrnovat flexibilní termíny uvedení do ostrého provozu pro určité oblasti systému CMMS. V závislosti na organizaci a implementaci může být nejlepším způsobem postup po malých krocích nebo série projektů průběžného zlepšování. Zdůrazněte milníky implementace. Pokud existuje pevný termín uvedení do ostrého provozu, vypracujte plán B, pokud jsou zapojené strany připraveny snížit riziko ztráty dat nebo provozních zpoždění. 
 1. Zaveďte systém auditování procesu za účelem průběžného zlepšování. Využívejte informace získané ze systému CMMS pro řízení rozhodování a provádění průběžných úprav. Už od začátku definujte metriky úspěchu. Vytvořte tým odpovědný za průběžné zlepšování, které bude zahrnovat cyklus plánování, provádění, kontroly, vykonávání a opakování. 

Zvolte si správné metriky

„Volba vhodných metrik pro údržbu může přispět k přijímání proaktivních rozhodnutí a k ústupu od reaktivní údržby… samozřejmě tam, kde to dává smysl,“ vysvětloval Green. 

Zavedení klíčových metrik, někdy označovaných jako klíčové výkonnostní ukazatele (Key Performance Indicators – KPI), může firmám pomoci porozumět, kde se na žebříčku zásad nejlepší praxe právě nacházejí, vidět porovnání s historickým výkonem, s firemními cíli nebo metrikami světové třídy. Kvantitativní metriky porovnávají cíle, kvalitativní metriky poměřují vzhledem k zásadám údržby světové třídy. K hlavním výkonnostním ukazatelům patří faktory preventivní údržby týkající se času a porovnání odhadovaných a skutečných hodnot. Dalšími ukazateli mohou být střední doba mezi chybami (Mean Time Between Failure – MTBF), střední doba potřebná pro opravu (Mean Time To Repair – MTTR), střední doba mezi inspekcemi (Mean Time Between Inspection – MTBI) a další hodnoty (viz obrázek 2). 

Volte metriky s ohledem na konečné cíle, jak doporučuje Green. Správa budov a správa zařízení pro účely výroby produktů může využívat stejný software a je schopna sledovat i stejná zařízení, ale cíle a metriky pro úspěch se mohou lišit. 

„Měřte to, na čem vám záleží,“ připomněl Green staré moudro. Můžete díky tomu snížit náklady, omezit počet selhání a odstávek a zároveň posílit identifikaci a plánování práce. 

Pročištění ukazatelů KPI

Abyste získali čistá čísla pro sledování a náležitě smysluplné ukazatele KPI, zajistěte integritu dat. Jednou z oblastí je projít případný seznam nevyřízené údržby a rozlišit mezi plánovanou, neplánovanou a nedokončenou údržbou a případy typu „ten projekt už je hodně starý, na ten už se nikdy nedostane“. 

Ukazatel souladu se zásadami preventivní údržby (Preventive Maintenance – PM) měří práce, jež jsou na zařízení provedené podle předem určeného rozvrhu na základě uběhlého času nebo míry používání, za účelem snížení pravděpodobnosti selhání. Hodnotou světové třídy je 10 %.

Dalším měřítkem je procento hodin údržby věnovaných aktivitám plánované údržby oproti aktivitám neplánované údržby. 

Údržba podle stavu

Poměr aktivit prediktivní údržby se zlepšuje, ale většina firem má před sebou ještě dlouhou cestu. „Výrazná část údržby zůstává reaktivní,“ potvrdil Alex Desselle, specialista produktových aplikací společnosti Fluke, který se ve své práci mimo jiné věnoval i vyhodnocování času věnovaného údržbě ve společnostech Monsanto a GE. 

Druhy údržby můžete od nejlepší po nejhorší seřadit takto: 

 1. Údržba podle spolehlivosti
 2. Prediktivní údržba
 3. Údržba podle stavu
 4. Preventivní údržba
 5. Reaktivní údržba 

Data preventivní údržby mohou obsahovat data řídicího systému, ale zapotřebí jsou i další informace. Okrajová zařízení mohou provádět výpočty přímo na místě. Při migraci na větší podíl proaktivní činnosti se zaměřte na způsoby selhání a prioritizujte, získejte podporu vedení firmy, pokud jde o zacílení investování, vybírejte technologie s možnostmi bezdrátového připojení, které pomohou rozšířit dovednosti a zvýšit hlavní kompetence údržby. 

Alex Desselle také uvedl, že je důležité vědět, jak vypadá dobrá situace, vizuálně detekovat změny a prozkoumat, co se děje, podívat se na výchozí stav, trendy a analýzy. 

Grafy výchozí linie mohou být stabilní, klesající, rostoucí a kolísající (u kolísavých křivek může statistické řízení procesu určit, zda se situace v průběhu času posunula od výchozí linie). K užitečným nástrojům patří infračervené kontroly a vibrační testování, které v průběhu času konzistentně sledují příslušné informace. 

Bezdrátové nástroje pro údržbu

K síti připojené nástroje pro pracovníky údržby mohou pomoci komerčním a průmyslovým týmům s implementací a přechodem od reaktivní údržby směrem k monitorování podle stavu, jak doporučuje Dave Robley, provozní technik společnosti Fluke Industrial. Měřicí a monitorovací nástroje s možností bezdrátového připojení snižují riziko a šetří čas tím, že omezují činnosti v oblastech vyžadujících použití ochranných pracovních pomůcek a zvyšují produktivitu prostřednictvím sdílení dat, jejich analýzy a poskytováním nástrojů pro ukládání dat. Bezdrátová konektivita je k dispozici u více než 40 nástrojů a zahrnuje infračervené kamery, klešťové měřicí přístroje, digitální multimetry, vibrační monitorování (viz obrázek 3), přenosné osciloskopy, analyzátory kvality proudu, protokolování výkonu a energie, teploměry, kalibrační zařízení procesu, testery izolace a související příslušenství. 

Vytrvejte na nastoupené cestě

Dochází ke změnám přístupu k informovanosti o velkých datech a dostupnosti výrobních prostředků, což se netýká jen údržby, ale všech, jak připomněl Jeff Shiver, CMRP, zakladatel poradenské a školicí skupiny People and Processes.

„I když se můžete setkat s překážkami, například v oblasti technologií, softwaru, nákladů a lidí, pracujte na transformaci kultury,“ doporučil Shiver. „Zajistěte, aby zlepšení měla patřičnou publicitu, aby o nich lidé prostřednictvím interního marketingu věděli. Buďte trpěliví a vytrvalí. Transformovat kulturu může klidně trvat tři až pět let,“ dodal závěrem Shiver.

Mark T. Hoske, obsahový ředitel, Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com