ERP pro digitalizaci projektově orientovaných společností

ERP pro digitalizaci projektově orientovaných společností

Projektově orientované společnosti se často musí potýkat s těžko předvídatelnými změnami. Ať už to jsou změny v dodávkách materiálu, poptávce nebo reakce na vydaná opatření a regulace. Změna však nemusí nutně znamenat ztrátu, zpomalení dodávky nebo nemožnost vyjít zákazníkům vstříc. Změnu můžete vnímat i jako příležitost a věřte, že digitalizace je jedním ze základních předpokladů úspěšného využití příležitostí, které trh nabízí. 

Využijte změnu 

“Díky zkušenostem společnosti IFS z více než čtvrtstoletí tvorby podnikových informačních systémů víme, že nejdůležitější 'tradicí' ve výrobě či výstavbě je právě změna, často rychlá a radikální. Podnikový systém tak musí být navržen tak, aby usnadnil práci se změnami, a přitom zachoval soustavnou kontrolu,” vysvětluje Milan Tesař ze společnosti InfoConsulting Czech, která je dodavatelem informačního systému IFS a ve firmách také tento systém implementuje a zajišťuje i následné služby podpory.

Změna zároveň často znamená překážku pro standardní ERP řešení, která jsou založena na standardních strukturách produktů, technologických časech, dodacích lhůtách a dalších atributech, které využívá pro podrobné plánování. Těžko se však vypořádává s náhlými a častými změnami a firma ve výsledku pracuje s velmi přesným plánem založeným na nepřesných a měnících se datech.

Podnikový informační systém IFS má ve svém jádru zabudované principy projektového řízení, které umožňují pracovat se změnami, riziky a nejistotou, které dodávky unikátních zakázkových zařízení, produktů či staveb provází. A konkurenceschopnost firem bude stále více spočívat ve schopnosti vypořádat se s náhlými změnami a nejistotou.

Jeden systém vládne všem 

Projektově orientované firmy často používají mnoho různých softwarových nástrojů pro řízení různých aspektů či fází projektu – nástroje pro plánování projektu, finanční řízení projektu, komunikaci na projektu, specifické nástroje nebo systémy pro výrobu, nákup, logistiku a podobně.

To často vede k tomu, že každé oddělení má detailní a přesné informace o svém pohledu na projekt nebo příslušnou fázi. Tyto informace však nejsou obvykle sdíleny mezi jednotlivými odděleními a v horším případě nejsou ve vzájemném souladu. Zároveň se z nich obtížně tvoří jednotné manažerské přehledy.

V rámci jednoho podnikového řešení IFS integruje všechny pohledy na projekt a boří vystavěná „informační sila“. Poskytuje tak daleko lepší kontrolu nad průběhem projektů z pohledu nákladů, času, zdrojů či rizik. Usnadňuje sdílení informací mezi spolupracovníky a odděleními a pro management poskytuje včas informace o výjimkách, kterým je třeba věnovat pozornost. To vše v přímé vazbě na nákup, logistiku, výrobu, finance či správu lidských zdrojů. 

Kde najde uplatnění?

IFS pro projektově orientované společnosti je úspěšně využíván v mnoha různých segmentech, kde propojuje projektový svět nejistoty a unikátnosti a svět efektivní a predikovatelné výroby či výstavby. Uplatňuje se při zakázkové výrobě typu vývoj na zakázku v oblastech strojírenství, letectví a obrany či high-tech segmentu. Úspěšně podporuje moderní koncept offline a modulární výstavby či dodávky inženýrských staveb v oblasti utilit, energie, dopravy či letectví a obrany.

Více informací najdete na https://infoconsulting.com/cs/.