Lepší správa dat u výrobců během pandemie covidu-19

Diagram správy propojených dat znázorňuje výzvy implementace, analýzu kořenových příčin, klíčové faktory pro změnu a cestu ke zlepšení. Obrázek poskytla společnost L&T Technology Services. Diagram správy propojených dat znázorňuje výzvy implementace, analýzu kořenových příčin, klíčové faktory pro změnu a cestu ke zlepšení. Obrázek poskytla společnost L&T Technology Services.

Přiměje pandemie covidu-19 výrobce ke zjednodušení správy propojených dat?

Rozhodující a vedoucí pracovníci chápou význam a potřebu navrhování na bázi modelu (Model-Based Design – MBD), inženýrství na bázi modelu (Model-Based Engineering – MBE) a systémového inženýrství na bázi modelu (Model-Based Systems Engineering – MBSE). Tyto fenomény existují po celá desetiletí a umožnily provádět tisíce vysoce kvalitních a extrémně složitých činností v oblasti navrhování, vývoje a podpory produktů. Mnoho projektů nedokáže aplikovat koncepty na celý životní cyklus produktu od návrhu, vývoje a výroby až po podporu inženýrských činností. Důsledkem jsou nepropojené systémy, významné manuální zásahy s dopadem na dodací lhůty, špatná kvalita, vysoké náklady na vlastnictví a nespokojenost zákazníků.

Systémy pro řízení životního cyklu produktů (Product Lifecycle Management – PLM) se stále široce využívají jako systémy pro správu dokumentů napříč podniky pro ukládání technických artefaktů. Aspekty kvality ve fázi návrhu produktu jsou spravovány v samostatných systémech a procesech a často prostřednictvím dokumentů Microsoft Excel a Word navázaných na PLM nebo jiné konstrukční systémy.

Realita transformace konstrukčního oddělení

Ani předtím, než covid-19 globálně narušil nejrůznější průmyslová odvětví, nezaručovaly programy transformace konstrukčního oddělení úspěch kvůli faktoru vnímání vs. realita.

  1. Reálné vs. vnímané hodnoty: Většina nových programů pro konstrukční oddělení začíná záměrem dodržovat skvělé zásady a metodiky navrhování s pochopením jejich velké hodnoty. Jak se časová osa projektu, náklady a úsilí začínají stupňovat a zvyšuje se tlak, začínají se i týmy vracet ke starým způsobům manuálních zásahů. Novější postupy zabírají příliš mnoho času, rozpočtu a úsilí a mohou s sebou nést vnímaná rizika.
  2. Žít pro dnešek nebo obětovat něco pro zítřek: Vedoucí pracovníci mají povinnost vést firmy. Narušení vlivem novějších nástrojů a technologií vyžaduje předběžné plánování, komunikaci a závazky. To je důvod, proč s výjimkou některých oblastí (čistý výzkum a vývoj, ověřování koncepce /POC/, skupiny digitálních technologií) zůstávají MBD, MBE a MBSE v konstrukčních organizačních jednotkách v počátečních fázích. Není divu, že se nepřesouvají do oblastí výroby, údržby a oprav (MRO) a oblasti poprodejních služeb. 

Přechod k digitální transformaci

Vedoucí pracovníci konstrukčního oddělení a oddělení poprodejních služeb chápou hodnotu, která přichází s připojením konstrukčních dat k poprodejním službám pro účely letáků náhradních dílů, souvisejících technických dokumentů, školicích materiálů, videí, efektivní analýzy provozního výkonu a vylepšování. Ve většině případů však zůstávají koncepty pouze na papíře a zřídka jsou implementovány. Podobné iniciativy, jež se týkají vytvoření bezpapírové továrny a generování výrobních kusovníků (mBOM) z konstrukčního kusovníku (eBOM) propojeným způsobem a provádění virtuálních činností přípravy nástrojů, výroby a simulačních činností k včasnému odhalení a nápravě problémů, zůstávají jen na seznamu přání provozních vedoucích. Klíčoví rozhodující pracovníci obchodních jednotek jsou optimističtí a zároveň frustrovaní tempem transformace a výsledky, které tyto iniciativy generují.

Některé výrobní závody rozsáhle investují do robotiky a automatizace. V některých oblastech mohou stroje za miliony dolarů nahrazovat pracovníky se mzdou 25 dolarů za hodinu. Takové projekty robotiky a automatizace bývají schváleny. Zatímco projekty správy kriticky významných dat, které slibují dlouhodobou hodnotu, bývají odloženy, automatizace a robotika má trvale zelenou. Je automatizace prioritou, protože je snazší vytvořit a pochopit obchodní argument pro snížení počtu zaměstnanců? Je obtížné vytvořit obchodní argument pro produktivitu či příležitosti, jak se vyhnout nákladům, a pro investice k propojení modelů konstrukčních dat s výrobou?

Odpovědi spočívají v řešení základních výzev souvisejících se současným strukturováním týmů tak, aby splňovaly potřeby transformace napříč funkcemi.

Podpora digitální transformace

V závodě MRO pro předního dodavatele automobilového průmyslu bylo překvapivé, že technický tým nevěděl, jak přistupovat k 3D modelům dílů v systému PLM. Konstruktéři pracovali se zastaralým výkresem a pokyny. Pokud výrobní závod pracuje s technologiemi Průmyslu 4.0, musí tak činit i s širokým zapojením pracovníků. I při nejlepších úmyslech mohou konstruktéři, kteří jsou zaneprázdněni svou prací, poskytovat výrobním závodům jen časově omezenou podporu. Firmy hlavního proudu musejí přepracovat struktury, aby usnadnily spolupráci napříč pozicemi různých úrovní. 

IT / PT a digitální transformace

Samostatné funkce, jako je konstrukce, výroba, poprodejní služby, MRO, digitální, a dokonce i informační technologie (IT) / provozní technologie (PT), lze sloučit do jedné technické divize. Nová struktura může mít větší šance na úspěch.

  1. Konstrukce, výroba, MRO a poprodejní služby jako samostatné funkce jsou datově izolované. Sloučení jednotlivých funkcí může usnadnit plynulý tok dat mezi různorodými a nepropojenými procesy. Týmy mohou replikovat standardní provozní postupy (SOP) a využívat osvědčené postupy i technologie v tandemu k dosažení dlouhodobé hodnoty.
  2. Pokud musí výrobní závod pracovat s 3D modely pro pracovní příkazy, virtuální nástroje a testování, pak se manuální změny procesu v závodě nemohou uskutečnit bez hlubokého zapojení technického oddělení.
  3. Funkce MRO a poprodejních služeb také vyžadují neustálou technickou podporu, aby byla zajištěna bezproblémová správa dat.

Pomoc s digitální transformací

U této restrukturalizované organizace se strategické a rozhodovací funkce musejí odehrávat nahoře a příslušné týmy pak mohou vymyslet způsoby, jak se pohnout kupředu. Společnost také bude muset vynaložit dodatečné náklady na údržbu více technologií, nástrojů a platforem. Při důkladném plánování mohou společnosti redukovat čas věnovaný rutinnímu počátečnímu ověřování koncepce (POC) ke zjišťování, jakým směrem se vydat na cestě ke správě propojených dat.

Bez ohledu na to, jaký nástroj, platformy a řešení jsou vybrány, budou vždy existovat slabé stránky a nedostatky při plnění a uspokojování všech potřeb. Proto musejí vedoucí pracovníci uplatňovat pravidlo 80/20, přijímat jasná rozhodnutí a šetřit týmům čas, vyhnout se rutinním POC, experimentům a debatám o cestě ke správě propojených dat.

Pokud mají být provedeny radikální organizační změny, často přicházejí na scénu konzultanti pro správu dat. Není to proto, že by věděli víc než vedení společnosti; konzultanti pro správu dat přinášejí pohled zvenčí, zatímco běží práce po dané časové ose se stanovenými cíli. Dá se s nimi flexibilně pracovat a nepřicházejí s předpojatými představami o tom, co je možné a co ne. To je důvod, proč by organizace měly prozkoumat možnosti spolupráce s poradenskými organizacemi ohledně iniciativ správy dat. Díky podpůrnému systému pro shromažďování požadavků při navrhování, vývoji a testování mohou konzultanti správy dat zajistit úspěch projektu správy dat od začátku do konce.

Výhled do pocovidové budoucnosti

Přítok investic do transformačních projektů se zpomalil. Obavy z budoucnosti jsou přirozené tam, kde dochází k útlumu zdrojů a propouštění zaměstnanců u klíčových dodavatelů a provádí se jen to nejdůležitější. A právě zde mohou konsolidace vedlejších aktivit uvolnit prostředky a klíčové zdroje lze přesunout do transformace správy technických dat. Podniky budou muset při plánování a strukturování organizačních záměrů spoléhat na integrovanou správu dat.

Data jsou strategickou zbraní a páteří Průmyslu 4.0. Vše závisí na datech, jejich bezproblémové výměně a efektivním využití. Organizace musí z této krize těžit, což je zátěžovým testem pro transformaci správy technických dat a schopností.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com