Pořiďte si vhodný software pro správu provozního servisu a pro potřeby životního cyklu produktu

Pořiďte si vhodný software pro správu provozního servisu a pro potřeby životního cyklu produktu

Protože nabídky provozního servisu firem, správa osob, hardwarových prostředků a softwaru přinášejí nové výzvy, musí software pro správu provozního servisu řešit celý životní cyklus servisu. Zvažte tři možnosti.

S rostoucím počtem mobilních aplikací a nositelných zařízení používaných v rámci provozního servisu roste i výběr softwaru pro správu provozního servisu. Tento nový druh servisního softwaru umožňuje podnikům splňovat nároky na nouzový a smluvní servis, zlepšuje využití techniků a zajišťuje plnění servisních smluv (Service Level Agreement – SLA).

Přestože lze takový software prodávat jako službu (SaaS) nebo vlastnit přímo prostřednictvím trvalé licence, některé softwarové společnosti prodávají pouze prostřednictvím výhodnější licence na bázi předplatného. To by však nemělo být jedinou možností při investování do cloudového softwaru. Společnosti by měly zvážit tyto tři možnosti.

1. Nižší počáteční náklady s licencí na bázi předplatného

Nákup softwaru na bázi předplatného umožňuje zákazníkům platit za software v rámci výdajového rozpočtu, nikoli v rámci investičního rozpočtu. To je žádoucí, protože náklady mohou být přiřazeny k provoznímu rozpočtu daného oddělení a jsou výrazně pod běžnou prahovou hodnotou pro výdaje
na investiční rozpočet.

Nižší počáteční investice v případě SaaS je také atraktivní pro podniky začínající v menším měřítku, protože mohou škálovat nahoru a dolů v závislosti na kolísání počtu techniků. Organizace mohou implementovat správu provozních služeb v jedné divizi nebo provozovně za účelem ověření koncepce. Když firmy začínají s menším počtem uživatelů formou SaaS, mohou zvážit širší zavádění a v případě potřeby rozšířit řešení na více uživatelů.

2. Jednorázová platba pro větší klid

Než se internet a širokopásmové připojení staly běžnou součástí práce většiny podniků, software se prodával prostřednictvím trvalých licencí. Řešení zakoupené prostřednictvím jednorázového licenčního poplatku bylo možné používat na hardwaru společnosti nebo v soukromém cloudu.

Pro některé zákazníky je důležité vlastnit software kriticky významný pro chod firmy. Chtějí software vlastnit, aby na něm mohli s jistotou postavit životně důležité procesy. Přímé vlastnictví softwaru také firmám umožňuje používat jej neomezeně dlouho. Zpravidla se nakupuje společně se smlouvou o průběžné údržbě a podpoře, ale většina nákladů směřuje na počáteční nákup.

Společnosti mohou také poskytovat software prodávaný prostřednictvím trvalé licence na svých vlastních serverech a podporovat jej svými IT pracovníky. Mohou jej také umístit do soukromého nebo veřejného cloudu provozovaného třetími stranami, například jejich prodejci softwaru. Provozování softwaru tímto způsobem umožňuje společnosti outsourcovat běžné úkoly správy IT a zároveň zajistit, aby se kapacita serveru mohla škálovat tak, aby vyhovovala počtu uživatelů nebo objemu transakcí.

Pro organizace, které se rozhodnou pro trvalou licenci, je zásadní přijmout dlouhodobý závazek. Skutečnost, že nákup licence zasáhne investiční rozpočet, je významná. Existuje potenciál, že tyto procesy budou maximalizovat ziskovost servisní organizace, od horních až po spodní příčky organizačního schématu.

3. Možnosti softwaru provozního servisu

Před posuzováním možností zavádění by si měli zákazníci softwaru provozního servisu nejprve stanovit priority specifických požadavků. Ať už je řešení zakoupeno prostřednictvím trvalé licence, nebo formou předplatného, software pro správu provozního servisu nebude úspěšný, pokud neřeší celý životní cyklus servisu.

Kromě plánování, vysílání techniků a mobility v terénu by měly aplikace provozního servisu umožňovat automatizované vyřizování a směrování hovorů, zatímco vysílání techniků je důležité pro optimalizaci funkcí call centra.

Systémy sledovatelnosti a správy náhradních dílů také poskytují kontrolu nad dodavatelskými řetězci, což pomáhá udržovat podniky v bezpečí a v souladu s předpisy. Reverzní logistika je dalším klíčovým požadavkem pro podniky pracující v prostředí komplexních oprav; stejně tak projektový management pro okamžitou komunikaci se vzdáleným personálem v terénu. Silná podpora serializace zajišťuje dodržování předpisů v regulovaných průmyslových odvětvích a v případě potřeby je podporováno stahování z trhu, což snižuje ušlý zisk a omezuje porušování SLA a míru nespokojených zákazníků.

U softwaru nešetřete na nepravém místě

Bez ohledu na to, jakým způsobem se za software platí, musejí mít firmy na paměti, že si kupují nové obchodní schopnosti. Při výběru by se měly zaměřit na to, zda software splňuje klíčové obchodní požadavky a zda prodejce softwaru provozního servisu může pomoci splnit a překonat očekávání zákazníků prostřednictvím modelu zavádění, který nejlépe odpovídá daným okolnostem.

Andrew Lichey je produktový manažer pro správu provozního servisu společnosti IFS. Upravil Mark T. Hoske, obsahový ředitel časopisu Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com