Provedení oprav se stále více pohybuje v oblasti on-line

Provedení oprav se stále více pohybuje v oblasti on-line

Panel nástrojů údržby se obohacuje o další webové aplikace.

Podobně jako u zbytku výrobního podniku se role pracovníka údržby rozvinula do úplně nových rozměrů. V rámci dostupné pracovní síly se ve výrobním sektoru dějí obrovské posuny. Současný pracovník se musí přizpůsobit novým technologiím a různým praktikám, nátlakům a dovednostem. Tyto změny jsou výzvou pro tradiční formu a funkci, což spolupůsobí na tvorbu nové generace pracovníků.

Vzhledem k rostoucímu počtu odchodů zasloužilých pracovníků do důchodu se situace ohledně dostupné pracovní síly dramaticky proměnila. Tam, kde byli kdysi zastoupeni především pracovníci s 30 nebo 40 lety zkušeností, se v současné době nachází mladší a méně zkušenější, zato však technologicky zdatnější pracovní síla. To představuje jedinečné výhody a výzvy. Mladí chodí do podniků se zcela odlišným vnímáním okolního světa, pohotově ovládají nové technologie, na druhou stranu si jsou někdy nejistí, jak se vypořádat se závadami složitějších strojů, které předtím vždy udržovali a opravovali „veteráni“, a to často bez přispění jakékoli počítačové techniky.

Tento posun nutí společnosti, aby změnily svůj přístup a zabránily tak kritickému poklesu výkonnosti strojů a zařízení. Bez správných nástrojů není neobvyklé vidět prodloužené prostoje strojů a raketový růst cen za náhradní díly, když se kvůli opravě zastaví chod celé výrobní linky. Výrobci se nacházejí v bodě zlomu, co se týče změny způsobu, s jakým přistupují k řešení problémů na linkách.

Nový druh pracovníků údržby

Dobrou zprávou je, že pracovníci údržby, kteří se budou starat o výrobní schopnosti strojů, nejsou tím druhem zaměstnanců, kteří v současné době odcházejí do důchodu. Těmto novým pracovním silám byl dán do vínku úplně jiný mix nástrojů, přemýšlejí o své práci jinak. Pracují chytřeji, ne s vynaložením větší síly a nebojí se zpochybnit současný tok pracovních operací a zeptat se: „Proč to dělám?“

Vyrůstání s internetem podpořilo očekávání mladší generace, že bude mít rychlý a efektivní přístup k informacím a novým technologiím. Mladí hledají příležitosti, jak přijmout novou výzvu a naučit se novým věcem v procesu, což jim umožní být lépe informováni. V rámci výrobních linek je tato odbornost v oblasti zařízení a výrobních strojů vysoce ceněna.

Tento nový druh pracovníků si chce být jist, že má přístup ke správným informacím přesně v době, kdy jsou potřeba. A díky přísunu náležitých informací mohou také jasně pochopit svou úlohu v tom, jak pomoci navýšit úspěch své společnosti nebo týmu.

Co se nachází v jejich sadě nástrojů?

Noví pracovníci údržby mají na dosah ruky všechny klíčové informace, díky kterým jsou schopni velmi rychle a přesně obnovit chod zastavené výrobní linky. Toho dosahují prostřednictvím moderních a efektivních nástrojů, z nichž nejdůležitějším je libovolný druh mobilního zařízení, například tablet nebo smartphone. V roce 2019 používají mladí lidé webové aplikace téměř pro všechno, co si jen umíme představit, tak proč by měl být výrobní sektor výjimkou.

Tyto webové aplikace jsou příkladem toho, jak přístup na cloud mění způsob, jímž pracovníci údržby pracují. Mohou dostávat oznámení o poruchách v reálném čase a rychle mít přístup k předchozímu výkonu opravovaného zařízení, minulým opravám a historii vyměněných dílů. Mají okamžitě k dispozici údaje o prediktivní údržbě a poznámky od operátora, aby byli schopni rychle identifikovat nejpravděpodobnější příčinu problémů.

Cloud

To vše je možné díky internetu a softwarovým systémům založeným na cloudu. Vzhledem k tomu, že podniky v roce 2019 stále častěji přecházejí ke cloudovým digitálním infrastrukturám, umožňují systémům a zařízením bezproblémovou synchronizaci v reálném čase. Představte si cloudová řešení jako internet pro výrobu. Umožňují vám zachytit to, co bylo historicky zaznamenáno na papír, tabulích, v excelovských tabulkách nebo jiných nesourodých systémech, a prezentovat informace v uživatelsky přívětivém rozhraní, což usnadňuje vyhledání informací přesně tam, kde je to potřeba. To má za následek revoluci ve způsobu, jakým podniky využívají svá data k řešení složitých problémů; tím mají více času zaměřit se na výrobu kvalitních produktů.

Cloud představuje levnou investici, jež může pomoci vašim pracovníkům údržby se zařízeními, která je spojují v reálném čase s výrobním procesem. Zcela jistě se to vyplatí, neboť dojde k obrovskému snížení výdajů na náhradní díly, k eliminaci neplánovaných prostojů a k minimalizaci času, který je nutno věnovat na přeškolování, což nakonec vede ke zvýšení dostupnosti strojů a k celkové účinnosti zařízení (OEE), jakož i ke snížení výrobních nákladů. Pravidelně jsem svědkem dvojciferného zvýšení těchto metrik v prvním roce po odpovídající implementaci těchto technologií a vy to můžete rovněž zažívat na vlastní kůži přímo ve vašem podniku.

Mark Hungerford je viceprezident pro zákaznickou podporu ve společnosti Leading2Lean, která je obsahovým partnerem společnosti CFE Media.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz