Řízení obvyklých rizikových faktorů projektů ERP

Řízení obvyklých rizikových faktorů projektů ERP

U projektů systému plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning – ERP) má zásadní význam příprava, abyste odvrátili nejrůznější rizikové faktory, včetně integrace s ostatními systémy.

Rizikové faktory spojené se systémy plánování podnikových zdrojů jsou skutečnou hrozbou. U projektů ERP může dojít ke zpoždění a překročení nákladů. Technologie se nemusí příznivě projevit ve zdokonalení klíčových obchodních procesů. A pokud není projekt založen na pevných základech, může selhat i samotné spuštění projektu.

Rizika spojená s ERP se ještě násobí, když se v organizaci vyskytují starší technologická prostředí s mnoha integračními body, manuální pomocná řešení, samostatné systémy, měnící se požadavky nebo nerealistické časové harmonogramy. To je jen několik rizikových faktorů systémů ERP, s nimiž se projektové týmy při práci na projektech ERP setkávají. 

Obvyklé rizikové faktory projektů ERP

I když je každý projekt jedinečný jako firma samotná, stejně jako lidé, kteří na projektu pracují, pro každý projekt ERP ve výrobě a distribuci platí tři obecné faktory:

  • riziko zpoždění
  • překročení nákladů
  • složitost

Jak lze efektivně snížit a zmírnit obvyklé rizikové faktory projektů ERP? Přípravou. 

Příprava je klíčem ke snížení rizika

Klíčovým faktorem úspěchu při snižování rizika u projektů ERP je využívat osvědčenou komplexní metodiku již od prvních fází projektu ERP. Je nutné brát ohled na aktuálně probíhající obchodní procesy, zajistit, aby měl tým odpovídající kvalifikaci, pokud jde o dodavatele systému ERP a systém samotný, a definovat jasnou vizi pro budoucnost společnosti. Jedním z hlavních rizik, které je třeba sledovat, je situace, kdy projekt ERP ztratí zaměření a šanci na zlepšení a transformaci obchodních informačních procesů. Úspěšný projekt ERP by měl být považován za transformaci firmy, což vyžaduje změnu, jež musí být řízena. 

Změnový management

Management změn organizace by měl být pevnou součástí metodiky projektu a transformační cesty již od samého počátku. Ve fázi změnového managementu je důležité provést posouzení připravenosti na systém ERP a vyhodnotit rizika v oblastech, jež jsou uvedeny níže.

  • Organizace projektu. Zaměřte se na řídicí výbor projektu, projektového manažera a na vlastníky týmových procesů. Jsou na správných pozicích ti správní lidé?
  • Záběr. Je záběr projektu realizovatelný?
  • Připravenost. Existují problémy a rizika v oblasti připravenosti?
  • Časový harmonogram. Jsou definována očekávání, pokud jde o časový plán, a jsou realistická?
  • Rozpočet. Je projekt náležitě financovaný?

Je důležité se podívat také na rizika nedostatečného proškolení konečných uživatelů nebo na potenciál odporu uživatelů vůči novému systému. Zvažte zavedení školicího a vzdělávacího programu pro systém ERP, abyste zajistili, že uživatelé budou k používání systému náležitě vyškoleni. Ukazuje se, že vylepšený vzdělávací a školicí program snižuje riziko odporu konečných uživatelů. Důkladné posouzení postihuje i případná rizika spojená s plánem kompletní implementace, včetně integrace, testování a konverze dat. 

Tento článek byl původně publikován na blogu společnosti Ultra Consultants. Společnost Ultra Consultants je obsahovým partnerem vydavatelství CFE Media. Upravila Carly Marchalová, obsahová specialistka vydavatelství CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com