Sedm výhod používání mobilního softwaru v organizaci

Sedm výhod používání mobilního softwaru v organizaci

Intuitivní automatizační a technický software pro mobilitu pomáhá organizacím přitáhnout a udržet si talentované pracovníky a posiluje konkurenční výhody.

Mobilní technologie se staly stěžejním aspektem způsobu fungování firem. Zaměstnanci, zejména mileniálové, oceňují mobilní nástroje, které jim pomáhají být informovaní a produktivní. Implementací specializovaných mobilních automatizačních řešení mohou organizace předefinovat způsob, jakým zaměstnanci závodu fungují, mohou přitáhnout ty nejlepší a nejchytřejší lidi a zároveň dosahovat zlepšení operací a výroby.

Přínosy mobilních technologií

Odpovědnost při práci v závodě roste a pracovníci mají stále větší potřebu zabezpečeného přístupu ke kritickým informacím na vyžádání, aby zvyšovali bezpečnost, produktivitu a efektivitu provozu. Mobilní technologie jsou zásadním prvkem řešení této výzvy a přinášejí následujících sedm výhod:


1. Svoboda multitaskingu

Mobilní automatizační nástroje mohou na mobilní telefony a tablety přinášet v reálném čase stejná data, jaká jsou dostupná na operátorské konzole, aniž by byl pracovník připoután k řídicí místnosti nebo se musel vzdáleně připojovat k PC. Jakýkoli parametr nebo alarm, který byl nastaven v distribuovaném řídicím systému (Distributed Control System – DCS), může být snadno a zabezpečeným způsobem přenášen do mobilních zařízení a poskytovat tak uživatelům jistotu, že budou mít vždy aktuální informace o svých operacích.

Pro urychlení úspěšného řešení problémů v provozu poskytují tato mobilní řešení předpřipravené filtrování a cílené oznamování, aby byly kritické výstrahy zasílány pouze těm správným lidem a nebyly překryty záplavou obtěžujících alarmů. Uživatelé uvidí pouze potřebné události a nemusejí se prodírat nerelevantními daty.

Zabezpečený mobilní přístup k datům znamená svobodu, flexibilitu a možnost pohybovat se po závodě (nebo po světě) a řešit více úkolů najednou (multitasking), což umožňuje pracovat efektivněji a spolupracovat napříč organizací.

2. Stabilita a bezpečnost

Pracovníci nové generace oceňují možnost shromažďovat a mít pohotově k dispozici data kdekoli v závodě i mimo závod. Považují mobilní software za prostředek k omezení časově náročných fyzických pochůzek, při nichž může být nutná fyzická kontrola zařízení na nebezpečných nebo vzdálených místech.

Integrací mobility do automatizačního pracovního toku získávají tito pracovníci flexibilitu, kterou si zvykli očekávat. Zabezpečený mobilní přístup k datům zvyšuje produktivitu a bezpečnost omezením nebo odstraněním fyzických pochůzek.

3. Příjemný způsob obsluhy

Poskytováním nástrojů pro zvýšení bezpečnosti a efektivity uživatelů mohou organizace výrazně zvýšit svou schopnost přitáhnout a udržet talentované pracovníky. Nicméně poskytovat mobilitu, kterou pracovníci závodu ocení – a co je důležitější – kterou budou využívat, znamená více než jen poskytnout trvalý přístup k systému DCS. Moderní mobilní řešení musí přinášet jednoduchý a bezpečný způsob obsluhy.

Mnoho techniků z generace tzv. mileniálů, kteří právě nastupují do závodů, očekává používání mobilních technologií. Mobilní zařízení již pravděpodobně hrála klíčovou roli v jejich společenském životě a v dřívějších pracovních zkušenostech. Tito uživatelé dokážou efektivně pracovat s mobilními zařízeními a aplikacemi, které jsou intuitivní a snadno se integrují do jejich pracovního toku.

Management závodu by se měl soustředit na implementaci mobilních řešení poskytujících snadný a zabezpečený přístup a vyžadujících jen minimální konfiguraci.

4. Naplnění očekávání uživatelů

Mobilitu lze zajistit mnoha způsoby. Nicméně je nezbytné mít zabezpečený přístup, který uživatelům pomáhá fungovat efektivněji. Stejně jako dnešní nejúspěšnější mobilní aplikace nevyžadují komplikované a časově náročné konfigurování, aby mohly fungovat, mobilní řešení pro automatizační systémy musejí být také připravena fungovat hned od počátku.

Vícevrstevná mobilní řešení s komplikovanou konfigurací a složitou integrací se systémem DCS nebo datovým skladem již nadále nejsou zapotřebí. Organizace by měly odhlédnout od vícevrstevných řešení a namísto toho pracovníkům poskytnout moderní a zabezpečená mobilní řešení, která jsou přirozeně integrována se systémem DCS a fungují se zařízeními s operačním systémem Android a Apple iOS bez nutnosti další konfigurace pro systém DCS. Uživatelé dostávají stejné informace v reálném čase a obdrží alarmy, jež jsou dostupné na operátorské konzole, současně s relevantními procesními daty a multimediálním obsahem, který vícevrstevná řešení nemohou pohotově poskytnout.

5. Zabezpečený mobilní přístup k datům

Mobilní technologie prošly značným vývojem a společně s tím se zvýšila očekávání uživatelů, pokud jde o zabezpečený mobilní přístup k datům. Mobilní software pro automatizaci procesů může nabídnout také integrované funkce zabezpečení, které jsou pro uživatele téměř neviditelné. Tyto aplikace, jež poskytují přístup pouze pro čtení, brání uživateli v neúmyslném ovlivnění operací. Mobilní přístup k procesním a diagnostickým datům je navíc typicky poskytován prostřednictvím vyhrazených sekundárních serverů umístěných nad automatizační řídicí sítí, což uživateli poskytuje dodatečnou vrstvu zabezpečení.

Ta nejlepší řešení umí poskytnout tyto funkce již od počátku, a to s minimální nebo žádnou konfigurací na straně administrátora a bez nutnosti konfigurace na straně konečného uživatele. Využívání uživatelsky přívětivých technologií zjednodušujících pracovní tok závodu hraje klíčovou roli při udržení talentovaných pracovníků z generace mileniálů.

6. Zlepšení komunikace mezi odděleními

Organizace, které poskytují rychlý a snadný přístup ke kritickým datům, navíc v kombinaci se schopností snadno sdílet tyto informace napříč firmou, získávají výraznou konkurenční výhodu. Nástroje pro spolupráci umožňují rychlé šíření dat napříč organizací a zajišťují klíčovým pracovníkům být informovanými, bez ohledu na to, kde se právě nacházejí, což vytváří síť specializovaných expertů posilující efektivitu a úspěšnost firmy.

V mnoha organizacích je obtížné přenášet data, protože jsou uložena izolovaně na jednotlivých odděleních nebo v jednotlivých databázích. Shromažďování dat z nejrůznějších zdrojů v závodě nebo napříč organizací může být těžkopádným procesem a může vést k závažným důsledkům.

Mobilní řešení mohou prolomit organizační bariéry integrací dat z mnoha zdrojů do mobilních přehledů, což přináší nové příležitosti pro rychlejší rozhodování. Mohou být rovněž navržena přímo pro spolupráci napříč podnikem.

Uživatelé si mohou k výstrahám zobrazit doporučené akce a relevantní kontextová procesní data, což jim pomáhá rozhodovat se rychleji a lépe.

7. Podpora pracovní síly

Zaměstnanci oceňují organizace, které jim poskytují nástroje a technologie nezbytné k vykonávání jejich práce co možná nejbezpečněji a nejefektivněji. Investice zaměstnavatele do nástrojů, pracovního vedení a příležitostí pomáhá pracovníkům z generace mileniálů pracovat co nejlépe a připravuje je na úspěšnost v jejich kariéře.

Tito mileniálové vyrostli s mobilitou jako důležitým a neoddělitelným aspektem svých životů a očekávají podobný způsob práce s mobilním softwarem i v závodě: zabezpečený přístup k datům, funkčnost již od začátku s minimální nutností konfigurace a intuitivní uživatelská rozhraní.

Zavedení těchto mobilních řešení na pracovišti poskytuje pracovníkům závodu nástroje ke zvýšení bezpečnosti, efektivity a spolupráce, což v konečném důsledku přispěje k lepšímu chodu celé organizace. Mobilní pracovní síla je zde. Organizace, které ji dokážou využít, získají konkurenční výhodu na léta dopředu. 

Mariana Dionisiová je produktová manažerka společnosti Emerson pro aplikaci DeltaV. Upravila Emily Guentherová, zástupkyně obsahového ředitele, Control Engineering, CFE Media, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Control Engineering Česko

Control Engineering Česko je přední časopis o průmyslové automatizaci. Je vydáván v licenci amerického Control Engineering, které poskytuje novinky z této oblasti více než 60 let.

www.controlengcesko.com