Zavedení systému CMMS v rámci několika provozoven přináší úspěch

Obrázek 1: Provedením analýzy kritičnosti vašich zařízení získáte identifikaci nejcennějších aktiv v rámci vaší společnosti. Obrázek poskytla společnost Inframark Obrázek 1: Provedením analýzy kritičnosti vašich zařízení získáte identifikaci nejcennějších aktiv v rámci vaší společnosti. Obrázek poskytla společnost Inframark

dČlánek pojednává o tom, jakým způsobem byly čtyři společnosti schopny dosáhnout multiprovozní implementace systému CMMS a získat tak konsolidovaný přehled o stavu provozu a o standardizovaných postupech údržby.

Jedním z nejčastějších důvodů, proč se organizace s více provozovnami či pobočkami rozhodne implementovat systém počítačem řízené správy údržby (CMMS), bývá snaha o dosažení standardizace procesů a pracovních postupů v rámci správy firemních aktiv. Často se stává, že jednotlivé podniky nemají zavedený systém CMMS nebo že ten současný je nedostatečný, navíc se ani nejedná o cloudové řešení. Podniky mnohdy používají řadu zastaralých a vzájemně nekompatibilních systémů.

Pokud organizace plánuje zavést systém CMMS a uplatňovat jej ve všech svých podnicích a provozovnách, musí se nejprve ujistit, že zvolený systém je schopen zvládnout všechny vytyčené požadavky, včetně připojení k internetu, a to jak k ethernetu pro tradiční stolní počítače, tak k Wi-Fi pro použití na tabletech.

Na některých webových stránkách, jako je např. Gartner Insights, lze najít hodnocení softwaru pro správu podnikových aktiv (EAM), což je obecně systém CMMS určený pro větší podniky; hodnocení vzniká na základě uživatelských recenzí. Univerzální systém jedné velikosti, který by vyhovoval všem a za všech okolností, neexistuje, takže stojí za to se na danou problematiku více zaměřit a prozkoumat ji do hloubky. Dalším vynikajícím zdrojem jsou případové studie, například ty, které najdete na webových stránkách společnosti eMaint CMMS.

Samozřejmě ne všechny implementace systému CMMS jsou v praxi úspěšné. Ze závěrů několika studií vyplývá, že až 90 % implementací systému CMMS provází nezdar. Z těchto důvodů má pečlivá příprava, plánování, načasování a koordinace zásadní vliv na každou jednotlivou implementaci.

Podívejte se na sedm příkladů z praxe, v nichž je popsáno, jak čtyři různorodé organizace dosáhly úspěchu při implementaci systému CMMS v rámci jednotlivých podnikových provozoven.

  1. Ujistěte se, že máte stálou podporu od dodavatele systému CMMS

Jakákoli progresivní organizace musí zvážit okamžitou potřebu přijmout technologii, aby mohla konkurovat ve světě, který je čím dál víc založen na datech. Některý webový software systému CMMS je mnohem schopnější v importování dat a snadno se integruje s technologicky vyspělými nástroji, jako jsou bezdrátové snímače pro sledování stavu. Pokud vaše organizace plánuje jít cestou k vyšší spolehlivosti zařízení, zvažte, zda vám bude současný dodavatel systému CMMS po ruce i v budoucnu.

Rovněž byste měli mít jistotu, že se můžete spolehnout na podporu svého dodavatele před, během a po zavedení systému. Schopnost snadno kontaktovat poskytovatele a rychle získat odpověď na otázky nebo řešit vzniklý problém je pro dosažení úspěchu zásadní. Jakmile vaše organizace začne chápat, jakým způsobem je systém CMMS schopen zvýšit spolehlivost aktiv, bude jej chtít víc využívat a vytvářet zisky na základě jeho možností a schopností.

Například výrobce potravin pro rychlé občerstvení potřeboval získat centralizovaný, celopodnikový pohled na údržbu v rámci svých devíti provozoven. Organizace si vybrala softwarovou společnost CMMS známou vynikajícím zákaznickým servisem a podporou.

Myslíme si, že mít podporu a možnost okamžité pomoci od našeho dodavatele CMMS, kdykoli se na něj obrátíme, je opravdu skvělá věc. Není mnoho systémů, které vám umožní provádět změny, aniž byste od dodavatele pokaždé slyšeli: Dobrá, provedeme, co požadujete, ale samozřejmě budete muset zaplatit za toto a rovněž i za tamto (jinými slovy za každou maličkost). Víme, že všechno není jen o penězích, ale je hodně osvobozující obrátit se na dodavatele se slovy, že „potřebujeme změnit to a upravit tamto, pomozte nám to přenastavit“, a vědět, že nám vždy vyjde maximálně vstříc, jak tvrdí výrobce potravin pro rychlé občerstvení

Od zavedení celého systému CMMS se v rámci společnosti zvýšila spolehlivost zařízení mj. díky instalaci snímačů vzdáleného monitorování k několika kritickým zařízením, včetně kompresorů. Pokaždé když dnes snímač zaznamená změnu stavu mimo nastavené parametry, je automaticky zasláno upozornění týmu údržby, což umožňuje členům týmu okamžitě reagovat na zaslaná data a vyhnout se vzniku potenciální závažné poruchy.

  1. Odzkoušejte si systém CMMS v testovacím režimu

Spuštění pilotního programu CMMS je jedním z nejlepších způsobů, jak systém otestovat. Umožňuje společnosti začít v malém měřítku a následně určit, zda software vyhovuje jejím potřebám. Vodárenská společnost zabývající se dodávkou vody a zpracováním odpadních vod měla v plánu zavést systém CMMS ve více než 75 samostatných provozech. Společnost se zabývá správou a údržbou více než 30 000 aktiv pro různé zákazníky z komunálního, průmyslového a komerčního sektoru. Před úplným zavedením 46 samostatných systémů eMaint se organizace rozhodla zúčastnit se pilotního projektu k posílení finálního úspěchu.

„Začali jsme s implementací jednotného systému, ale pilotní projekt se skládal ze tří implementací eMaint, které slouží různým klientům. Musíme přiznat, že u toho prvního to byl zpočátku pořádně tvrdý oříšek, ale pak jsme postupně přecházeli k druhému a třetímu. V rámci našeho podnikání jsme používali spoustu různých systémů podle toho, kde jsme se nacházeli. Díky možnosti přechodu na společnou platformu pro všechny klienty a díky viditelnosti napříč všemi systémy čerpáme sílu z množství informací, jež nyní dokážeme shromáždit,“ znělo vyjádření vodárenské společnosti.

Jakmile se společnost rozhodla zavést celofiremní systém CMMS, učinila zásadní krok a komplexně posoudila svá aktiva a sestavila žebříček nejkritičtějších zařízení (viz obrázek 1).

  1. Důležité je, abyste pochopili, co budete dělat s daty ze systému CMMS

Jednou z mnoha výhod systému CMMS je možnost aktivně reagovat na shromážděná a uložená data. Před samotnou implementací by organizace měla vědět, jakým způsobem budou data spravována, kdo se na ně bude dívat a k čemu budou používána. Definujte metriky a klíčové ukazatele výkonu (KPI) od samého začátku a vytvořte proces kontroly, abyste udrželi úsilí o neustálé zlepšování na správné cestě. Zvažte přidání konsolidovaného účtu, který bude koncentrovat všechna provozní data do jednoho místa.

„Z konsolidovaného účtu dostáváme reporty, jež shrnují, kde a v jakém stavu se nacházejí veškeré nevyřízené pracovní příkazy. V rámci našeho měsíčního přehledu vyhledáváme případné žluté vlaječky, tj. ukazatele, že možná není něco v pořádku. Díky tomu jsme schopni okamžitě reagovat na náznaky vznikajícího problému a nenecháme jej vygradovat na maximum,“ reagovali zástupci vodárenské společnosti.

  1. Udržujte standardizaci a integritu dat v rámci systému CMMS

Tier 1, dodavatel pro automobilový průmysl, chtěl dosáhnout standardizace ve všech svých 12 závodech. Společnost dodává díly automobilkám BMW, Nissan, Chrysler, Fiat, Ford a General Motors a provozuje více než 40 divizí.

Implementace systému ve společnosti, která současně provozuje více závodů, vyžaduje čas, tvrdou práci a pečlivost v celém procesu i mimo něj. Schopnost systému CMMS shromažďovat a ukládat data o aktivech je výjimečná. Pokud však informace nejsou kvůli nesprávným nebo chybějícím údajům spolehlivé, ztratíte jednu z hlavních výhod, které tento systém nabízí. Vytvořte a dodržujte přísná pravidla a procesy, abyste zajistili integritu dat.

„S podporou našeho poskytovatele CMMS jsme z mého pohledu a z pohledu konsolidovaného účtu vytvořili lepší strukturu. Nastavili jsme pro všechny jasná pravidla, kterými se musejí řídit, aby závody vypadaly stejně, všichni mají stejná práva a přístup ke stejným informacím. V zásadě jsme vytvořili systém, nad nímž bychom jednoduše převzali kontrolu, pokud by pravidla nebyla dodržována. Tímto jsme všechny tak trochu motivovali, aby se regulím podřídili,“ komentoval situaci dodavatel dílů pro automotive.

Intuitivní a přímočarý systém CMMS sám o sobě vybízí k používání. Pokud zvolíte systém, jehož používání bude složité a neohrabané, můžete si být jisti, že pracovníci údržby budou nějaké vyplňování pracovních příkazů zcela jistě ignorovat a vyhýbat se mu, jak jen to bude možné. Vyberte si takový systém, který je uživatelsky přívětivý.

  1. Příprava, příprava a ještě jednou příprava

Jednotlivé smluvní provozovny vodárenské společnosti používaly vlastní nezávislý systém řízení údržby, což organizaci bránilo v tom, aby měla přehled o celém systému najednou. Kvůli agresivním cílům společnosti, k nimž patřilo zavedení jednotného systému ve všech 46 provozovnách, představovala pečlivá příprava naprosto klíčovou záležitost. Detailní uspořádání, společná týmová práce, správně zvolený systém CMMS a neúnavný závazek dosáhnout spolehlivého chodu zařízení pomohly společnosti úspěšně projít sedmifázovou implementací (viz obrázek 2).

PLE2008 MAG Fluke Fig 2Obrázek 2: Podrobně zmapujte celý proces implementace, aby váš úspěch nebyl ničím narušen. Obrázek poskytla společnost Inframark

„Součástí klíče našeho úspěchu bylo, že jsme měli velmi dobře zorganizovaný a zkoordinovaný proces implementace. Hodně úsilí bylo věnováno plánování procesu, identifikaci konkrétních rolí a stanovení odpovědností. A to je klíčem k tomu, že jsme byli schopni dokončit tak obrovské množství práce v časovém rámci, který jsme měli k dispozici,“ popsali svůj úspěch představitelé vodárenské společnosti.

  1. Pravidelně provádějte školení, jak používat systém CMMS

Systém je výkonný natolik, nakolik jsou zaměstnanci vyškoleni k jeho používání. Některé společnosti po počátečním nadšení oblast vzdělávání hodně opomíjely, což v praxi vedlo k tomu, že nebyla realizována plná hodnota softwaru. Poskytovatelé systému totiž nabízejí nespočet příležitostí a možností, jako je například osobní školení či školení po internetu, včetně pořádání výcvikových táborů, webinářů a workshopů.

Výrobce, který vyrábí vlnitou lepenku o objemech milionů čtverečních stop ročně, potřeboval systém, jenž by mu mohl pomoci zvládnout zvýšenou poptávku po jeho produktu; narůstal totiž zájem společností, které se zabývají on-line prodejem (Amazon) a potřebují své výrobky zabalit. Se zavedeným systémem CMMS organizace sleduje a analyzuje shromážděná a uložená data a je tak schopna měřit míru úspěchu svých podnikatelských aktivit.

„První rok poté, co jsme zavedli nový systém CMMS, jsme meziročně zvýšili objem produkce přibližně o 14 %. Rok nato činil nárůst 6 % a minulý rok se kapacita výroby zvýšila o 8 %. To je více než 20 % za poslední tři roky; velkou míru zásluh na tomto růstu připisujeme tomu, že nyní máme naši údržbu trochu pod kontrolou,“ uvedl výrobce vlnité lepenky.

Společnost si pozvala zástupce dodavatele, který se osobně věnoval každému pracovníkovi údržby; v rámci školení si mohli jednotliví zaměstnanci vyzkoušet různé funkce systému nanečisto ještě před finálním ostrým spuštěním.

„To, že tady byl zástupce osobně, ukázal nám specifické funkce, každý si mohl vyzkoušet nanečisto, jak se systém chová, aniž by měl obavy, že nějakým kliknutím něco pokazí, znamenalo pro naše pracovníky průlom. Opravdu to našim uživatelům velmi pomohlo,“ zhodnotil přítomnost školitele výrobce vlnité lepenky.

  1. Maximalizujte schopnosti systému CMMS a budujte v zaměstnancích pocit zodpovědnosti

Osoba nebo lidé, kteří se stanou v dané organizaci odborníky přes systém CMMS a plně pochopí jeho možnosti i potenciál, přispívají k optimalizaci výroby velkou měrou. Nejúspěšnější společnosti si ustanoví administrátora, jemuž je přidělena správa a koordinace všech činností k zajištění efektivního využívání systému. Čím více operací je maximalizováno, tím rychleji každý uvidí návratnost investice.

„Vybrali jsme systém, který je uživatelsky velmi přívětivý. Jakmile jsme začali využívat jeho možnosti, naše povědomí postupně rostlo; čím více jsme využívali jeho rozmanitých funkcí, tím více se přibližovala návratnost investic,“ prohlásil výrobce potravin pro rychlé občerstvení.

Pracovníci údržby rovněž vytvářejí reporty, v rámci kterých jsou identifikovány slabé výkonnostní trendy zařízení, čímž lze včas odstranit příčinu poruchy a provést opravu, dříve než dojde k úplnému selhání zařízení. Získaná data rovněž pomáhají prokázat koncepčnost celého procesu a vedení společnosti vidí, jak systém CMMS pozitivně ovlivňuje kapacitu výroby a celkový výsledek hospodaření organizace.

„Jakmile jsme jim začali podávat informace, požadují stále víc. Pozornost vedení naší korporace jsme vzbudili spoustou věcí, takže vnímáme z jejich strany větší podporu, což nás povzbuzuje k dalším akcím,“ nechal se slyšet výrobce potravin pro rychlé občerstvení.

PLE2008 MAG Fluke Fig 3Obrázek 3: Ať už organizace plánuje implementovat systém CMMS ve 3 nebo 46 provozovnách, výběr správného systému CMMS je zásadní bez ohledu na to, kolik provozoven se organizace rozhodne do procesu zahrnout. Obrázek poskytla společnost Fluke Reliability

Ať už organizace plánuje implementovat systém CMMS ve 3 či 46 provozovnách, výběr toho správného systému je zcela zásadní (viz obrázek 3). Jakmile je systém spuštěn, vaše práce právě začíná. Uvědomte si, že pokud systém CMMS nebudete používat nebo se nebudete snažit o maximalizaci jeho funkcí a vlastností, bude vám pouze zabírat místo na disku. Abyste mohli plně využívat výhod systému CMMS, musíte mít oporu ve svém dodavateli i ve vašem interním implementačním týmu, abyste zajistili průběžnou standardizaci a využití strategických dat na podporu cílů neustálého zlepšování.

Řízení a údržba průmyslového podniku

Časopis Řízení a údržba průmyslového podniku již přes 10 let patří mezi neodmyslitelný zdroj informací v oblasti průmyslové údržby a diagnostiky. Část obsahu je z pera licenčních autorů Plant Engineering z USA.

www.udrzbapodniku.cz